Alsó-Lőverek

Sopron és környéke utcanév keresője

Alsó őrház köz

Település:
Városrész:
Honnan hova tart:
Winkler út—Lánzséri út
Elnevezés hatályba lépése:
1898
Elnevezés eredete:

Egykor csősz-, majd rendőrőrszoba állt itt. Helyére villát építettek.

Alsó zsák utca

Település:
Városrész:
Honnan hova tart:
a Honvéd útról jobbra a 2. utca
Elnevezés hatályba lépése:
1984
Elnevezés eredete:

Helyesen: Alsó zsákutca.

Alsó-Lőverek

Település:
Városrész:
Honnan hova tart:
A várostól D-re, a Deákkúti úttól K-re elterülő városrész, a József Attila lakótelepig, ill. az Egeredi-dombig

Alsólövér utca

Település:
Városrész:
Honnan hova tart:
Béke út—Mikoviny utca
Elnevezés hatályba lépése:
1934
Elnevezés eredete:

A házas kertek, vagyis lőverek világa nem azonos a Villa Luer (kiejtése vlsz. lövér) nevű kora Árpád-kori faluval, amely alighanem a II. Rákóczi Ferenc utca helyén volt.

Korábbi elnevezések:
Alsó Löwer út: 1886, Alsó-löver utcza: 1898
Jellegzetességek:
Díszcseresznyék sora

Becht Rezső út

Talán legigényesebb írónk, akinek veretes alkotásait német és magyar nyelvű olvasóközönsége egyaránt nagyra értékelte.
Tisztviselőcsaládból származott, s maga is tisztviselőként kereste kenyerét. Közismert volt város- és ternészetszeretetéről.
Ezt nemcsak a Pro Urbe vagy a Hűség Díj, hanem a lőverében és erdei sétái során megtapasztalt madár- és növényvilág míves leírásai is bizonyítják. Erkölcsi elveit és polgári öntudatát fel nem adva, inkább íróasztalának dolgozott, semhogy behódoljon a pártállam elvárásainak. Számos munkája így csak mostanában láthatott nyomdafestéket. Már csak ezért sem tévesztendó össze Brechttel, a német drámaíróval. Pedig sokan mondják úgy a nevét.
A volt Gesztenyés utat 1988-ban keresztelték el róla. Az önkormányzat legújabb határozata szerint azonban osztoznia kell Szent Margittai, aki - az ottani plébános és hívei kérésére - a Mikoviny utca felőli alsó szakaszt foglalta el. A művelt és udvarias író ez ellen aligha tiltakozna, viszont szomorúan venné tudomásul, hogy személyének, személyüknek tisztelete az egyik jellegzetes soproni növényt szorította háttérbe. Egyelőre ugyan csak jelképesen. Reméljük, hogy a kertekben megmaradnak a gesztenyefák, s nem pusztán a messzi Bánfalván lévő körút táblái fognak emlékeztetni rájuk.
(Forrás: Hárs József - Akikről utcát neveztek el Sopronban, 1992)

Település:
Városrész:
Honnan hova tart:
Szt. Margit út—Lőver körút
Elnevezés hatályba lépése:
1991
Elnevezés eredete:

Neves soproni íróról (1893—1976)

Korábbi elnevezések:
Gesztenyés út: 1910 k., a Mikoviny utcától a Lőver körútig: 1988.

Ciklámen út

Település:
Városrész:
Honnan hova tart:
Várisi út—Károlymagaslati út
Elnevezés hatályba lépése:
1912
Elnevezés eredete:

Erdeink nevezetes, védettségét 1933-ban kezdeményezett, 1955-től védett virágáról

Korábbi elnevezések:
Korábban Szálfa út, kiépítetlen út a mai Állami Szanatórium É-i kerítése mellett
Jellegzetességek:
Zenepavilon (Füredi Oszkár terve 1934, majd 1958)

Elő sor

Település:
Városrész:
Honnan hova tart:
Károly-magaslati út—Városligeti út
Elnevezés hatályba lépése:
1910

