Sopron

Sopron és környéke utcanév keresője

Faludi Ferenc utca

Tudatosan művelte anyanyelvét. Feljegyezték róla, hogy eljárogatott a cselédek körébe, így tanulván ki „a tulajdonabb magyar szóejtéseket”. Költő, erkölcsbölcselő, fordító, a későbarokk és a rokokó kiemelkedő írásművésze. A kurucok által ostromlott Németújvárott született, apja a Batthyányak tiszttartója. A kőszegi, majd a soproni jezsuiták gimnăziumának tanulója. Tizenhat éves korában lép a rendbe.
Tanulmányait Bécsben folytatja, Grazban lesz bölcsészdoktor. Pozsonyi és pécsi tanárkodása után a bécsi egyetemen
felsőbb matematikát és teológiát hallgat. 1734-ben szentelik áldozópappá. Élete külsőleg továbbra sem reked meg egy
helyen. Rómába is elkerül, mégpedig magyar gyóntatónak a Szent Péter-templomba. Érdekes, hogy itt formálódik magyar
íróvá. Visszatérése utáni években a nagyszombati nyomda élére helyezik, ahol megkezdi műveinek kiadását.
Élénk kapcsolatban áll kora kiemelkedő honi és külföldi tudósaival. A jezsuita rend feloszlatása után, 1774-től haláláig, Rohoncon él, a Batthyányak által fenntartott szegényház felügyelőjeként. Ő maga fordításait tartotta többre ("Bőlcs ember …") ma költeményeit (már korán kéziratban terjedtek, „ponyvára” is kerültek), s főleg nyelvét tartjuk igazi értéknek (pl. Téli éjszakák c. keretes elbeszélésgyűjteménye). Ki hinné, hogy az ő újítása a "zsebóra", a "napirend" és a - "nyelvbotlás" is.
Utcája szerény, mint ő volt: a Kismanoni sor és a Táncsics utca között.
(Forrás: Hárs József - Akikről utcát neveztek el Sopronban, 1992)

Település:
Honnan hova tart:
Kismartoni sor—Táncsics utca
Elnevezés hatályba lépése:
1958
Elnevezés eredete:

Faludi Ferencről, a Sopronban diákoskodott papköltőről (1704—1779)

Fapiac

Település:
Honnan hova tart:
Kőfaragó tér—Híd utca
Elnevezés hatályba lépése:
1869
Elnevezés eredete:

Az itt volt fapiacról

Faraktár utca

Település:
Honnan hova tart:
Táncsics utca—Teleki Pál utca
Elnevezés hatályba lépése:
1869
Elnevezés eredete:

Az itt volt városi faraktárról

Korábbi elnevezések:
Korábban Holzdepotstrasse

Farkas utca

Település:
Honnan hova tart:
Kismartoni sor—zsákutca
Elnevezés hatályba lépése:
1966
Elnevezés eredete:

Az állatról

Fasor utca

Település:
Honnan hova tart:
Kossuth Lajos utca—Frankenburg út
Elnevezés hatályba lépése:
1869

Fegyvertár utca

Település:
Városrész:
Honnan hova tart:
Templom utca—Orsolya tér
Elnevezés hatályba lépése:
1846
Elnevezés eredete:

Itt volt a városi fegyvertár

Korábbi elnevezések:
Alsó utca: 14. század, Zeughausgasse: 17. század
Jellegzetességek:
Kőburkolat (1974)

Fehér Dániel utca

Egyetemi tanár, 1926 és 1951 között a soproni Bánya- és Erdőmérnöki Főiskola Növénytani Tanszékének vezetője. Az élettan és talajbiológia terén nemzetközileg elismert eredményeket ért el, a modern talajbiológia egyik megalapítója. Több kutató expedíciót szervezett Lappföldre, a Szaharába, Szudánba. A Magyar Tudományos Akadémia mellett számos külföldi tudományos társaság tiszteletbeli tagja volt. Nevéhez fűződik az Egyetem Botanikus Kertjének kiépítése. Nagyszámú könyve és tanulmánya közül az 1954-ben megjelent "Talajbiológia" még ma is alapvető kézikönyvként használatos.
Fehér Dánielről a piac mögött épült mini-lakótelep egyik utcáját nevezték el.
(Forrás: Hárs József - Akikről utcát neveztek el Sopronban, 1992)

Település:
Honnan hova tart:
Csarnok utca—zsákutca
Elnevezés hatályba lépése:
1987
Elnevezés eredete:

Fehér Dániel, helybeli neves egyetemi tanárról (1890—1955)

Fehéregyházi utca

Település:
Honnan hova tart:
Zárányi utca—Tómalom utca
Elnevezés hatályba lépése:
1934
Elnevezés eredete:

A burgenlandi Donnerskirchen korábbi magyar neve. Később Fertőfehéregyháza.

