Sopron

Sopron és környéke utcanév keresője

Orgona utca

Település:
Városrész:
Honnan hova tart:
Ady Endre út—Cseresznye sor
Elnevezés hatályba lépése:
1950
Elnevezés eredete:

Növénynév

Korábbi elnevezések:
Megerősítve: 1959., korábban Virág u., akkor még Sopronbánfalván

Örs utca

Település:
Honnan hova tart:
Balfi út—Ravazd utca
Elnevezés hatályba lépése:
1942

Orsolya tér

Település:
Városrész:
Honnan hova tart:
Szent György utca—Új utca—Fegyvertár utca
Elnevezés hatályba lépése:
1898
Elnevezés eredete:

Az orsolyita apácák védőszentjéről

Korábbi elnevezések:
Salzmarkt [Sópiac]: 1190., 1428., 1471., Bei den Fleischpenkchenn [hússzék]: 1494., Fischmarkt [Halpiac]: 1496 után, Ursulinerplatz / Orsola tér: 1869.
Jellegzetességek:
Múzeum, zárda, templom és iskola (1862), Mária-kút (1750, felújítva: 1971), Lábas-ház

Ösvény utca

Település:
Honnan hova tart:
Patak utca—Uszoda utca
Elnevezés hatályba lépése:
1869
Elnevezés eredete:

Német neve: Steggasse

Ősz utca

Település:
Honnan hova tart:
Wesselényi utca—Kanizsai tér
Elnevezés hatályba lépése:
1898
Korábbi elnevezések:
Névtelenből. Entzbruder Dezső utca: 1950., de nem hajtották végre, visszavonva: 1959.

Őszapó utca

Település:
Honnan hova tart:
Apáca-kert. Diebold Károly utca—Bajnok utca
Elnevezés hatályba lépése:
2005
Elnevezés eredete:

Cinkeféle madárról. Eredetileg a Kutya-hegy utcáira javasolták.

Ötvös utca

Település:
Honnan hova tart:
Várkerület—Magyar utca
Elnevezés hatályba lépése:
1836
Elnevezés eredete:

Ötvösök utcája volt

Korábbi elnevezések:
Silbergasse: 1508.
Jellegzetességek:
Erre vezetett a villamos szárnyvonala a kórház felé

Pacsirta utca

Település:
Honnan hova tart:
Répcefői sor—Kőszegi út
Elnevezés hatályba lépése:
1971
Elnevezés eredete:

A közismert madárról

Pálosok tere

Település:
Honnan hova tart:
Ady Endre út—Kolostorhegyi műemléklépcső (Pálos lépcső)—Gesztenyés körút
Elnevezés hatályba lépése:
1988
Elnevezés eredete:

A dombon lévő kolostort 1495-ben alapító egyetlen magyar szerzetesrendről

Jellegzetességek:
Innen indult a kolostorkerten át a hegyi templomhoz a kálvária.

Panoráma út

Település:
Városrész:
Honnan hova tart:
Deákkúti út—Winkler út
Elnevezés hatályba lépése:
1911
Elnevezés eredete:

Kilátás a városra

Korábbi elnevezések:
Printzsteg a Honvéd útig: 1883. Printz Ferencről, meghosszabbítva a Winkler útig 1986.

Pap Károly utca

A haláltáborban elpusztult író kitagadott fia volt a szintén mártír Dr. Pollák Miksa soproni főrabbinak. Gyerekkorát az iskolával egy fedél alatt, a neológ zsinagóga tőszomszédságában töltötte el. A társadalmi előírások és az otthoni puritán légkör nyűge alól a régmúlt romantikájába menekült: ortodox hitet valló nagyapjának sátrába, a papréti platánok alá. Lázadása akkor vált teljessé, amikor a császár egyenruháját a
vőrösökével cserélte föl. Börtön és emigráció után a főváros irodalmi kávéházaiban kötött ki. 1926-ban díjat nyert a Nyugat c. folyóirat elbeszéléspályázatán. A társadalom elesettjeivel foglalkozó írásai az Est-lapokban jelentek meg. Az antiszemitizmus feléledése ráébresztette zsidó voltára: regényeiben és szindarabjaiban népének problémái foglalkoztatják. Stílusa a nyugtalan modern próza és régiesség keveréke. Számos művét fordították le nyugati nyelvekre. Világmegváltó nagy művére készült, mikor - 1944 tavaszán - behívták munkaszolgálatosnak. Sok átélt borzalom után hurcolták ki német koncentrációs táborokba, ahol aztán nyoma veszett.
Fegyvertár utcai emléktábláját Szakál Ernő faragta kőbe. A Felső-Büki Nagy Pál utcából nyíló kis utcáját 1958-ban kapta.
(Forrás: Hárs József - Akikről utcát neveztek el Sopronban, 1992)

Település:
Honnan hova tart:
Felsőbüki Nagy Pál utca—Vághy Ferenc utca
Elnevezés hatályba lépése:
1958
Elnevezés eredete:

Pap Károly mártírhalált halt íróról (1897—1945). Eredeti neve: Pollák.