Felső zsák út

Település:
Városrész:
Honnan hova tart:
zsákutca, a végéből számozva a Hegyhát útig
Elnevezés hatályba lépése:
1910

Hatvan Ferenc utca

Nem érdektelen előzmények után 1903 telén huszonegy tekintélyes férfiú ült össze egy kisvendéglő különszobájában, hogy megalakítsa a Dunántúli Turista Egyestlletet (DTE). Az értekezlet ősszehívója, előadója, s az egyesületnek haláláig elnöke Hatvan Ferenc volt. A tagok száma, ha nem is mondható mind "kurtanadrágos, hátizsákos” turistának, általában S00 körül járt, 1947. évi betiltásukig. A régi megye turistaútjai, kilátók, menedékházak, útikalauzok jelzik eredményes működésüket.
Hatvan Ferenc Pinkafón (Pinkafeld) született, Budapesten kapta polgári iskolákra szóló tanítói oklevelét. Kismartoni évek után - ahol megtanulta „imádni a természetet” (kapuvári kitérővel) 1887-ben a soproni állami kereskedelmi akadémiára kerül (ma: a „Fáy”). Itt tanárkodik, majd igazgató, 1918-ban kért nyugdíjazásáig. „Fő törekvése volt az ifjúsággal a szabad természetet megkedveltetni” - írják róla ebböl az alkalomból. Ezt a megállapítást ki kell terjeszteni a felnóttekre is. ADTE nem volt szokványos egyesület. Ha nem is tudták tartani az első év 25 egész-, ill. többnapos és 26 félnapos kirándulásainak számát, de végig sokat mozogtak az erdőben; síztek, ródliztak, festették az útjelzéseket, s vigyáztak arra, hogy a komoly hegymászó túrák mellé könnyített vándorlásokat is szervezzenek.
Hatvan Ferencről nevezték el a mai Lővér Szálló helyén állott Hatvan-turistaházat. 1977-ben hoztak határozatot arról, hogy a kusza Lánzséri út egy ága az ő nevét viselje. Kár, hogy ez a döntés máig papíron maradt.
Az anyakönyv szerint 1929. január 16-án de. 1/4 10-kor halt meg. Előbb az evangélikus temetőben temették el, nem sokkal később a katolikusba került.
(Forrás: Hárs József - Akikről utcát neveztek el Sopronban, 1992)

Település:
Városrész:
Honnan hova tart:
Károlymagaslati út - Honvéd út
Elnevezés hatályba lépése:
1977
Elnevezés eredete:

Hatvan Ferencről (1860-1929)

Hegyhát út

Település:
Városrész:
Honnan hova tart:
Honvéd út—Sörházdombi út
Elnevezés hatályba lépése:
1910
Elnevezés eredete:

Út a Sörház-domb felé

Jellegzetességek:
Védett hársfa

Honvéd út

Település:
Városrész:
Honnan hova tart:
Bajcsy-Zsilinszky út—Becht Rezső út, Szent Margit út csomópont
Elnevezés hatályba lépése:
1910
Elnevezés eredete:

A mai Egyetem elődjéről, a Honvéd Főreáliskoláról

Korábbi elnevezések:
Külső és belső Honvéd út, a belső ma a Bajcsy-Zsilinszky út

Hóvirág utca

Település:
Városrész:
Honnan hova tart:
Mikoviny utca—Tulipán köz
Elnevezés hatályba lépése:
1971
Elnevezés eredete:

A tavasz hirnökeként kibújó fehér virágot a tiltásig sokan árusították. Kipusztulását kel-
lett a rendelkezéssel megakadályozni.

