Sopron

Sopron és környéke utcanév keresője

Giczy köz

Település:
Honnan hova tart:
Árpád utca—Balfi út
Elnevezés hatályba lépése:
1897
Elnevezés eredete:

Az egyik ottani ház egykori tulajdonosáról

Gidapatak utca

Település:
Honnan hova tart:
Harkai országút—Brand-major
Elnevezés hatályba lépése:
2003
Elnevezés eredete:

A Brand-major (volt városi major) felé vezető útból. Végében folyik a Gida-patak. Lakótelep. Az ottani lakók kérték.

Gloriett (Vas-hegy)

Település:
Városrész:
Honnan hova tart:
Vas-hegy

Gólya utca

Település:
Honnan hova tart:
Ravazd utca—Handler Nándor utca
Elnevezés hatályba lépése:
1993
Elnevezés eredete:

A nálunk sajnos már alig-alig előforduló madárról

Gombocz Endre utca

Település:
Honnan hova tart:
Koronázódomb -- zsákutca
Elnevezés hatályba lépése:
2009
Elnevezés eredete:

1882-1945 között élt természettudós, botanikus. A város Evangélikus Líceuma Főgimnáziumában tanult és érettségizett, ahol édesapja az intézmény igazgatója volt. Gazdag tudományos munkásságának első alkotása a „Sopron vármegye növényföldrajza és flórája” című mű.

Gulyás - gyalogos átjáró

Település:
Honnan hova tart:
Várkerület 25.—Rózsa utca
Elnevezés hatályba lépése:
1700
Elnevezés eredete:

A Katolikus Konvent udvarán

Gyár utca

Az utóbbi évtizedek zűrzavaros tulajdonviszonyainak jellemző példăja. 1967-ig - térképen és utcanévjegyzékben rögzített - nyílegyenes útvonal a vele párhuzamosan kiépült Höflányi (1927) és Selmeci (1919) utcák közötti területen. A Flandorffer (1886) - ma: Táncsics - és Lackner Kristóf (1896) utcákat kötötte össze. Keletről a hajdani Ferenc József (48-as) gyalogsági (ma: határőr-) laktanya épületsora (1889) szegélyezi, nyugatról viszont a Gázgyár (1865), folytatásaképpen pedig a Villanymű (1898).
Az útból mára mindössze egy parkolónak használt beugrás maradt a déli torkolatnál. A Wittnyédy utcára néző Soproni Bútoripari Kisszővetkezet (1948-ban alakult Soproni Asztalos- és Faipari Ktsz néven) északról rácsos kapuval zárja le a közteret. A kereszteződéstől északra húzódó szakaszt 1973-74-ben foglalta el a Pamutipar („Soproni Pamutipar Rt.” alapítása, 1922 óta; 1948-ban államosították). A valós helyzetet vette tudomásul a város, mikor nem sorolta be az utcát 1987-ben az országosan vezetett számítógépes kimutatăsba. Ezért maradt ki a legutóbbi (1988-as és 1991-es) utcanévjegyzékekből is.
1991. november 23-án azonban egy csapásra megváltoztak a viszonyok: megnyílt a „Margaréta” - bevásárlóközpont. Vezetősége kiírta, hogy ők pedig a Gyár utca 2. Bejárat a gyárudvaron át, a „Pamut” portája mellett. Érthető: a közönség Ausztriából onnan érkezik.
És hol az 1-es? Miért ne lehetne a S0-PRINT! Úgyis bővítik, a parkoló felé. Propagandának sem rossz, ha a két házszámot együtt emlegetik.
(Forrás: Hárs József - Akikről utcát neveztek el Sopronban, 1992)

Település:
Honnan hova tart:
Wittnyédy utca - Flandorffer utca találkozásától
Elnevezés hatályba lépése:
1991
Elnevezés eredete:

Gázgyár (1865)

Gyepű utca

Település:
Honnan hova tart:
Ágfalvi úti lakótelep, Heimler Károly utca—Csata utca
Elnevezés hatályba lépése:
1996
Elnevezés eredete:

A honfoglalók és a nyugati ellenség közötti puszta sáv - a gyepű - ezen a vidéken húzódott

Gyertyamártó utca

Település:
Városrész:
Honnan hova tart:
Keleti ipartelep. A Szappanfőző körútból Délre—
Elnevezés hatályba lépése:
2002
Elnevezés eredete:

A Kőfaragó tér közelében volt Kremser-féle Első Szappan- és Gyertyagyárról

Gyiróti utca

Település:
Honnan hova tart:
Győri út—Fraknói utca
Elnevezés hatályba lépése:
1927
Elnevezés eredete:

