Sopron

Sopron és környéke utcanév keresője

Kazinczy Ferenc tér

Település:
Honnan hova tart:
Kőfaragó téri lakótelep, Király Jenő utca—Csengery utca—Kőszegi út— Kőfaragó tér
Elnevezés hatályba lépése:
1972
Elnevezés eredete:

A nyelvújító irodalomszervezőről (1759—1831)

Korábbi elnevezések:
A helyén volt a Betegház u.: 1869., ebből Kazinczy Ferenc u.: 1934., valamint a Szedres és az Ív utca.

Kelénpataki utca

Település:
Honnan hova tart:
Ágfalvi úti lakótelep, Heimler Károly utca—Heimler Károly utca
Elnevezés hatályba lépése:
1996
Elnevezés eredete:

A burgenlandi Klingenbach magyar neve

Kelta utca

Település:
Városrész:
Honnan hova tart:
Ipar körút—Ipar körút
Elnevezés hatályba lépése:
1997
Elnevezés eredete:

A környéken élt ókori népről

Kempten utca

Település:
Honnan hova tart:
Pihenőkereszt és környéke, Balfi út—Potzmann utca
Elnevezés hatályba lépése:
2000
Elnevezés eredete:

Sopron egyik német testvérvárosának neve

Keresztúri út

Település:
Honnan hova tart:
Lőver körút—Kőszegi út
Elnevezés hatályba lépése:
1927
Elnevezés eredete:

A burgenlandi Deutschkreutz magyar neve

Korábbi elnevezések:
Névtelenből
Jellegzetességek:
Déli fele városi erdő

Kert utca

Település:
Honnan hova tart:
Fácán utca—Mikoviny utca
Elnevezés hatályba lépése:
1910

Kertekalja

Település:
Városrész:
Honnan hova tart:
a volt Gyermekszanatórium—Károly-magaslati út
Elnevezés hatályba lépése:
1960
Jellegzetességek:
A Gyermekszanatórium a Lőver körútra néz, egykor Gruber Szálló volt

Kertesi utca

Település:
Honnan hova tart:
Uszoda utca—Lackner Kristóf utca
Elnevezés hatályba lépése:
1927
Elnevezés eredete:

A burgenlandi Baumgarten magyar neve (Sopronkertes)

Kertvárosi utca

Település:
Honnan hova tart:
Ágfalvi úti lakótelep, Bánfalvi út—Ágfalvi út
Elnevezés hatályba lépése:
1977
Elnevezés eredete:

Sopronbánfalva újabb nevéből

Kerülő köz

Település:
Honnan hova tart:
Csitke dűlő—Tövis köz
Elnevezés hatályba lépése:
1992
Elnevezés eredete:

Az Akasztó dűlőből lett két utat kerülővel összekötő útvonal

Késmárki utca

Település:
Városrész:
Honnan hova tart:
Kuruc-domb, Thököly tér—Ónodi utca
Elnevezés hatályba lépése:
1988
Elnevezés eredete:

A felvidéki Ke marok — a Thököly-családi fészek — magyar neve

Kétház köz

Település:
Honnan hova tart:
Schönherr malom utca—zsákutca
Elnevezés hatályba lépése:
1999

Király Jenő utca

Hosszú pályafutása alatt sok ezer embernek mentette meg az életét azzal, hogy jó diagnózis felállításával, biztos kézzel, fáradhatatlanul operálta meg betegeit. Mindenkor hivatása magaslatán állott: rendelés közben érte utól a halál. Halkszavú, szerény ember volt; széles látókőre és szervezőképessége mégis alkalmassá tették őt arra, hogy a város sokpavilonos új létesítményének, az Erzsébet Kőzkórháznak, igazgatója legyen. Tisztségét az intézmény 1919-beli alapításától 1949-ig töltötte be. Azután a rendelőintézetben működött tovább.
1969-ben, 84 éves korában hunyt el. Emlékét ezentúl a volt Kellner Sándor utca őrzi. Lakása, kertje a közelben volt, ez indokolja a döntést. Működéséről többek közt a Soproni Szemlében is olvashatunk.
(Forrás: Hárs József - Akikről utcát neveztek el Sopronban, 1992)

Település:
Honnan hova tart:
Kőfaragó téri lakótelep, Gyóni Géza utca—Csengery utca
Elnevezés hatályba lépése:
1991
Elnevezés eredete:

Dr. Király Jenő, neves sebészről, kórházigazgatóról (1885—1969)

Korábbi elnevezések:
Új utcaként Kellner Sándor utca: 1970.

Király-tölgy sor

Település:
Elnevezés hatályba lépése:
0

Kis János utca

A Sopron megyei jobbágyfiúból evangélikus püspökké lett költő és műfordító legnagyobb érdeme az első magyar önképzőkörnek, a Soproni Magyar Társaságnak a megalapitása (1790) és a falusi birtokán visszahúzódott volt soproni licista, Berzsenyi Dániel felfedezése. Legértékesebb munkája: „Kis János szuperintendens visszaemlékezései életéből”, amelyet halála előtt nem sokkal jelentetett meg városunkban.
Kazinczy és nyomában Kölcsey sokra tartotta kőltészetét, pedig - hatalmas munkássága ellenére - igencsak középszerű alkotónak minősíthető. Kritikáiban, amelyeket gyakran osztrák lapokban helyezett el, igen óvatosltodó, márcsak szelíd természete miatt is.
Néha szokták idézni Sopron tájékához c. versét, amely jellemző ókori példaképeket utánzó stílusára. Kezdő sorai:
„Szép vagy, Sopronnak zordon hegye, völgye, hol ormos
Rengeteged feketéll, s bérceid árja zuhog ...”
A Templom utcai paplakban sokszor fogadta a magyar reformkor irodalmárait, s élénk levelezésben állott velük, jöttek
légyen Erdélyből vagy a Felvidékről.
Utcája ott húzódik - az Erzsébet és a Mátyás király utca között -, ahol líceumi diák korában játszott diáktársaival, vagy
később, teolőgusként, barátaival elmélyülten vitatkozgatott.
(Forrás: Hárs József - Akikről utcát neveztek el Sopronban, 1992)

Település:
Honnan hova tart:
Erzsébet utca—Mátyás király utca
Elnevezés hatályba lépése:
1927
Elnevezés eredete:

Kis János evangélikus lelkész-költőről (1770—1846)

Jellegzetességek:
Itt volt régen az evangélikus temető

Kisdobos utca

Település:
Honnan hova tart:
Ruszti utca—Margitbányai utca
Elnevezés hatályba lépése:
1963
Elnevezés eredete:

Az 1848/49-es szabadságharc kisdobosairól

Kisfaludy utca

Település:
Honnan hova tart:
Mátyás király utca—Gyóni Géza utca
Elnevezés hatályba lépése:
1939
Elnevezés eredete:

vagy Kisfaludy Sándor, vagy öccse, Károly emlékére

Kisház utca

Település:
Honnan hova tart:
Hajnal tér—Brennbergi út
Elnevezés hatályba lépése:
1950

Kismartoni sor

Település:
Honnan hova tart:
Kossuth Lajos utca—Kanizsai tér
Elnevezés hatályba lépése:
1927
Elnevezés eredete:

A burgenlandi Eisenstadt magyar neve

Kitaibel Pál utca

Település:
Honnan hova tart:
Vas Gereben utca—Harkai út
Elnevezés hatályba lépése:
1958
Elnevezés eredete:

A híres természettudósról (1757—1817)