Károlymagaslati út

Nyílegyenesen, tehát meredeken kaptat fölfelé a Károly-magaslati út a Városligetivel párhuzamosan, megcélozva a ródlipályát és a Károly-kilátóhoz vezető ösvényeket. Ez a Károly nem utolsó királyunk, akit a tájékozatlanok egy időben a hegy és a torony névadójának hittek. Romwalter Károly nyomdász, később tehetős nyomdatulajdonos, 1877-ben a hegyhátat és a ráácsolt kilátókunyhót önmagáról nevezte el. (Elvégre ő adta hozzá a pénzt.)
Ennek bizonyítékát a tanácshoz intézett német nyelvű beadványában találjuk meg. Ebből kiderül, hogy „a közóhajtól ösztönözve és a helybeli lakosok és természctbarátok érdekében” azért létesitette a "messzelátótomyot” (máshol glorietteként említik), hogy szaporítsa a szép kirándulási lehetőségek számát a közeli környéken. Az épitkezésben Muck Endre erdőgondnok segítette.
Romwalter nyomdája a Várkerületen volt. Magas színvonalára jellemző, hogy Bécsnek is dolgozott, könyveket adott ki (pl. a Diem levéltárosnak tulajdonított soproni útikalauzt), de újságot is pénzelt. Az Oedenburger Zeitung tárgyilagos hangjával helytörténeti érték maradt a két világháború között is, amikor már az egyesült és részvénytársasággá alakult Röttig-Romwalter nyomda adta ki.
Romwalter hamar visszavonult villájába, maga termesztette rózsái közé. Alfréd nevű unokája kémikus, igen jó előadó, neves soproni egyetemi tanár volt.
A Károly-magaslati út a századforduló körül kapta a nevét.

Település:
Városrész:
Honnan hova tart:
Mikoviny utca—Lánzséri út, Villa sor, Winkler út csomópont
Elnevezés hatályba lépése:
1900
Elnevezés eredete:

Romwalter Károly nyomdászról (1825-1902)

Kertekalja

Település:
Városrész:
Honnan hova tart:
a volt Gyermekszanatórium—Károly-magaslati út
Elnevezés hatályba lépése:
1960
Jellegzetességek:
A Gyermekszanatórium a Lőver körútra néz, egykor Gruber Szálló volt

Kútösvény

Település:
Városrész:
Honnan hova tart:
Honvéd út—Lövész út
Elnevezés hatályba lépése:
1935
Elnevezés eredete:

Közkút volt itt. Heimlernél: Kútösvény út, a mai hivatalos jegyzékben: Kútösvény

Lajta köz

Település:
Városrész:
Honnan hova tart:
Várisi út—Lőver körút
Elnevezés hatályba lépése:
1927
Elnevezés eredete:

A Leitha magyar neve. Ez a folyó volt a határ Magyarország és Ausztria között 1920-ig.

Lánzséri út

Település:
Városrész:
Honnan hova tart:
Mikoviny utca—Winkler út
Elnevezés hatályba lépése:
1927
Elnevezés eredete:

A burgenlandi Landsee magyar neve

Korábbi elnevezések:
Frankenburg út: 1884 k., felső szakasza 1978. Hatvan Ferenc tanárról [1860—1929], a Dunántúli Turista Egyesület elnökéről. A határozat ellenére 2001-ig nem volt kijelölve. 2001-ben beolvadt a Lánzséri útba.
Jellegzetességek:
Gyalogos köz lépcsővel. Az első lakott lőveri ház (1871) tulajdonosa Frankenburg Adolf volt.

Lejtő utca

Település:
Városrész:
Honnan hova tart:
Winkler út—Városligeti út
Elnevezés hatályba lépése:
1948
Korábbi elnevezések:
Névtelen utcából Gebhardt József u., a millenniumi kor polgármesteréről: 1927.

Lövész utca

Település:
Városrész:
Honnan hova tart:
Honvéd út—Lánzséri út
Elnevezés hatályba lépése:
1960

Mikoviny utca

Település:
Városrész:
Honnan hova tart:
Bajcsy-Zsilinszky utca—József Attila utca
Elnevezés hatályba lépése:
1947
Elnevezés eredete:

Mikoviny Sámuel térképészről (1700—1750)

Korábbi elnevezések:
Szegély utca: 1910., Balogh-Kovács Sándor út: 1932.