Irodalomjegyzék

Nagyobb terjedelmű művek, írások

Könyvek

 • (Társszerző) Molnár Ernő (szerk.): Munkásmozgalmi emlékhelyek Győr-Sopron megyében. Győr, 1986.
 • (Szerk.): Sopron (Balf, Brennberg, Kőhíd-telep, Tómalom) utcanévjegyzéke 1988. Sopron, 1988.
 • (Szerk.) Sopron megyei jogú város (Balf, Brennberg, Kőhíd-telep, Tómalom) utcanévjegyzéke 1991. In: Soproni Címtár 1991. Sopron, 1991.
 • Szakácskönyv 1828. Sopron, 1991.
 • (Szerk.) Sopron megyei jogú város (Balf, Brennberg és Görbehalom, Kőhíd-telep, Tómalom) utcanévjegyzéke 1992. In: Soproni Címtár 1992—1993. Sopron, 1992.
 • Akikről utcát neveztek el Sopronban. Sopron, 1992
 • (Társszerző) Sarkady Sándor (szerk.): Sopron és környéke 1922—1991. Korrajz és családi lexikon. Budapest, 1992.
 • A Soproni Ünnepi Hetek története 1932—1993. Sopron, 1994.
 • (Több szócikk) Révai Lexikon., 1995-ben.
 • (Társszerző) Környei Attila—G. Szende Katalin: Tanulmányok Csatkai Endre emlékére. Sopron, 1996.
 • (Társszerző) Turbuly Éva (szerk.): Magyarok maradtunk. Sopron, 1997.
 • Az oroszlán elfordítja a fejét… Soproni filmtörténet 1896—1948. Sopron, 2000.
 • Sopron — a nyitott kapuk városa. In: Székely László (szerk.): Sopron, ortofotók. Pécs, 2002.
 • (28 életrajz) Sarkady Sándor (szerk.): Aranykönyv 2002. Sopron, 2001.
 • Fertőrákos (Száz magyar falu könyvesháza). Budapest, 2001.
 • (Szöveg) Soproni Anziksz Gyürü Ernő gyűjteményéből. Sopron, 2002. Két kiadás!
 • (Képmagyarázatok) Épületes könyv. Sopron, 2003.
 • Mesélő utcák Sopronban. Sopron Megyei Jogú Város (Balf, Brennbergbánya és Görbehalom, Kőhíd-telep, Tómalom) történeti utcanévjegyzék. Sopron, 2003.
 • Soproni Olvasókönyv. Cikkgyűjtemény 1873—1944. a helyi magyar lapokból. Sopron, 2003.
 • (Társszerző) Tóth Tibor (művészeti vezető és könyvtervező): Képes Krónikás Sopron. Győr, 2005.
 • Duits Pál—Hárs József: Sopron ma. Sopron, 2005.
 • Mesélő utcák Sopronban. Sopron Megyei Jogú Város (Balf, Brennbergbánya és Görbehalom, Kőhíd-telep, Tómalom) történeti utcanévjegyzék. 2. kiad., Sopron, 2006.
 • Bin ich doch ein Killer? Drama in zwei Teilen. Edition nove, Neckenmarkt, 2009, 91 oldal.
 • Novellák és elbeszélések. Edition Nove, 2009.
 • Soproni Olvasókönyv II. Cikkgyűjtemény 1856–1921. A helyi német lapokból. Sopron, 2009, XV, 205, XVIII. o.
 • Szemelvények Johann Karl Schuster feljegyzéseiből. Sopron, 2011.
 • 1848/49 ezúttal nem úgy, ahogyan megszoktuk. Sopron, 2011.
 • Belzebub (Beelzebub) c. novella a "Neue Literatur - Anthologie im Frühjahr 2013" évkönyvben. Németre fordította Madaras Barbara. August von Goethe Literaturverlag, Frankfurt, 2013.
 • Csoda (Das Wunder) c. novella a "Neue Literatur - Anthologie im Herbst 2013" évkönyvben. Németre fordította Madaras Barbara. August von Goethe Literaturverlag, Frankfurt, 2013.

