Sopron

Sopron és környéke utcanév keresője

Árvaház köz

Település:
Honnan hova tart:
Halász utca—Balfi út
Elnevezés hatályba lépése:
1768
Elnevezés eredete:

A sarkán volt Voss-féle árvaházról. (Magyar neve 1911.)

Jellegzetességek:
Halász utca 38. sz. alatt: a volt Voss-féle árvaház, kápolnával.

Asszonyvásár dűlő

Település:
Honnan hova tart:
Virágvölgyi út—Scheibel dűlő
Elnevezés hatályba lépése:
1992
Elnevezés eredete:

Vlsz. a Frauen Hiendel nevű régi dűlőről. 2006-ban átépítve.

Átjáróházak

Település:
Honnan hova tart:
Előkapu 2—4. sz., Gesztenyés körút 97. sz., Juharfa út 5., 13., 17. sz., Móricz Zsigmond utca 18. sz., Roth Gyula utca elején és végén, Teleki Pál út 16. sz. á., Új utca 1—Szent György utca 2—6. sarok („Vasalóház”)
Jellegzetességek:
Csak egyetlen ház alatti átjárás

Avar utca

Település:
Honnan hova tart:
Szőlőskert utca—Brennbergi út
Elnevezés hatályba lépése:
1950
Elnevezés eredete:

Lehullott, száraz lomb rétege

Korábbi elnevezések:
Megerősítve 1959.; az önálló Sopronbánfalván 1950 előtt Hegy utca, még előbb Malompatak utca. Megrövidítve 2001-ben.

Babits Mihály utca

Település:
Honnan hova tart:
Baross út—Kismartoni sor
Elnevezés hatályba lépése:
1945
Elnevezés eredete:

A költőről (1883—1941)

Korábbi elnevezések:
Boór Gusztáv u.: 1939. Neves soproni építőmesterről

Bad Wimpfen utca

Település:
Honnan hova tart:
Pihenőkereszt és környéke, Pihenőkereszt—Hosszú út
Elnevezés hatályba lépése:
2000
Elnevezés eredete:

Sopron egyik német testvérvárosáról

Bajcsy-Zsilinszky utca

Település:
Honnan hova tart:
Batthyány tér—Mikoviny utca
Elnevezés hatályba lépése:
1945
Elnevezés eredete:

Bajcsy-Zsilinszky Endréről, a németek ellen kiálló és kivégzett politikusról (1886—1944)

Korábbi elnevezések:
Belső Honvéd u.: 1898 k., vitéz Gömbös Gyula út: 1939
Jellegzetességek:
Nyugat-Magyarországi Egyetem (volt Honvéd főreáliskola, épült 1897/98., később számos bővítés. Az Egyetem elődje, a Selmeci Akadémia 1919-ben költözött ide, főiskolai rangban. 1936-tól egyetem.). Botanikus kert. Volt uszoda. Növényáruda.

Bajnok utca

Település:
Honnan hova tart:
Bella Lajos utca—Lehár Ferenc utca
Elnevezés hatályba lépése:
1943
Elnevezés eredete:

A közeli Anger-réti sportteleppel kapcsolatos név.

Balassi Bálint utca

Nevét Balassának is írta. Nyugtalan, harcias és szerelmes természete Bécstől Danzigig, Pozsonytól Erdélyig űzte-hajtotta várakon és városokon, csatamezőkön és várnagy-feleségek ágyasházain keresztül. Közben lengyel földön megtanult olaszul, a magyar végvárakban tőrökül, Némethonban latinul.
Elhódított szépasszonyokat és szomszédbeli birtokokat, majd kisebb kalandjait nagy kikosarazások követték. Igazi reneszánsz életet élt szerte az országban, s Európa közelebbi térségein (csak az nem bizonyított, hogy Sopronban is járt volna).
Első olyan költőnk, akit világirodalmi mércével mérhetünk, akár vitézi, akár szerelmes, akár pedig istenes énekeit számláljuk elő. Könnyed technikával írt versciklusaiban híven tükröződik változatos élete, s a másoktól átvett formákat is egyéni mondandójához igazítja. Szerelmes versei csak kéziratban terjedtek, vallásos költészete viszont a protestáns, sőt a katolikus énekeskönyvekbe is bekerült. Nehéz anyagi helyzetben, házasságában csalódva beállt a nádor seregébe, s Esztergom ostrománál, szinte keresve a halált, súlyosan megsebesült. A fellépő vérmérgezés oltotta ki életét.
Az önkormányzat 1991. április 2-án határozott úgy, hogy a tőlünk idegen Komszomol szervezetének neve helyett híres költőnké kerüljön a város észak-keleti részén, a Híd utcával párhuzamosan húzódó utcácska névtábláira.
(Forrás: Hárs József - Akikről utcát neveztek el Sopronban, 1992)

