Sopron

Sopron és környéke utcanév keresője

Batthyány tér

Település:
Honnan hova tart:
Bajcsy-Zsilinszky út — Béke út
Elnevezés hatályba lépése:
1948
Elnevezés eredete:

Gróf Batthyány Lajos miniszterelnökről (1806—1849)

Korábbi elnevezések:
Névtelenből Jacquin Miklós tér: 1930., selmeci tanárról
Jellegzetességek:
II. Rákóczi Ferenc mellszobra, a hadapródiskola emlékköve

Becht Rezső út

Talán legigényesebb írónk, akinek veretes alkotásait német és magyar nyelvű olvasóközönsége egyaránt nagyra értékelte.
Tisztviselőcsaládból származott, s maga is tisztviselőként kereste kenyerét. Közismert volt város- és ternészetszeretetéről.
Ezt nemcsak a Pro Urbe vagy a Hűség Díj, hanem a lőverében és erdei sétái során megtapasztalt madár- és növényvilág míves leírásai is bizonyítják. Erkölcsi elveit és polgári öntudatát fel nem adva, inkább íróasztalának dolgozott, semhogy behódoljon a pártállam elvárásainak. Számos munkája így csak mostanában láthatott nyomdafestéket. Már csak ezért sem tévesztendó össze Brechttel, a német drámaíróval. Pedig sokan mondják úgy a nevét.
A volt Gesztenyés utat 1988-ban keresztelték el róla. Az önkormányzat legújabb határozata szerint azonban osztoznia kell Szent Margittai, aki - az ottani plébános és hívei kérésére - a Mikoviny utca felőli alsó szakaszt foglalta el. A művelt és udvarias író ez ellen aligha tiltakozna, viszont szomorúan venné tudomásul, hogy személyének, személyüknek tisztelete az egyik jellegzetes soproni növényt szorította háttérbe. Egyelőre ugyan csak jelképesen. Reméljük, hogy a kertekben megmaradnak a gesztenyefák, s nem pusztán a messzi Bánfalván lévő körút táblái fognak emlékeztetni rájuk.
(Forrás: Hárs József - Akikről utcát neveztek el Sopronban, 1992)

Település:
Városrész:
Honnan hova tart:
Szt. Margit út—Lőver körút
Elnevezés hatályba lépése:
1991
Elnevezés eredete:

Neves soproni íróról (1893—1976)

Korábbi elnevezések:
Gesztenyés út: 1910 k., a Mikoviny utcától a Lőver körútig: 1988.

Bécsi út

Település:
Honnan hova tart:
Sas tér—Bécsi országút)
Elnevezés hatályba lépése:
1940
Korábbi elnevezések:
Bécsi utcából és Bécsi útból egyesítve, korábban Szélmalom utca, a középkorban esetleg Szent János utca
Jellegzetességek:
Pékmúzeum: 1975, Szent János-templom 13. század, a johanniták háza és 1905-től Mária Jozefinum

Bécsi-domb

Település:
Honnan hova tart:
a Koronázódombi úttól a városhatárig
Elnevezés hatályba lépése:
1869
Elnevezés eredete:

Wien ismeretlen eredetű magyar nevéről. (A 19. század eleji katonai felméréseken
még nem szerepel.)

Jellegzetességek:
Koronázási emlék, Amfiteátrum.

Béke út

Település:
Honnan hova tart:
Batthyány tér—József Attila utca
Elnevezés hatályba lépése:
1946
Korábbi elnevezések:
Vasúti sor: 1912., gróf Tisza István út: 1927.

Bella Lajos utca

A Várhely kora vaskori halomsírjainak első kutatója, a főreăliskola (ma Széchenyi Gimnázium) tanára. Ő találta meg a városháza építésekor az ún. capitoliumi triászt, amely - Szakál Ernő helyreállításában - ma a Fabricius-ház római kőtárának dísze.
Pozsonyban született és nevelkedett, majd Pesten szerzett tanári oklevelet. Szakja a történelem, földrajz és torna volt, de Európaszerte elsősorban régészként ismert. Ásatásaik számos értékes és látványos lelete található - a Hallstatt városáról elnevezett kultúra emlékeiként - a bécsi Kunsthistorisches Museumban. Szerencsére jut belőlük a soproni múzeum termeibe is.
Sok közleménye jelent meg a régészet bécsi és budapesti szaklapjaiban. Előadásokat tartott többek között a Soproni Irodalmi Körben, amelynek alapító tagja volt. 35 évi soproni tanárkodás után 1913-ban a fővárosba költözött, ahol a Nemzeti Múzeum régészeti osztályán dolgozott.
Emlékművét 1957-ben avatták fel a Várhelyen, első ottani feltárásainak hetvenedik évfordulóján. Szakál Ernő alkotása méltó módon hirdeti munkásságának jelentőségét. Nevét 1945 óta viseli egy kis utca, amely a Lehár Ferenc utcából az Anger-rét felé vezet.
(Forrás: Hárs József - Akikről utcát neveztek el Sopronban, 1992)

Település:
Honnan hova tart:
Lehár Ferenc utca—Anger rét
Elnevezés hatályba lépése:
1945
Elnevezés eredete:

Reáliskolai tanárról, a Capitoliumi triász és a Várhely sírjainak felfedezőjéről, aki
később a Nemzeti Múzeum régésze lett (1850—1937).