Pályázatok

 • A fényképezés története a mai Győr-Sopron megye területén (1844—1956), 1982. Kéziratként a Magyar Fotóművészek Szövetségének megrendelésére, annak könyvtárában, a Sopron városival együtt.
 • A fényképezés története Sopron városában 1840—1957 között. Szülőföldünk, 1984., I. díj.
 • A Fabricius család soproni krónikájának magyar fordítása 1844-ből (bevezetéssel, jegyzetekkel és függelékkel). Pályamunka, 1986; a latin krónika eredetije és magyar fordítása a Soproni Múzeum kézirattárában; országos, dicséret.
 • Győr város hivatásos fényképészei 1844—1948 között. Szülőföldünk, 1987., I. díj?
 • A győri fotóamatőrök egyesületi működése 1909—1958. Szülőföldünk. ?
 • A filmvetítés története Győrött 1896-tól 1912 végéig. Szülőföldünk, 1988., nagydíj
 • Egy őstehetség Sopronban (Joós Sándor élete és versei). Szülőföldünk, az előbbivel együtt. Eredetileg 1987-re a Magyar Irodalomtörténeti Társaság pályázatára, de az elmaradt.
 • Küzdelem Győr szab. kir. Város három mozijogáért. Szülőföldünk, 1989., I. díj.
 • A hangosfilm története Győrött (1930—1947). Szülőföldünk. 1991., I. díj. (A győri témaválasztás oka: a sopronit Friedrich akarta megírni.)
 • Egy építészmérnök pályakezdése századunk első felében. A Magyar Történelmi Társulat országos családtörténeti pályázatára. Elismerő oklevél, 1991.
 • Helytörténészek Baráti Köre, Sopron. Az Országos Közművelődési Központ pályázata. Év: ?
 • Csornai premontrei kanonok verses krónikája 1849-ből. Szülőföldünk, 1992. I. díj.
 • Egy jegyző életútja századunk első felében. Szülőföldünk, 1993.
 • Sopron a második világháborúban (Menekültügy és népszámlálás) Szülőföldünk, 1994. díj ?
 • Sopron társadalma és az óvóhelykérdés a második világháborúban. Szülőföldünk, 1995. díj?
 • Magyar irodalmi művek fordításai a két világháború közötti Oedenburger Zeitungban. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1986. évi pályázatára. II. díj és felvettek a tagok közé.
 • Önképzőkörök Sopronban a két világháború között. Szülőföldünk, 1995., III. díj.
 • A Millennium Sopronban. Szülőföldünk, 1996., II. díj.
 • Lőver — Lövér. Szülőföldünk, 1997., II. díj.
 • 1848 magánlevelekben [Szontágh Frigyes]. Szülőföldünk, III. díj.1998.
 • Zabari Szontágh Frigyes, a státusfogoly. Szülőföldünk, 1999., oklevél (Mert csak áttételesen soproni.)
 • Soproniak a reformkor országútjain. A Magyar Nemzeti Múzeum és a Honismereti Szövetség országos pályázatán I. díj. Székesfehérvárott, 2000.
 • Fertőboz krónikája 1887—1946. Szülőföldünk, 2001., I. díj.
 • Deportált levelei a Rákosi-korszakból. (Dr. Nagy Emil volt igazságügy-miniszter mint száműzött egykori választókerületében.) (Eredeti levelek.) Országos Néprajzi pályázat, 2002., IV. díj.
 • Egy soproni zsidó család vázlatos története 1946-ig. Szülőföldünk, 2002., I. díj. (A Nyugati Kapu közölni kezdte, de az újság közben megszűnt.)
 • Soproni Olvasókönyv. Szülőföldünk, 2003., I. díj.
 • Soproni Olvasókönyv II. Szülőföldünk, 2004., I. díj.
 • A testvérvárosok és Sopron. Országos pályázatra. Esztergomi eredmény: 2004., I. díj.
 • A gróf és a szegények. Verőcei gróf Pejacsevich Károly (1745—1815) végrendelete. Szülőföldünk, 2006., I. díj.
 • "Cukorbetegségem" története adatokkal. 2006.
 • Tűzvész a franciák árnyékában. Szülőföldünk, 2007., I. díj.
 • Geigerék színes krónikája. Szülőföldünk, 2008., kiemelt I. díj.
 • A gróf és a szegények. A Magyar Nemzeti Múzeum és Honismereti Szövetség országos pályázat Zalaegerszeg, 2008. I. díj.
 • Tűzvész a franciák árnyékában. A Magyar Nemzeti Múzeum és Honismereti Szövetség országos pályázat Zalaegerszeg, 2008. I. díj.
 • Johann Karl Schuster. Szülőföldünk, 2009.
 • Szemelvények Johann Karl Schuster feljegyzéseiből. Szülőföldünk, 2010.
 • 1848/49 ezúttal nem úgy, ahogyan megszoktuk Szülőföldünk, 2011., I. díj.
 • Anyánk és mi. Szülőföldünk, 2012, I. díj.
 • Anton Sigel, aki holtában is festett? Szülőföldünk, 2012, I. díj.
 • István, a festő. Szülőföldünk, 2013, II. díj.
 • A csillagok igézetében. Szülőfőldünk 2014. II. díj.
 • A várostorony hétköznapjai. Szülőfőldünk 2015. II. díj.
 • Pista és a zene eredeti forrásokból, 1927-1979. Szülőfőldünk 2016. II. díj

