Sopron

Sopron és környéke utcanév keresője

IV. László király út

Az utcák ábécérendjében a számítógép az i-hez sorolja, pedig valójában a rómaiak négyes sorszámával jelölt Árpád-házi királyunkról van szó. Gyermekként lépett trónra 1272-ben, s éppen szeretett cimborái, a kunok gyilkolták meg 1290-ben. Sok jót nem jegyzett föl róla a történelem. Ezek egyikéért a Habsburgok lehettek hálásak neki. Bécs központú, sok évszázados uralmuk kezdetét számították attól a csatától, amelyben Kun Lásfló csapatai segítették őket győzelemhez. Holtan maradt a Morva mezején az az Ottokár cseh király, akivel kevéssel előbb Sopronnak gyűlt meg a baja.
Mi is történt 1273-ban? Az ellenség árulás folytán a falakon belülre került, s hogy megszilárdítsa hódítását, gyermekeket
szedett túszokul. Ezek sorsával nem törődve, a soproniak a felszabadításukra érkező magyar uralkodó előtt megnyitották
kapuikat. Húségükre emlékezve a király 1277-ben oklevélben adományozott városi kiváltságot nekik. Így lett váras helyből
várossá Sopron, a székesfehérváriak mintájára fogalmazott jogokkal. Egyúttal a besenyő íjászok villa Luerje, meg az
udvarnokok földje bővítette birtokaikat.
Tanulság: nem az ajándékozó jelleme, hanem a jogállása a fontos. No és természetesen az ajándék, amitől ez a civitas századokkal később fidelissima lehetett.
(Forrás: Hárs József - Akikről utcát neveztek el Sopronban, 1992)

Település:
Városrész:
Honnan hova tart:
Jereván, Teleki Pál út—Soproni Horváth József utca
Elnevezés hatályba lépése:
1974
Elnevezés eredete:

IV. László királyról, aki a városi jogállást adományozta Sopronnak (uralkodott: 1272—1290)

Jázmin utca

Település:
Honnan hova tart:
Ágfalvi úti lakótelep, Szegfű utca—Kertvárosi utca
Elnevezés hatályba lépése:
1991
Elnevezés eredete:

Délről hozzánk került kellemes illatú, fehér virágú díszcserje

Jegenye sor

Település:
Honnan hova tart:
József Attila úti lakótelep, József Attila utca—Vas Gereben utca
Elnevezés hatályba lépése:
1974
Elnevezés eredete:

Jegenyefák szegélyezik (Az 1974-ben létesült József Attila-lakótelepen)

Jégverem

Település:
Honnan hova tart:
Halász utca—Sas tér
Elnevezés hatályba lépése:
1869
Elnevezés eredete:

Mészárszék ma is látható jégverméről

Korábbi elnevezések:
Az utca és környéke Am Pflaster a középkorban, Eisgrube: 1829.
Jellegzetességek:
Az utcáról betekinthetünk a korsó alakra boltozott pincébe, melyet a Fertő jegével hűtöttek. Erre utal a fogadó cégére is.

Jégvermi átjáró

Település:
Honnan hova tart:
Jégverem—Szentlélek utca, a Jégverem-fogadó előtt
Elnevezés hatályba lépése:
1988

Jereván lakótelep

Település:
Városrész:
Honnan hova tart:
A város nyugati szélén, a Lackner Kristóf utca és a Somfalvi út között
Elnevezés hatályba lépése:
1974
Elnevezés eredete:

a városrészt 1977-ben nevezték el a majdnem testvérvárosról Jerevánnak

Jellegzetességek:
Aavar kori telep, Ibolya-tó, Szent Imre templom

Jókai utca

Település:
Honnan hova tart:
Csatkai Endre utca—Vörösmarty utca
Elnevezés hatályba lépése:
1904
Elnevezés eredete:

A nagy regényíró (1825—1904) halálára

Korábbi elnevezések:
Újkert u.: 1869.

József Attila utca

Település:
Honnan hova tart:
Felsőbüki Nagy Pál utca—Mikoviny utca
Elnevezés hatályba lépése:
1947
Elnevezés eredete:

A költőről (1905—1937)

Korábbi elnevezések:
Névtelenből Felkelő u.: 1927. Az 1921. évi felkelők tiszteletére.