Korábbi elnevezések:
„Szebb jövőt!” utca: 1942., az Anger réten gyakorlatozó leventék köszöntése

Bem utca

Település:
Honnan hova tart:
Paprét—Balfi út
Elnevezés hatályba lépése:
1948
Elnevezés eredete:

A szabadságharc tábornokáról (1794—1850)

Korábbi elnevezések:
Paprét utca: 1911 előtt

Bercsényi Miklós utca

Település:
Városrész:
Honnan hova tart:
Kuruc-domb, Kuruc-domb sor—Csóronfalvi utca
Elnevezés hatályba lépése:
1927
Elnevezés eredete:

A kuruc vezérről (1665—1725)

Berkenye utca

Település:
Honnan hova tart:
Ágfalvi úti lakótelep, Ágfalvi út—Jázmin utca
Elnevezés hatályba lépése:
1991
Elnevezés eredete:

Az almafélék alcsaládjába tartozó ritka gyümölcsfa

Berzsenyi Dániel utca

Település:
Honnan hova tart:
Hunyadi János utca—Bajcsy-Zsilinszky utca
Elnevezés hatályba lépése:
1927
Elnevezés eredete:

A költőről (1776—1836)

Besenyő utca

Település:
Honnan hova tart:
Ady Endre út—Vándor Sándor utca
Elnevezés hatályba lépése:
1934
Elnevezés eredete:

A határt őrző besenyőkről (több helyen tévesen két s-el). Névtelen utcából.

Bezerédj utca

Település:
Városrész:
Honnan hova tart:
Kuruc-domb, Thököly tér—zsákutca
Elnevezés hatályba lépése:
1939
Elnevezés eredete:

Bezerédj Imréről, dicsőséges, majd árulási kísérlet vádja miatt kivégzett kuruc hadvezér-
ről (?—1708)

Bóbita utca

Település:
Honnan hova tart:
Agyag utca—Gólya utca
Elnevezés hatályba lépése:
1993
Elnevezés eredete:

Ernyő formájú repítő képződmény növényen

Boglárka köz

Település:
Honnan hova tart:
Virágvölgy. Poncichter utca — Ny-ra, zsákutca
Elnevezés hatályba lépése:
2005
Elnevezés eredete:

Sallangos levelű, sárga virágú növények nemzetsége

Boldizsár utca

Település:
Városrész:
Honnan hova tart:
Kutya-hegy. Rozsondai Károly—Újdűlő utca
Elnevezés hatályba lépése:
2003
Elnevezés eredete:

A bibliai három bölcs egyike

Boldogasszonyi utca

Település:
Honnan hova tart:
Zárányi utca—Rákosi út
Elnevezés hatályba lépése:
1934
Elnevezés eredete:

A burgenlandi Frauenkirchen magyar neve

Korábbi elnevezések:
Piros u.: 1950., ezt visszavonták: 1959.

Bolyai János utca

Település:
Honnan hova tart:
Béke út—Borsmonostori utca
Elnevezés hatályba lépése:
1945
Elnevezés eredete:

Bolyai Farkas ugyancsak matematikus fiáról

Korábbi elnevezések:
Szeder kert, Meyne-telep:1927. Bólyai javítva Bolyaira: 1999.

Borisfalvi utca

Település:
Honnan hova tart:
Harkai út—Kőszegi út
Elnevezés hatályba lépése:
1927
Elnevezés eredete:

A burgenlandi Klein Warasdorf magyar neve

Borsmonostori utca

A borsmonostori ciszterek (1194-1532)
A régi Sopron vármegyéhez tartozó község ma Klostermarienberg, s a középkor folyamán fennállott kolostorának nyomát sem találni. A Miskolc-nembeli Domonkos bán által Heiligenkreuzból ide telepített szerzetesek mezőgazdasági tudományukkal fontos szerepet játszottak a megye életében.
Birtokaik közé tartozott Ágfalva is, s házuk volt Sopronban, ha nem is ott, ahol ma utcájukat találjuk. Hogy mitől Bors ez a monostor? Attól, hogy az alapító apját hívták így. A német név (Klostermarienberg) azt a történelmi tényt rejti, hogy a kegyhellyé fejlődött épületeket Máriának szentelték, továbbá azt a feltevést sugallja, hogy fent volt a közeli szólóhegyen.
A Répce folyó melletti, alig ötszáz lakosú községnek az Esterházy-család a legnagyobb birtokosa, nekik köszönhető mai temploma és kolostora a barokk idők emlékeit őrzi.
A Borsmonostori utca első és nemrég visszaszerzett nevét 1927-ben kapta. Akkor, amikor a városban szerteszét számos kis utcácskára került föl az Ausztriához csatolt helységek magyar neve. Emlékeztetőül - mondták a városatyák.
(Forrás: Hárs József - Akikről utcát neveztek el Sopronban, 1992)

Település:
Honnan hova tart:
Hunyadi János utca—Bajcsy-Zsilinszky út
Elnevezés hatályba lépése:
1991
Elnevezés eredete:

Az itt földbirtokos ciszterci apátságról. A falu mai neve: Klostermarienberg.

Korábbi elnevezések:
A Meyne- telep helyén volt névtelen utcából Borsmonostori utca: 1927., Entzbruder Dezső utca: 1959.

Borz utca

Település:
Városrész:
Honnan hova tart:
Lakfalvi utca -- Vepperdi utca
Elnevezés hatályba lépése:
2011
Elnevezés eredete:

Azonos nevű állatról