Település:
Honnan hova tart:
Ruszti utca—Tégla utca
Elnevezés hatályba lépése:
1991
Elnevezés eredete:

Balassi Bálint költőről (1554—1594)

Korábbi elnevezések:
Új utcaként Komszomol u.: 1969

Balfi út

Település:
Honnan hova tart:
Ikvahíd—Balf, Fürdő sor
Elnevezés hatályba lépése:
1842
Elnevezés eredete:

Balf (Wolfs) felé

Korábbi elnevezések:
Schlippergasse = Széplaki utca 1413., Wolfser Straße 1869., a Balfi utcából és Balfi útból egyesítve: 1940
Jellegzetességek:
Sopron M. J. V. Önkormányzata Gondozó Otthon és Egyesített Szociális Intézmény, volt Polgárotthon (1873), Evangélikus temető (1886), előtte 13 hársfa és Aradi vértanúk-emlékkő, SFAC-sportpálya az Angeron (1925), volt Hasenöhrl-téglagyár (1935 előtt), új téglagyár (1979). Pihenő-kereszt (13. század).

Balogh Ádám utca

Település:
Városrész:
Honnan hova tart:
Kuruc-domb, Thököly tér—zsákutca
Elnevezés hatályba lépése:
1939
Elnevezés eredete:

A kuruc hadvezérről (1665—1711)

Bánfalva (Kertváros)

Település:
Korábbi elnevezések:
11. században Zovány (1291: Zuan), Wandorf különböző változatokban, Bandorf 1808-ban, ezt magyarította a közigazgatás Bánfalvára (1851, Fényes Elek könyvében), 1906-ban Sopronbánfalva, mert volt máshol is Bánfalva. 1950-ben csatolták Sopronhoz, Kertváros néven.
Jellegzetességek:
Pálos-Karmelita templom és kolostor, árpádkori Mária Magdolna kápolna

Bánfalvi út

Település:
Honnan hova tart:
Tóth Antal utca—Hajnal tér
Elnevezés hatályba lépése:
1948
Elnevezés eredete:

Az ómagyar Zoványból németesített Wandorf 19. századi magyarítása Bánfalvára,
Sopronbánfalva: 1906., ma hivatalosan: Kertváros.

Jellegzetességek:
Fiókkönyvtár. Mária Magdolna templom (13. század) 14. századi falképekkel

Baracsi László utca

Település:
Honnan hova tart:
Ágfalvi úti lakótelep, Fényi Gyula utca—zsákutca a Csata utca mögé
Elnevezés hatályba lépése:
1997
Elnevezés eredete:

Az első ágfalvi csatában, 1921. augusztus 28-án elesett hősről

Barátság park

Település:
Honnan hova tart:
Zrínyi utca—Béke utca—József Attila utca—Udvarnoki utca
Elnevezés hatályba lépése:
1987
Korábbi elnevezések:
Névtelenből a trianoni béketárgyalásokon a magyar küldöttség vezetőjéről, gróf Apponyi Albertről elnevezett tér: 1934., Apponyi tér: 1947., nincs szükség a változtatásra, mert a név nem használatos: 1959., elfeledett névből Felszabadulás-park: 1972.
Jellegzetességek:
Az 1277. év 700 éves jubileumára „Hét pecsét”-emlékszobor-csoport, Székely-kapu (1996), Millenniumi kopjafás emlék (2001), Trianoni emlék.