Feketevárosi utca

Település:
Városrész:
Honnan hova tart:
Zárányi utca—Tómalom utca
Elnevezés hatályba lépése:
1934
Elnevezés eredete:

A burgenlandi Purbach am Neusiedler See magyar neve

Felső őrház köz

Település:
Városrész:
Honnan hova tart:
Hársfa sor—Galagonya köz
Elnevezés hatályba lépése:
1910
Elnevezés eredete:

Egykori csőszházról

Jellegzetességek:
gyalogos köz

Felső zsák út

Település:
Városrész:
Honnan hova tart:
zsákutca, a végéből számozva a Hegyhát útig
Elnevezés hatályba lépése:
1910

Felső-Lőverek

Település:
Városrész:
Honnan hova tart:
Lőver körút - Felsőlőver út - Cseresznye sor - Ibolya út - Zerge út menti erdőhatár - Alm - Kőfejtő út - Deákkúti út - Lőver körút

Felsőbüki Nagy Pál utca

Családja három évszázaddal ezelőtt, nevét megváltoztatva, menekült Erdélyből a mi kőrnyékünkre. Ő maga Fertőszentmiklóson született és Bécsben halt meg. Életútja - a soproni gimnáziumi évek, a pozsonyi és pesti joghallgatás után - meredeken ívelt felfelé. 1807-ben megyénk országgyűlési követévé választották, s megbízói a kiváló szónokban nem is csalódtak.
Ódában lelkesedtek érte, Kazinczy és mások magasztalják. Az udvarnak egy ideig sikerül őt távoltartani a politikai élettől, ám 1825-ben újra követ. Sorsdöntő év: „főképen az ő lángszavainak köszönhető, hogy (...) Széchenyi István és társainak nagylelkü ajánlata alapján létrejött” a Magyar Tudományos Akadémia, amelynek igazgatásában szerepet vállalt. Főldbirtokos nemes lévén, a harmincas évek demokratizmusa már megdőbbenti; s a negyvenes évek eseményei elől visszavonul.
A szabadságharc utáni abszolutizmus ellen azonban "bőven szórta élczei találó nyilait” - írja róla Szinnyei József, a magyar írókról összeállított nagy munkájában. Szónoklatai főként az országgyűlések naplóiban maradtak fenn. Híres szállóigéje: „Az elveszett alkotrnányt huszonnégy óra alatt vissza lehet szerezni, de a nemzetiséggel elhal a nemzet is". Ekkor írta róla Berzsenyi: "A derék nem fél az idők mohától.”
Utcája a GYSEV-állomás tengelyével párhuzamosan, a József Attila és a Kőszegi út között húzódik, s 1927-ben kapta a nevét.
(Forrás: Hárs József - Akikről utcát neveztek el Sopronban, 1992)

Település:
Honnan hova tart:
József Attila utca—Kőszegi út
Elnevezés hatályba lépése:
1927
Elnevezés eredete:

Felsőbüki Nagy Pálról, a megye híres reformkori politikusáról (1777—1857)

Felsőerdő utca

Település:
Városrész:
Honnan hova tart:
Kutya-hegy. Az Újhegy és Hosszúhegy u.-val párhuzamosan, azoktól Ny-ra, keresztezve a Darufalvi u.-t, az Alsóerdő sortól
Elnevezés hatályba lépése:
2005
Elnevezés eredete:

Az erősen megritkult erdő emlékére

Felsőlövér út

Település:
Városrész:
Honnan hova tart:
Lőver körút—Kőfejtő út
Elnevezés hatályba lépése:
1911
Elnevezés eredete:

A lőverek házas gyümölcsöskertek. A szó eredete a bajor löwer (határdomb). Nincs
kapcsolatuk a Villa Luer nevű korai középkori faluval. A Cseresznye sor—Hársfa sor közötti szakasz csak 1969 óta.