József Attila-lakótelep

Település:
Honnan hova tart:
lakótelep a Jegenye sor, József Attila utca, Vas Gereben utca által közrezárt területen
Elnevezés hatályba lépése:
1972
Elnevezés eredete:

A költőről (1905—1937)

Korábbi elnevezések:
helyén volt a lebombázott Hadapródiskola (1922—1945), előbb Károly-laktanya (1897)

Juharfa út

Zavarbaejtő, hogy ezúttal nem személyről van szó. Pedig tulajdonképpen örülnünk kellene, hogy végre valaki észreveszi a természetet, s elismeri a városi kertészet erőfeszítéseit. (116 utcánk 4500 fájának bő 26 %-a volt juhar 1979-ben.) Az első telepítés ezüst juharfái mára már megritkultak ugyan, s a hiányokat más fafajokkal pótolták, mégis jellemzik annyira a volt Felszabadulás utat, hogy róluk kaphatta új nevét. Azon az 1991. késő tavaszi lakógyűlésen jó javaslat született. Az indokolással - hagyjuk már a politikát, ki tudja, meddig makulátlan valakinek a hírneve - nem mindenki értett egyet. Fejcsóválásokat ma is tapasztalni még, a többség azonban már szorgalmasan gyakorolja, ízlelgeti, s belátható időn belül el is fogja fogadni.
A juharfaféléknek két nemzetsége és kb. 150 faja létezik. Egyesek a Himalája lejtőibe is megkapaszkodtak, mások Amerika északi részein őshonosak. Szép fehér fájuk jól megmunkálható. Nálunk az elnevezés tájnyelvi változatai - iharfa, sőt a jávorfa - bizonyítják elterjedtségét. Szárnyas termését messze fújja a szél. Egyik fajának virágporából allergia elleni készítményt állítanak elő, másikának tejnedvét cukorként használják.
Levelének stilizált formája díszíti a kanadai zászlót.
Ismétlem, a választás jó. Aminthogy jó sétálni a berlini Unter den Linden hársfái alatt. Akár gondolunk a múltra, akár nem.
(Forrás: Hárs József - Akikről utcát neveztek el Sopronban, 1992)

Település:
Városrész:
Honnan hova tart:
Jereván, Teleki Pál út—IV. László király út
Elnevezés hatályba lépése:
1991
Elnevezés eredete:

Ültetett juharfa-sor

Korábbi elnevezések:
Új útként Felszabadulás út: 1974

Kaboldi utca

Település:
Honnan hova tart:
József Attila-lakótelep, Felsőbüki Nagy Pál utca—Nyéki utca
Elnevezés hatályba lépése:
1927
Elnevezés eredete:

A burgenlandi Kobersdorf magyar neve

Kallómalom utca

Település:
Városrész:
Honnan hova tart:
Tómalom utca -- Lápréti út
Elnevezés hatályba lépése:
2011
Elnevezés eredete:

A Kistómalom malmának név szerinti tulajdonosait a XVIII. századig követhetjük vissza. XX. századi története a Posztós Ipartársulathoz köti, amelynek megrendelésére Kallómalomként dolgozott.

Kálmán Imre utca

Település:
Honnan hova tart:
Lehár Ferenc utca—Merenye sor
Elnevezés hatályba lépése:
1999
Elnevezés eredete:

A Csárdáskirálynő komponistájáról (1882—1953). Az operettet kurucdombi műked-
velők (a szerző vezényletével is) bemutatták.

Kanizsai tér

Település:
Honnan hova tart:
Ősz utca—Kismartoni sor—Vásárhelyi Pál utca
Elnevezés hatályba lépése:
1934
Elnevezés eredete:

Nádasdy Tamásné Kanizsai Orsolya (esküvőjük 1535.) emlékére. A család a megye
egyik nagybirtokosa volt.

Kánya köz

Település:
Honnan hova tart:
Apáca-kert. Vércse utca—zsákutca a Bella Lajos utca felé
Elnevezés hatályba lépése:
2005
Elnevezés eredete:

Környékbeli madárról. Eredetileg a Kutya-hegy utcáira javasolták.

Káposztás utca

Település:
Honnan hova tart:
Ferenczy János utca—Lackner Kristóf utca
Elnevezés hatályba lépése:
1934
Elnevezés eredete:

A patríciusok házaihoz káposztás-földek is tartoztak

Korábbi elnevezések:
A Káposztás dűlőből épült ki 1898-tól.
Jellegzetességek:
Labdarúgópálya, sportcsarnok

