Soproni-hegység

Sopron és környéke utcanév keresője

Deák-kút

Település:
Városrész:
Honnan hova tart:
Récényi út mellett
Elnevezés hatályba lépése:
1827

Fáber-rét

Település:
Városrész:
Honnan hova tart:
a Récényi úttól DNy-ra
Elnevezés hatályba lépése:
1898
Elnevezés eredete:

Valószínűleg Fáber Kelemené volt a 16. században. (Fabel?)

Jellegzetességek:
Ritka növényei miatt országosan védett egykori legelő, csak gyalogosan látogatható. Mellette ültetett szelídgesztenyés.

Gloriett (Vas-hegy)

Település:
Városrész:
Honnan hova tart:
Vas-hegy

Hétbükkfa

Település:
Városrész:
Honnan hova tart:
Récényi út és Fáber-rét között

Károly-kilátó

Nyílegyenesen, tehát meredeken kaptat fölfelé a Károly-magaslati út a Városligetivel párhuzamosan, megcélozva a ródlipályát és a Károly-kilátóhoz vezető ösvényeket. Ez a Károly nem utolsó királyunk, akit a tájékozatlanok egy időben a hegy és a torony névadójának hittek. Romwalter Károly nyomdász, később tehetős nyomdatulajdonos, 1877-ben a hegyhátat és a ráácsolt kilátókunyhót önmagáról nevezte el. (Elvégre ő adta
hozzá a pénzt.)
Ennek bizonyítékát a tanácshoz intézett német nyelvű beadványában találjuk meg. Ebből kiderül, hogy „a közóhajtól ösztönözve és a helybeli lakosok és természctbarátok érdekében” azért létesitette a "messzelátótomyot” (máshol glorietteként említik), hogy szaporítsa a szép kirándulási lehetőségek számát a közeli környéken. Az épitkezésben Muck Endre erdőgondnok segítette.
Romwalter nyomdája a Várkerületen volt. Magas színvonalára jellemző, hogy Bécsnek is dolgozott, könyveket adott ki (pl. a Diem levéltárosnak tulajdonított soproni útikalauzt), de újságot is pénzelt. Az Oedenburger Zeitung tárgyilagos hangjával helytörténeti érték maradt a két világháború között is, amikor már az egyesült és részvénytársasággá alakult Röttig-Romwalter nyomda adta ki.
Romwalter hamar visszavonult villájába, maga termesztette rózsái közé. Alfréd nevű unokája kémikus, igen jó előadó, neves soproni egyetemi tanár volt.
A Károly-magaslati út a századforduló körül kapta a nevét.
(Forrás: Hárs József - Akikről utcát neveztek el Sopronban, 1992)

Település:
Városrész:
Honnan hova tart:
Károly-magaslat
Elnevezés hatályba lépése:
1878
Elnevezés eredete:

Eredetileg faépítmény, építtetője, Romwalter Károly nyomdász maga nevezte el magáról. A Winkler Oszkár tervezte mai kőépület: 1936.

Jellegzetességek:
Egy ideig a tévé átjátszó adójának helye. A Soproni Városszépítő Egyesületé. Vaskori földvár közepén áll. Tengerszint feletti magassága 398 m.

Magas-bérc kilátó

Település:
Városrész:
Honnan hova tart:
Új-Hermestől Nyugatra a határ mellett
Elnevezés hatályba lépése:
2005
Elnevezés eredete:

A Soproni-hegység legmagasabb pontja 557,6m (a magyarországi részen)

Muck

Éppenséggel nem utcáról lesz alább szó (de miért is nem?). Muck Endre (vagy András) neve egy séta úton, a Lövér Szálló mögötti pihenőről betűzhető ki és akik régebbi térképeket nézegetnek, tudhatják, hogy messze az erdőben van az 517 m-es Nyíres, rajta a hajdani István-menedékház (ma a határőrség üdülője). Szomszédságában állott 1906-tól a vasfüggöny leeresztésêig egy félig kő, félig fa kilátó. Gyönyörűen látszotak onnan a messzi-messzi havas hegyek. Dehát ki volt az, akiről ezt a tornyot elnevezték?
Muck Endre a Szudéta-vidékről származott el Sopronba, amikor a nagyon leromlott városi erdőkben folyó gazdálkodás modernizálásába kezdtek. 1869 után "a város erdeiról a kor igényeinek megfelelô” térképet készíttetnek vele mint "alkalmatos segéddel”. Ebből később turista-térkép is született. A városszépítők, a dunántúli turista egyletiek álmait Muck valósította meg, jelzett utak hálózata, kilátók, padok formájában. Az első világháború végére már 408 km hosszat értek el ezek az ösvények.
A korszerű parkerdó-gondolat első soproni megtestesítóje, a "soproni erdők atyja” indította el a könyék erdőinek a fenyvesítését. Ezt ma már nem fogadjuk olyan nagy örömmel, mint a kortársak, látva a rendezett sorokba ültetett fákat, a nem őshonos fajok egyre tömegesebb pusztulását, de ezen vitatkozzanak a szakemberek. Muck Endre meghatározó szerepét akkor sem tagadhatjuk.
Madasra magyarosított leszármazottai ma is élnek Sopronban és az ország más részein.
(Forrás: Hárs József - Akikről utcát neveztek el Sopronban, 1992)

Település:
Városrész:
Honnan hova tart:
Nyíres/Besenbinderin, a várostól DNy-ra, a Récényi út mellett, a határ mellett
Elnevezés hatályba lépése:
1906
Elnevezés eredete:

Muck Endre erdőgondnokról (1851—1925)

Jellegzetességek:
Volt kilátó, mellette a volt István-menedékház (1937), majd belügyminisztériumi üdülő és határőr-őrs, ma panzió és étterem

Szalamandra-tó

Település:
Városrész:
Honnan hova tart:
Várhely utca folytatásában
Elnevezés hatályba lépése:
1972
Elnevezés eredete:

a környéken gyakori foltos szalamandráról

Korábbi elnevezések:
ideiglenesként ezzel a névvel 1972

Természetbarát forrás

Település:
Városrész:
Honnan hova tart:
Szalamandra-tó
Elnevezés hatályba lépése:
1950
Elnevezés eredete:

Soproni Természetbarátok Turista Egyesülete újította fel a forrás foglalását

Korábbi elnevezések:
Orvosi forrás 1931
Jellegzetességek:
Felújította, s egyben a jelenlegi foglalást készíttette a Castanea Környezetvédelmi Egyesület 2003-ban.

TV-torony

Település:
Városrész:
Honnan hova tart:
Dalos-hegy
Elnevezés hatályba lépése:
1973
Elnevezés eredete:

televízió adótorony

Jellegzetességek:
magassága kb. 160 méter, a Récényi út kiágazásáról érhető el, a nagy sípálya tetején áll

Várhely

Település:
Városrész:
Honnan hova tart:
A Récényi útról a Muck előtt leágazó út végén
Elnevezés eredete:

korai vaskori földvár (i.e. 7. század)

Korábbi elnevezések:
Burgstall
Jellegzetességek:
korai vaskori földvár látható sáncai, 240 db sírhalom a kilátóhoz vezető út mentén, Bella Lajos emlékmű Szakál Ernő tervei alapján 1957. Várhely-kilátó: Első 1885, javították 1896, újjáépítették 1909, új: 1929, a mai avatása 2009.