Sopron és környéke utcanév keresője

Történelmi utcanévjegyzék

Hárs József: "Mesélő utcák Sopronban" című kiadványának virtuális változata.

A kereső segítségével felfedezheti Sopron (Brennbergbánya, Sopronkőhida, Tómalom, Balf) utcáit, tereit. Megtalálja egy adott elnevezés eredetét, illetve a közterület korábbi elnevezéseit. Jellegzetességek címen néhány hajdani és ma is álló érdekes épület, létesítmény olvasható.

Az utcanévjegyzék jelen formájában és tartalmával védett tartalom, másolása tilos!
Az egyes utcáknál szereplő adatok külön természetesen felhasználhatók.

A fotókat Wallon-Hárs Viktor készítette, illetve hajdani képeslapokat is felhasználtunk. A fotók címében szereplő adatok: kép készítési éve + utcanév + képen látható jellemző épület, építmény.

Sopron és környéke utcanév keresője

Faller Jenő utca

Település:
Városrész Sopronon belül:
Honnan hova tart:
A Póda Endre utca folytatásában, az Ív utcától kelet felé
Elnevezés hatályba lépése:
2004
Elnevezés eredete:

Dr. Faller Jenő (1894—1966) bányamérnök és kutató, az Egyetem docense, a Bányászati Múzeum megalapítója és igazgatója

Faludi Ferenc utca

Tudatosan művelte anyanyelvét. Feljegyezték róla, hogy eljárogatott a cselédek körébe, így tanulván ki „a tulajdonabb magyar szóejtéseket”. Költő, erkölcsbölcselő, fordító, a későbarokk és a rokokó kiemelkedő írásművésze. A kurucok által ostromlott Németújvárott született, apja a Batthyányak tiszttartója. A kőszegi, majd a soproni jezsuiták gimnăziumának tanulója. Tizenhat éves korában lép a rendbe.
Tanulmányait Bécsben folytatja, Grazban lesz bölcsészdoktor. Pozsonyi és pécsi tanárkodása után a bécsi egyetemen
felsőbb matematikát és teológiát hallgat. 1734-ben szentelik áldozópappá. Élete külsőleg továbbra sem reked meg egy
helyen. Rómába is elkerül, mégpedig magyar gyóntatónak a Szent Péter-templomba. Érdekes, hogy itt formálódik magyar
íróvá. Visszatérése utáni években a nagyszombati nyomda élére helyezik, ahol megkezdi műveinek kiadását.
Élénk kapcsolatban áll kora kiemelkedő honi és külföldi tudósaival. A jezsuita rend feloszlatása után, 1774-től haláláig, Rohoncon él, a Batthyányak által fenntartott szegényház felügyelőjeként. Ő maga fordításait tartotta többre ("Bőlcs ember …") ma költeményeit (már korán kéziratban terjedtek, „ponyvára” is kerültek), s főleg nyelvét tartjuk igazi értéknek (pl. Téli éjszakák c. keretes elbeszélésgyűjteménye). Ki hinné, hogy az ő újítása a "zsebóra", a "napirend" és a - "nyelvbotlás" is.
Utcája szerény, mint ő volt: a Kismanoni sor és a Táncsics utca között.
(Forrás: Hárs József - Akikről utcát neveztek el Sopronban, 1992)

Település:
Honnan hova tart:
Kismartoni sor—Táncsics utca
Elnevezés hatályba lépése:
1958
Elnevezés eredete:

Faludi Ferencről, a Sopronban diákoskodott papköltőről (1704—1779)

Fapiac

Település:
Honnan hova tart:
Kőfaragó tér—Híd utca
Elnevezés hatályba lépése:
1869
Elnevezés eredete:

Az itt volt fapiacról

Faraktár utca

Település:
Honnan hova tart:
Táncsics utca—Teleki Pál utca
Elnevezés hatályba lépése:
1869
Elnevezés eredete:

Az itt volt városi faraktárról

Korábbi elnevezések:
Korábban Holzdepotstrasse

Farkas utca

Település:
Honnan hova tart:
Kismartoni sor—zsákutca
Elnevezés hatályba lépése:
1966
Elnevezés eredete:

Az állatról

Fasor utca

Település:
Honnan hova tart:
Kossuth Lajos utca—Frankenburg út
Elnevezés hatályba lépése:
1869

Fegyvertár utca

Település:
Városrész Sopronon belül:
Honnan hova tart:
Templom utca—Orsolya tér
Elnevezés hatályba lépése:
1846
Elnevezés eredete:

Itt volt a városi fegyvertár

Korábbi elnevezések:
Alsó utca: 14. század, Zeughausgasse: 17. század
Jellegzetességek:
Kőburkolat (1974)