Baross út

Bellusi Baross Gábor kereskedelemügyi miniszter Trencsén megye egyik kis falujában született. lskolába Léván, majd az esztergomi bcncésekhez járt. A jogot a budapesti egyetemen hallgatta. Tevékenyen részt vett megyéje életében. Itt főjegyző, később a parlamentben szabadelvű párti képviselő (1875).
1883-ban közlekedési mirtisztériumi államtitkár lett, de előtte nagy tanulmányutat tett nyugaton. 1886-ban foglalta el a közmunka- és közlekedésügyi minisztériumban, 89-ben a kereskedelemügyben az első bársonyszéket, s maradt ott haláláig.
Ebben a tisztségében erélyesen folytatta az elódei által megkezdett vasútpolitikát: az államosításokat, a MÁV szervezetének megszilárdítását, annak a közlekedési elgondolásnak megvalósítását, amelyet még Széchenyi álmodott meg. (A fővárosból sugarasan kiinduló fóvonalak rendszere, különösen a körkörös összeköttetések kevésbé rangos kialakítása miatt, ma - a kisebbre zsugorodott országban - nem éppen előnyös oldaláról mutatkozik meg.)
Barossnak, a vasminisztemek, nagy vívmánya volt a távolságtól függő, ún. zónadíjszabás, amellyel - hiszen 20 %-os díjmérséklést jelentett - népszerűvé tette a vasutat, és megadta a lehetőséget Budapest és a vidéki központok könnyű megközelítésére.
A Kossuth Lajos utcából elágazó utcát csak 1909-ben nevezték el róla. Ennek az oka a Sőrgyár, a város és a közbenső telkek tulajdonosainak árvitája volt.
Amíg csupán az állomásig volt kiépítve (1847 óta), Indóház utcának hívták.
(Forrás: Hárs József - Akikről utcát neveztek el Sopronban, 1992)

Település:
Honnan hova tart:
Kossuth Lajos utca—Vándor Sándor utca
Elnevezés hatályba lépése:
1909
Elnevezés eredete:

Baross Gáborról (1848—1892), a vasútépítő miniszterről

Korábbi elnevezések:
A Déli pályaudvarig Indóház utca: 1847., majd a Sörgyárig: 1898.
Jellegzetességek:
A volt Déli pályaudvar (elődje: 1847.), ma MÁV-állomás, eddig járt a villamos. A SOTEX (Soproni Szőnyeggyár Rt., 1904.), Egyetemi Kollégium (volt Munkásszállás). Volt Tejgyár.

Bartók Béla utca

Település:
Honnan hova tart:
Mátyás király utca—Tallián utca
Elnevezés hatályba lépése:
1947
Elnevezés eredete:

A zeneszerzőről (1881—1945)

Korábbi elnevezések:
Névtelen utcából Prohászka Ottokár utca: 1934.
Jellegzetességek:
A Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű központja.

Bástya tér

Település:
Honnan hova tart:
mélyített rész a várkerületi nagy rondella előtt
Elnevezés hatályba lépése:
1949
Elnevezés eredete:

A nagy rondelláról. A bombázások következtében vált szabaddá, de a teret csak a városfal helyreállítása után mélyítették és kövezték ki. (Addig sportpálya is volt.)

Bástya utca

Település:
Honnan hova tart:
Storno Ferenc út—Bécsi út
Elnevezés hatályba lépése:
1898
Elnevezés eredete:

A Lackner-féle külső várfal mentén

Jellegzetességek:
Németh László Közép-európai Népi Akadémia. Az esernyős ház

Batsányi utca

Település:
Honnan hova tart:
Deák tér—Batsányi utcai vasúti átjáró
Elnevezés hatályba lépése:
1948
Elnevezés eredete:

Batsányi János (1763—1845) költőről.

Korábbi elnevezések:
Az Alsólövér utca alsó része 1885., Wälder József utca: 1927., a városrendező főmérnökről.
Jellegzetességek:
Híd gyalogosok számára 1967—1987. A vasút villamosítása miatt bontották le.