Folyóiratokban közölt írások

Soproni Füzetek

 • ’80. Ady és közönsége a harmincas években Sopronban, 180—183. o.
 • ’86. Önképzőkörök Sopronban a két világháború között, 140—144. o.
 • ’88. Lám Frigyes és az Oedenburger Zeitung, 164—166. o.
 • Fotó (vers), 69. o.
 • Ragusa (vers), 70. o.
 • ’91. Joós Sándor és a „Város” c. verse, 145—148. o.
 • ’92. Egy építészmérnök pályakezdése századunk első felében (részlet), 147—152. o.
 • ’93. Eszterházi vígasságok 1921—1922-ben, 209—213. o.
 • ’98. „Megyünk Törökbe!” (útirajz), 169—192. o.
 • ’99. Linde úr Szicíliában. (útirajz), 145—168. o.
 • 2000. Életre ítélve —Történelmi dráma három felvonásban, 165—207. o.
 • 2001. Rizs a Fertőn (novella), 120—128. o.
 • 2002. Státusszimbólum (novella), 184—189. o.
 • 2003. Tizián törpéi (elbeszélés), 102—132. o.
 • 2004. Európa elrablása (novella), 117—122. o.
 • 2005. Minótaurosz (novella) 157-161. o.
 • 2005. Grábner József képei könyvben 289-290. o.
 • 2006. Csoda 190-198. o.
 • 2007. Ki vagyok én? 205-213. o.
 • 2008. Baleset (novella) és Lábadozás (novella)
 • 2009. Monda a Fertő keletkezéséről és Boldogasszony alapításáról.
 • 2011. 1849: Egy párizsi színházi sikerről 305-310. oldal
 • 2012. Naplótöredékek a nehéz időkből 270-276. oldal
 • 2013. István,a festő 282-291. oldal
 • 2014. Zsugorodunk 168. oldal
 • 2015. Követnek 156. oldal
 • 2016. A kor magasából 225. oldal

Várhely

 • 2002./2. sz. Egy igaz ember elmúlt élete. (Környei.)
 • 2002./4. sz. Magyar Művelődés Háza.
 • 2005./4. és 2006/1. In medias res (Kisregény két részben)
 • 2006. Egyedül (elbeszélés) 31-41. o.
 • 2009./3-4. sz. Hogyan kapott nevet és emlékkövet a Daloshegy?

Blätter für Heimatkunde (Graz)

 • 58. Jahrgang, Heft. 4. 1984. Das Testament der Benigna von Eggenberg im Archiv der Stadt Ödenburg (1647), 138—141. o.