A burgenlandi Kroatisch Geresdorf magyar neve

Gyóni Géza utca

A róla készült gúnyrajzon széles karimájú fekete kalapban, bársonygalléros malaclopóba burkolódzva néz szembe velünk a daliás alkatú, bohém lelkű kőltó. Emléktábláját azonban csak a figyelmes szem veszi észre az Orsolya tér benyílójában, a hajdani lakása helyén épült ház falán. Áchim Mihály gyóni, ill. dabasi evangélikus lelkész fia. A Magyar Irodalmi Lexikon szerint Sopronban látogatta a teológiát, más - szintén megbízható - források Pozsonyıól tudnak. Tény az, hogy Röttig Odo hívására 1910-ben elszegődőtt a Soproni Napló c. napilaphoz. Szeretett volna szerkesztő lenni, de a tulajdonosnak csak írói vénájára volt szüksége. Ezért kapcsolatuk nem volt éppen fe1hőtlen, s a költő egy időre állásnélkül is maradt. Barátai - Ágoston Ernő festőművész, Kugler Alajos levéltáros, Rábel László újságíró és mások - segítségére szorult. Így is télvíz idején előfordult bizony, hogy ágyban töltötte a napot és versesköteteivel fűtötte a szobát. Stílusa némiképp Adyra emlékeztet; nem volt ideje kiforrni magát.
Sopronban jelent meg Cézár, én nem megyek c. háborúellenes verse. 1912-ben hátat fordított a városnak, s elment a Bácskába lapot szerkeszteni. A nagy háborúban elöbb lelkesen, később kiábrándultan vett részt. (Az ostromlott Przemisl várából írta a Csak egy éjszakára c. híres versét.) Fogságba esett és Krasznojarszkban halt meg, éppen 33. születésnapján.
Sírversében maga jelöli ki helyét az irodalomban:
„Véres harcok verték fel hírét,
De csak a béke katonája volt.”
Utcáját, amelyet 1958-ban neveztek el róla, sivár, szürke házak szegélyezik a Magyar utcától a Deák térig.
(Forrás: Hárs József - Akikről utcát neveztek el Sopronban, 1992)

Település:
Honnan hova tart:
Kőfaragó téri lakótelep, Móricz Zsigmond utca—Deák tér
Elnevezés hatályba lépése:
1958
Elnevezés eredete:

Gyóni Géza költőről, aki soproni újságíró (is) volt (1884—1917)

Győri út

Település:
Honnan hova tart:
Kőfaragó tér—
Elnevezés hatályba lépése:
1869
Korábbi elnevezések:
Előtte Raaberstrasse
Jellegzetességek:
Valamikor villamos közlekedett az Ötvös utca, Magyar utca felől a kórházig. Erzsébet Kórház (megnyitása 1919., rekonstrukciója 1981-től), Ferenc József 1915-ben hozzájárult, hogy a néhai királynéról nevezzék el.

Hajnal tér

Település:
Honnan hova tart:
Ady Endre út—Brennbergi út
Elnevezés hatályba lépése:
1950
Elnevezés eredete:

Célzás az új világ hajnalára és a helybeli termelőszövetkezet nevére. Állítólag dr. Hajnal
Endre ügyvéd, lővertulajdonos neve is szóba került volna.

Korábbi elnevezések:
Megerősítve 1959., korábban Fő tér Sopronbánfalván. A községet 1950-ben csatolták Sopronhoz.

Hajnalpír utca

Település:
Honnan hova tart:
Ágfalvi úti lakótelep. A Tűzoltó közből derékszögben DNy-ra a Fényi Gyula utcáig
Elnevezés hatályba lépése:
2005
Elnevezés eredete:

Régi ágfalvi dalárdáról (Morgenrot) elnevezve

Hajnóczy utca

Település:
Honnan hova tart:
mindkét végén zsákutca, keresztezi a Tallián utcát
Elnevezés hatályba lépése:
1948
Elnevezés eredete:

Hajnóczy József jogtudós, jakobinus vértanúról (1750—1795)

Korábbi elnevezések:
Névtelenből Fodor János utca: 1934. Volt polgármesterről. A Vízmű építette be a Martinovics utca felőli végét.

Halász utca

Település:
Honnan hova tart:
Dorffmaister utca—Végfordulat
Elnevezés hatályba lépése:
1837
Elnevezés eredete:

A fertői halászok laktak itt

Korábbi elnevezések:
Fischergasse: 1421

Handler Nándor utca

Sopron kiváló múlt századi építésze. Romantikus és histórizáló stílusban városunk képét máig meghatározó sok jeles épületet alkotott, többek között a Széchenyi tér 19. és 21. számú házakat, az Orsolya téri templomot, a Várkerület 77. szám alatti házat, a mai Zeneiskolának helyet adó Russ-palotát (már ez is a múlté - a szerk.) és a Balfi utca 3. sz. házat. Sok építkezésnél apjával, Handler Józseffel működött együtt.
Winkler Gábornak az Akadémiai Kiadónál 1988-ban megjelent "Sopron építészete a 19. században” cimü szép könyve részletesen méltatja működését.
Handler Nándorról a Ravazd utca mögött létesült új kis lakótelep egyik utcáját nevezték el.
(Forrás: Hárs József - Akikről utcát neveztek el Sopronban, 1992)

Település:
Honnan hova tart:
Rákosi utca—Ív utca
Elnevezés hatályba lépése:
1999
Elnevezés eredete:

Neves soproni építészről (1836—1888)

Harangöntő utca

Település:
Városrész:
Honnan hova tart:
Keleti ipartelep. Szappanfőző körútból Délre—
Elnevezés hatályba lépése:
2002
Elnevezés eredete:

A város nevezetes harangöntő cége emlékére

Harasztlejtő

Település:
Honnan hova tart:
a Lövér kempingtől DNy-ra, piros jelzés
Elnevezés hatályba lépése:
1885
Elnevezés eredete:

Földrajzi név az Ojtózi fasortól D-re lévő területre. (Azóta vannak jelzett utak a
soproni erdőkben.)

Harka vasútállomás

Település:
Honnan hova tart:
Harka község soproni területen lévő állomásépület-együttese
Elnevezés hatályba lépése:
1908
Elnevezés eredete:

Az innen elágazó Kőszegi HÉV megnyitásakor. (A Sopron—Szombathely vonalon.)