Paprét

Nevében nem családnév bujkál. 1653 óta a Szent Mihály-plébánia javadalmához tartozott rét. 1832-ben szerződés útján a város ún. törzsvagyonába került. A plébánost azzal kártalanították, hogy évente 300 bécsi mázsa (kerek 170 mai mázsa) szénát kapott érte. 1877-től ezt pénzben fizették ki neki.
Már akkor díszítették platánok a teret, s körülötte számos ház épült. 1866-ban a Tornacsarnok és 1890-91-ben a szép arányú ortodox zsinagóga is. Míg az előbbit felújítotıák, s mellette korcsolyapálya van, az utóbbit az idő vasfoga szomorú omladékká rágta. Néhány év óta a TIT szeretne ott ismeretterjesztő központot létrehozni. A tervek már megvannak, de úgy látszik, nemcsak ezen múlik a feltámaztása.
Ifjúság térnek 1950-ben nevezték el, 1989. hatállyal kapta vissza régi nevét.
(Forrás: Hárs József - Akikről utcát neveztek el Sopronban, 1992)

Település:
Honnan hova tart:
Bem utca—Torna utca—István bíró utca—Híd utca
Elnevezés hatályba lépése:
1989
Elnevezés eredete:

A plébános illetményföldje volt

Korábbi elnevezések:
Pfarrwiese: 1653., Tornarét: 1832., Paprét: 1850., Ifjúság tér: 1950.
Jellegzetességek:
az egykori Rák-patak ág Ikvába torkollása helyén, védett parkos terület, platánok, ortodox zsidó zsinagóga (1891., ma romos), szélén az ország első tornacsarnoka

Patak utca

Település:
Honnan hova tart:
Lackner Kristóf utca—Bástya utca
Elnevezés hatályba lépése:
1869
Elnevezés eredete:

Az Ikva-patakról. A mai Csarnok utca is: 1896., csak a Lackner Kristóf utcától: 1969.

Paúr Iván utca

A változatos életpályájú, Kismartonban született tudóst Sopron nem becsülte érdeme szerint. Igaz, hogy sértődékeny, magányosságra hajló természete sem szerzett számára sok barátot. Sorsának későbbi vargabetűit talán ennek "köszönhette".
Volt ügyvéd és bírósági beosztott a Felvidéken, tiszt a szabadságharcban, amiért fogságot szenvedett, Pesten tudományos cikkek írójaként "szabadúszó", majd kistisztviseló a Nemzeti Múzeumban. A külföld elismerésének visszhangjára vették be 1858-ban a Magyar Tudományos Akadémia tagjai közé. Mégis - a biztosabb megélhetés kedvéért - feladta pesti állását és visszaköltözik megyénkbe, ahol a Széchenyi-nemzetség levéltárosa lesz.
Egész életének meghatározója a régészet szeretete és művelése. Hogy tárgyához jobban érthessen, meglett férfikorában elvégezte a szükséges egyetemi tanulmányokat. Őt bízták meg a GYSEV-vasútvonal építésekor előkerült régészeti leletek összegyűjtésével. Utolsó ásatása a bécsi-dombi kelta telep feltárása volt. Ezt a helyszínen emlék hirdeti. A megyei múzeum alapítása ugyan nem sikerült, szerencsére azonban az oda szánt könyvtára és gyűjteménye városunk múzeumát ma is gazdagítja.
A Halász utca és Híd utca közötti utcát - kései elismerésképpen - 1927-ben nevezték el róla.
(Forrás: Hárs József - Akikről utcát neveztek el Sopronban, 1992)

Település:
Honnan hova tart:
Halász utca—Híd utca
Elnevezés hatályba lépése:
1927
Elnevezés eredete:

Paúr Iván régész-múzeumalapítóról (1805—1888)

Korábbi elnevezések:
Lyuk utca, Lochgasse: 1927 előtt, mivel a Halász utca felől városfal zárta el, azon csak gyalogosok járhattak át.

Pázmány Péter utca

Település:
Honnan hova tart:
Deák tér—zsákutca
Elnevezés hatályba lépése:
1940
Elnevezés eredete:

Bíboros, prímás és hitvitázó (1570—1637)

Korábbi elnevezések:
Engels utca: terv 1961., újabb terv: Július 26. utca a kubai forradalomról, 1962.

Pejáchevich (Pejacsevich) köz

Település:
Honnan hova tart:
Petőfi tér—Hátulsó utca
Elnevezés hatályba lépése:
2004
Elnevezés eredete:

Verőcei gróf Pejacsevich Károlyról (1745—1815). A színház felvirágoztatója, az első kaszinó építője, horvát családból.

Korábbi elnevezések:
Pejáchevich-köz: 1869, Iskola köz: 1947.

Péterfai utca

Település:
Honnan hova tart:
Szőlőskert u.-ból Ny-ra—Vepperdi utca
Elnevezés hatályba lépése:
2001
Elnevezés eredete:

Alsópéterfa nevéből. A burgenlandi Unterpetersdorf magyar neve.

Petőfi tér

Település:
Honnan hova tart:
Széchenyi tér—Iskola köz—Ógabona tér—Színház utca—Liszt Ferenc utca
Elnevezés hatályba lépése:
1906
Elnevezés eredete:

Petőfi Sándorról (1823—1849)

Korábbi elnevezések:
Palatinus tér: 1800., Kaszinó tér: a 19. század első fele, Színház tér: 1869.
Jellegzetességek:
Színház (1841., felújítások: 1909., 1975., 1992.), volt Kaszinó (1789., leégett: 1834., helyreállítva: 1835., kaszárnya: 1853., mai formája: 1891., (ma iskola), Magyar Művelődés Háza, Festőterem

Pihenőkereszt lakópark

Település:
Honnan hova tart:
a Pihenőkereszttől nyugatra fekvő domboldal
Elnevezés hatályba lépése:
2000
Elnevezés eredete:

gótikus kereszt a balfi országút magaspontja mellett, szép kilátással, a szőlőbe igyekvők pihenőhelye volt

Pihenőkereszt utca

Település:
Honnan hova tart:
Pihenőkereszt és környéke, Balfi út—Kempten utca
Elnevezés hatályba lépése:
2000
Elnevezés eredete:

A középkori műemlékről. Lásd Balfi út.