Soproni Szemle

 • A Soproni Építőbank működése és bukása 1873—1901. 1961, 317—331. o.
 • A soproni idegenforgalom kezdetei. 1966, 303—319. o.
 • A soproni munkás turisták története. 1966, 1—14. o.
 • A soproni idegenforgalom története 1937—1945. 1967, 193—204. o.
 • Idegenforgalom Sopronban a két világháborúé között. 1967, 97—113. o.
 • A soproni idegenforgalom fejlődése 1945-től napjainkig. 1968, 1—9.o.
 • Néhány szó az 1971. évi Soproni Ünnepi Hetekről. 1971, 372—377. o.
 • Rákosi források. 1972, 276. o.
 • Az első idegenvezető-képzés Sopronban. 1972, 354—355. o.
 • Egy rejtvénypályázat margójára. 1975, 176. o.
 • Írt-e Printz Ferenc útikalauzt? 1976, 60—62. o.
 • Még néhány szó Sopron aranyérméről. 1976, 176. o.
 • Egy pályázat nyertesei. 1977, 347—348. o.
 • Hegedüs Géza darabja a soproni közönség előtt. 1977, 361—363. o.
 • Kéky Éva kiállítása (Liszt Ferenc Művelődési Központ 1977. március 19—29.) 1977, 363—364. o.
 • A Soproni Helytörténészek Baráti Köre. 1977, 379—382. o.
 • Romwalter Károly útikalauzai a múlt század utolsó évtizedeiben. 1979, 351—355. o.
 • Sikerre várva. 1979, 76. o.
 • Soproni Fotóklub (1902). 1980, 248—255. o.
 • Bemutató Sopronban — hírverés nélkül. 1980, 184. o.
 • Hiller István (szerk.): Erdészeti és Faipari Egyetem, Sopron, 1979. 1980, 190—191. o.
 • Megay László: Műhely. A Győr-Sopron Megyei Tanács társadalomtudományi — közművelődési — kritikai folyóirata. Főszerkesztő: Gecsényi Lajos. I—II. évf. 1980, 190—191. o.
 • Schneider Lipót 1895—1981. 1981, 368—370. o.
 • Zsolt Róbert: Kirándulók könyve. Bp., 1976. 1981, 285—286. o.
 • Egy végrendelet a XVII. századból. 1982, 175—178. o.
 • 1944-ben készült légifelvételek Sopronról. 1983, 327—329. o.
 • A Soproni Ünnepi Hetek előzményei. 1984, 97—1217. o., 220—240. o.
 • Kiegészítések „A Soproni Ünnepi Hetek előzményei”-hez. 1985, 168—169. o.
 • Csik Ferenc (1894—1984) 1985, 362—364. o.
 • A Soproni Ünnepi Hetek története. Elfelejtett rendezvények (1946—1949) 1986, 193—208. o., 289—303. o.
 • Mesterházy Sándor (1897—1984). 1986, 82—83. o.
 • Mollay Károly (szerk.): Sopron 1945—1985. Sopron, 1985. 1986, 380—381. o.
 • Magyar irodalmi művek fordításai a két világháború közötti Oedenburger Zeitungban. 1988, 97—109. o., 220—232. o.
 • Egy életmű otthonra talál? 1988, 334—340. o.
 • Néhány szó az 1987. évi Soproni Ünnepi Hetekről. 1988, 169—171. o.
 • A Széchenyi István szocialista brigádok emlékkönyve 1987. Bp., 1987, 96 lap. — A Széchenyi István Emlékmúzeum Baráti Köre III. közgyűlésének jegyzőkönyve. Pécs, 1987, 20 lap. 1988, 189—190. o.
 • Utcáink nevei az utóbbi százhúsz évben. 1990, 131—148. o.
 • Kárpáti Sándor életútja (Kőszeg, 1872—Sopron, 1939). 1990, 173—190. o.
 • A soproni népszavazásról szóló, vele összefüggő írások a Soproni Szemlében (1958—1991) 1991, 378—382. o.
 • Emlékülés Sopronban az 1921. évi népszavazás 70. évfordulójára. 1992, 80—81. o.
 • Soproni Művészetbarátok Köre (1958—1991) 1993, 1—19. o.
 • S. F. B. (Betűk az önkiszolgáló étterem felett.) 1993, 348—355. o.
 • A tegnap világa c. kiállítás a Lábasházban (1992. nov. 22.) 1993, 80. o.
 • Domonkos Ottó—Környei Attila: A 125 éves Soproni Múzeum 1992. (A Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok kiadványai II.-2.) 1993, 187—188. o.
 • Jalsovszky Katalin—Tomsics Emőke: A tegnap világa. Magyarországi városok a századfordulón írásban és képben. Bp., Officina Novaí, 1992. 1993, 186—187. o.
 • Ötven éve történt. Sopron első bombázása. 1994, 380—408. o.
 • A Soproni Szemle Alapítvány. 1994, 60—64. o.
 • Dr. Házi Jenő emléktáblájának avatása (1993. okt. 14.). 1994, 75—78. o.
 • Farkas Szilveszter (szerk.): Győri tanulmányok. Emlékkötet Győr szabad királyi városi jogállásának 250 éves jubileumára (Győri Tanulmányok 13. kötet.) Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának kiadványa. Győr, 1993. 1994, 323—324. o.
 • Printz Ferenc (1844—1920), a Soproni Városszépítő Egyesület egykori elnöke. 1995, 118—129. o.
 • Ellenséges légi tevékenység Sopron felett (1937. július 22—1945. április 9.) 1995, 327—338. o.
 • Diebold Károly fotókiállítása (1994. július 1—24.). 1995, 163—165. o.
 • Sopron és a százéves film. (Beszélgetés Friedrich Károllyal.) 1995, 236—244. o.
 • Dér Zoltán (1897—1994) 1995, 273—276. o.
 • Kubinszky Mihály: Régi soproni látképek. Alte Ödenburger Stadtansichten. Sopron, 1994. 1995, 283—284. o.
 • Németh Alajos: Sopron könnyes-véres dátumai. Sopron, 1993. 1995, 285—287. o.
 • Varga József: Osliak az első világháborúban. Osli, 1993. 1995, 284—285. o.
 • Önképzőkörök Sopronban 1867 és 1945 között. 1996, 227—243. o.
 • Riedl Béla: Változatok diplomára (Beszélgetés.). 1996, 243—260. o.
 • Cmarits Margit (1905—1995). 1996, 375—377. o.
 • Salamon Nándor írásai (1962—1995). Bibliográfia. Szombathely, 1995. 1996, 280—281. o.
 • Turbuly Éva: Zala vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái II. 1611—1655. Zalaegerszeg, 1996. 1996, 284. o.
 • Krisch Róbert 75 éves. 1997, 40—47. o.
 • „Laci bácsi” és tárogatója. 1997, 373—375. o.
 • ifj. Sarkady Sándor: Légicsaták és légiesemények 1944—1945-ben Sopron vármegyében. Sopron, 2004. 2005, 94—95. o.
 • A soproni Szent Mihály-templom és a Pejachevichek nyughelye. Gróf Pejacsevich Károly temetési rendelkezése 1810-ből. 2006, 428-440. o.
 • Hárs József megjegyzése Hernitz Ferenc: "Telefon a légoltalom szolgálatában (1944/45) című cikkéhez. 2007, 238. o.
 • A Sopronban kétszáz éve pusztított hármas tűzvész. 2008, 30–46. o.
 • Kérdőjelek a Geiger krónika körül. 2009, 317-332. o.
 • A testvérvárosok és Sopron, 1982–2002. 2010, 340. o.