Károly-kilátó

Nyílegyenesen, tehát meredeken kaptat fölfelé a Károly-magaslati út a Városligetivel párhuzamosan, megcélozva a ródlipályát és a Károly-kilátóhoz vezető ösvényeket. Ez a Károly nem utolsó királyunk, akit a tájékozatlanok egy időben a hegy és a torony névadójának hittek. Romwalter Károly nyomdász, később tehetős nyomdatulajdonos, 1877-ben a hegyhátat és a ráácsolt kilátókunyhót önmagáról nevezte el. (Elvégre ő adta
hozzá a pénzt.)
Ennek bizonyítékát a tanácshoz intézett német nyelvű beadványában találjuk meg. Ebből kiderül, hogy „a közóhajtól ösztönözve és a helybeli lakosok és természctbarátok érdekében” azért létesitette a "messzelátótomyot” (máshol glorietteként említik), hogy szaporítsa a szép kirándulási lehetőségek számát a közeli környéken. Az épitkezésben Muck Endre erdőgondnok segítette.
Romwalter nyomdája a Várkerületen volt. Magas színvonalára jellemző, hogy Bécsnek is dolgozott, könyveket adott ki (pl. a Diem levéltárosnak tulajdonított soproni útikalauzt), de újságot is pénzelt. Az Oedenburger Zeitung tárgyilagos hangjával helytörténeti érték maradt a két világháború között is, amikor már az egyesült és részvénytársasággá alakult Röttig-Romwalter nyomda adta ki.
Romwalter hamar visszavonult villájába, maga termesztette rózsái közé. Alfréd nevű unokája kémikus, igen jó előadó, neves soproni egyetemi tanár volt.
A Károly-magaslati út a századforduló körül kapta a nevét.
(Forrás: Hárs József - Akikről utcát neveztek el Sopronban, 1992)

Település:
Városrész:
Honnan hova tart:
Károly-magaslat
Elnevezés hatályba lépése:
1878
Elnevezés eredete:

Eredetileg faépítmény, építtetője, Romwalter Károly nyomdász maga nevezte el magáról. A Winkler Oszkár tervezte mai kőépület: 1936.

Jellegzetességek:
Egy ideig a tévé átjátszó adójának helye. A Soproni Városszépítő Egyesületé. Vaskori földvár közepén áll. Tengerszint feletti magassága 398 m.

Károlymagaslati út

Nyílegyenesen, tehát meredeken kaptat fölfelé a Károly-magaslati út a Városligetivel párhuzamosan, megcélozva a ródlipályát és a Károly-kilátóhoz vezető ösvényeket. Ez a Károly nem utolsó királyunk, akit a tájékozatlanok egy időben a hegy és a torony névadójának hittek. Romwalter Károly nyomdász, később tehetős nyomdatulajdonos, 1877-ben a hegyhátat és a ráácsolt kilátókunyhót önmagáról nevezte el. (Elvégre ő adta hozzá a pénzt.)
Ennek bizonyítékát a tanácshoz intézett német nyelvű beadványában találjuk meg. Ebből kiderül, hogy „a közóhajtól ösztönözve és a helybeli lakosok és természctbarátok érdekében” azért létesitette a "messzelátótomyot” (máshol glorietteként említik), hogy szaporítsa a szép kirándulási lehetőségek számát a közeli környéken. Az épitkezésben Muck Endre erdőgondnok segítette.
Romwalter nyomdája a Várkerületen volt. Magas színvonalára jellemző, hogy Bécsnek is dolgozott, könyveket adott ki (pl. a Diem levéltárosnak tulajdonított soproni útikalauzt), de újságot is pénzelt. Az Oedenburger Zeitung tárgyilagos hangjával helytörténeti érték maradt a két világháború között is, amikor már az egyesült és részvénytársasággá alakult Röttig-Romwalter nyomda adta ki.
Romwalter hamar visszavonult villájába, maga termesztette rózsái közé. Alfréd nevű unokája kémikus, igen jó előadó, neves soproni egyetemi tanár volt.
A Károly-magaslati út a századforduló körül kapta a nevét.

Település:
Városrész:
Honnan hova tart:
Mikoviny utca—Lánzséri út, Villa sor, Winkler út csomópont
Elnevezés hatályba lépése:
1900
Elnevezés eredete:

Romwalter Károly nyomdászról (1825-1902)

Kassai utca

Település:
Városrész:
Honnan hova tart:
Kuruc-domb, Szív utca—Thököly tér
Elnevezés hatályba lépése:
1939
Elnevezés eredete:

Az akkor ismét magyarrá vált Kassa városról

Kassai utca—Ónodi utca közötti gyalogos átjáró

Település:
Városrész:
Honnan hova tart:
Kuruc-domb, Kassai utca 68.
Elnevezés hatályba lépése:
1988
Elnevezés eredete:

A Kassai utcában két 68. sz. ház van, közöttük található az átjáró