Fényi Gyula utca

Település:
Honnan hova tart:
Ágfalvi úti lakótelep, Ágfalvi út—Rozsondai Károly utca
Elnevezés hatályba lépése:
2001
Elnevezés eredete:

Soproni származású jezsuita csillagászról (1845—1927). Eredeti neve: Finck. A Szőlőskert utcáig körútként: 1997. A Rozsondai Károly utcáig megrövidítve: 2001.

Fenyő tér

Település:
Honnan hova tart:
Tölgyes köz—Besenyő utca
Elnevezés hatályba lépése:
1959

Fenyves sor

Település:
Városrész:
Honnan hova tart:
Hársfa sor—Lőver körút
Elnevezés hatályba lépése:
1935
Elnevezés eredete:

Muck András volt a fenyőfák elterjesztője

Jellegzetességek:
A 8-as szám előkertjében áll az ország legnagyobb, védett liliomfája. A 10-es szám alatt Sopron legnagyobb összefüggő, védett szelídgesztenyés lővere.

Ferenczy János utca

Egyike azoknak, akik nem faji, hanem politikai okok miatt vesztették életüket a második világháború német koncentrációs táboraiban. A nyilas hatalomátvétel következtében került a Gestapo kezére mint ellenségként nyilvántartott szociáldemokrata. Sem a háború, sem a Volksbundot nem szívelhette, az kétségtelen.
A cipészszakmát tanulta, s művelte, közben részt vett a szakszervezet bérharcaiban. Később az 1896-ban alakult Munkásbiztosítónak lesz tisztviselője. Egy időben könyvelő a Sopronmegyei Fogyasztási és Termelési Szövetkezetben.
Beválasztják a soproni törvényhatóságba, ahol főleg beadványokkal igyekszik segíteni a munkanélkülieken, illetve felhívni a figyelmet gyerekek éjszakai dolgoztatására vagy az alacsony bérekre a harmincas évek világválsága idején.
Az erősen osztrák befolyás alatt működő Természetbarátok Turista Egyesületének egyik alapítója, s a szociáldemokraták szervezetének vezetője itt a városban. A nyilasok szemében kommunista, a kommunisták szerint jobboldali szociáldemokrata. Kérdés - ha történelmietlen is -, mi lett volna vele, ha megéri a Rákosi-korszakot? (Ugyanezt kérdezhetnénk Bajcsy-Zsilinszky Endrével kapcsolatban is.)
Utcája, még rövidke formájában, a szürke nénék fürdőházáről kapta nevét, hosszúra nyúlva már gróf Klebelsberg Kunó közoktatásügyi miniszter és országgyűlési képviselőnk emlékét hirdette 1945-ig.
Amikor 45-ben szóbakerült a neve, Budapestről érdeklődtek: - Jó, jó, de ki az a Ferenczy János?
Nos, legalább mi tudjunk róla valamit.
(Forrás: Hárs József - Akikről utcát neveztek el Sopronban, 1992)

Település:
Honnan hova tart:
Kossuth Lajos utca—Ösvény utca
Elnevezés hatályba lépése:
1945
Elnevezés eredete:

Ferenczy Jánosról, mártírhalált halt szakszervezeti vezetőről (1879—1944)

Korábbi elnevezések:
Fürdő utca: 1866., Fürdőház utca: 1886., gróf Klebelsberg Kunó utca: 1934.
Jellegzetességek:
Az Isteni Megváltó Leányainak, a „szürkék”-nek zárdája és iskolái 1866, 1886, 1898, a rendházban ma: Gárdonyi Géza Általános Iskola; Benedek Elek Pedagógiai Főiskola; Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium („Vas—Villa”, 1988, kertészet helyén)

Festőköz

Település:
Honnan hova tart:
Várkerület—Rózsa utca
Elnevezés hatályba lépése:
1300
Elnevezés eredete:

A kékfestők 1905. lebontott házáról

Korábbi elnevezések:
Färbergassl: 18. század