Honismeret

 • XXXVI. (2008) 5. szám: Hármas tűzvész két évszázaddal ezelőtt Sopronban, 11–17. oldal
 • XXXVII. (2009): ”Ez egy csoda iskola volt!” Szokolay Sándor zeneszerzővel a Békés-Tarhosi ének- és zeneiskoláról beszélget Hárs József, 23–27. oldal
 • XXXVIII. (2010): Johann Karl Schuster üveges mester feljegyzései Sopronról a XIX. századból, 31-40. o.

Előadások:

 • Lásd a Soproni Szemlében megjelent TTIT-beszámolókat.
 • Soproni Helytörténészek Baráti Körében az 1971. évi alapítás óta rendszeresen.
 • Előadások a Nyugdíjas Pedagógusoknál.

Újságcikkek:

 • Győr-Sopron Megyei Hírlap 1954. október 8., 9., 10., 13. „Soproni szemmel” összefoglaló cím alatt, először tévesen Hárs László néven. Ld. A Soproni Ünnepi Hetek Története c. könyvemben, I. rész, 96. jegyzet.
 • Kisalföld. Sorozat 1991—92-ben A világ változatlan címmel.
 • Cikkek a Nyugati Kapuban.
 • Épületek, terek ismertetői a Soproni estben.
 • Alafások Sopronban. Magyar Nyelvőr 111. évf. 1987. október—december 4. szám
 • Hárs József írja Magyar Nyelv 2002
 • A Kisalföld Forum c. rovatában több hozzászólás cikkekhez, hozzászólókhoz.
 • Kisalföld 2009. június 18. A Jegyzet c. rovatban: Holokauszt – Igen? Nem? (szó szerint az, amit átadtam, csak az alján szereplő aláírásom után lemaradt a zárójelbe tett életkorom, a 84.)