Fehér Dániel utca

Egyetemi tanár, 1926 és 1951 között a soproni Bánya- és Erdőmérnöki Főiskola Növénytani Tanszékének vezetője. Az élettan és talajbiológia terén nemzetközileg elismert eredményeket ért el, a modern talajbiológia egyik megalapítója. Több kutató expedíciót szervezett Lappföldre, a Szaharába, Szudánba. A Magyar Tudományos Akadémia mellett számos külföldi tudományos társaság tiszteletbeli tagja volt. Nevéhez fűződik az Egyetem Botanikus Kertjének kiépítése. Nagyszámú könyve és tanulmánya közül az 1954-ben megjelent "Talajbiológia" még ma is alapvető kézikönyvként használatos.
Fehér Dánielről a piac mögött épült mini-lakótelep egyik utcáját nevezték el.
(Forrás: Hárs József - Akikről utcát neveztek el Sopronban, 1992)

Település:
Honnan hova tart:
Csarnok utca—zsákutca
Elnevezés hatályba lépése:
1987
Elnevezés eredete:

Fehér Dániel, helybeli neves egyetemi tanárról (1890—1955)

Fehéregyházi utca

Település:
Honnan hova tart:
Zárányi utca—Tómalom utca
Elnevezés hatályba lépése:
1934
Elnevezés eredete:

A burgenlandi Donnerskirchen korábbi magyar neve. Később Fertőfehéregyháza.

Feketevárosi utca

Település:
Városrész Sopronon belül:
Honnan hova tart:
Zárányi utca—Tómalom utca
Elnevezés hatályba lépése:
1934
Elnevezés eredete:

A burgenlandi Purbach am Neusiedler See magyar neve

Felső őrház köz

Település:
Városrész Sopronon belül:
Honnan hova tart:
Hársfa sor—Galagonya köz
Elnevezés hatályba lépése:
1910
Elnevezés eredete:

Egykori csőszházról

Jellegzetességek:
gyalogos köz

Felső sor

Település:
Honnan hova tart:
Ó-brennbergi út—Régi Iskola sor
Elnevezés hatályba lépése:
1860

Felső zsák út

Település:
Városrész Sopronon belül:
Honnan hova tart:
zsákutca, a végéből számozva a Hegyhát útig
Elnevezés hatályba lépése:
1910

Felső-Lőverek

Település:
Városrész Sopronon belül:
Honnan hova tart:
Lőver körút - Felsőlőver út - Cseresznye sor - Ibolya út - Zerge út menti erdőhatár - Alm - Kőfejtő út - Deákkúti út - Lőver körút

Felsőbüki Nagy Pál utca

Családja három évszázaddal ezelőtt, nevét megváltoztatva, menekült Erdélyből a mi kőrnyékünkre. Ő maga Fertőszentmiklóson született és Bécsben halt meg. Életútja - a soproni gimnáziumi évek, a pozsonyi és pesti joghallgatás után - meredeken ívelt felfelé. 1807-ben megyénk országgyűlési követévé választották, s megbízói a kiváló szónokban nem is csalódtak.
Ódában lelkesedtek érte, Kazinczy és mások magasztalják. Az udvarnak egy ideig sikerül őt távoltartani a politikai élettől, ám 1825-ben újra követ. Sorsdöntő év: „főképen az ő lángszavainak köszönhető, hogy (...) Széchenyi István és társainak nagylelkü ajánlata alapján létrejött” a Magyar Tudományos Akadémia, amelynek igazgatásában szerepet vállalt. Főldbirtokos nemes lévén, a harmincas évek demokratizmusa már megdőbbenti; s a negyvenes évek eseményei elől visszavonul.
A szabadságharc utáni abszolutizmus ellen azonban "bőven szórta élczei találó nyilait” - írja róla Szinnyei József, a magyar írókról összeállított nagy munkájában. Szónoklatai főként az országgyűlések naplóiban maradtak fenn. Híres szállóigéje: „Az elveszett alkotrnányt huszonnégy óra alatt vissza lehet szerezni, de a nemzetiséggel elhal a nemzet is". Ekkor írta róla Berzsenyi: "A derék nem fél az idők mohától.”
Utcája a GYSEV-állomás tengelyével párhuzamosan, a József Attila és a Kőszegi út között húzódik, s 1927-ben kapta a nevét.
(Forrás: Hárs József - Akikről utcát neveztek el Sopronban, 1992)

Település:
Honnan hova tart:
József Attila utca—Kőszegi út
Elnevezés hatályba lépése:
1927
Elnevezés eredete:

Felsőbüki Nagy Pálról, a megye híres reformkori politikusáról (1777—1857)

Felsőerdő utca

Település:
Városrész Sopronon belül:
Honnan hova tart:
Kutya-hegy. Az Újhegy és Hosszúhegy u.-val párhuzamosan, azoktól Ny-ra, keresztezve a Darufalvi u.-t, az Alsóerdő sortól
Elnevezés hatályba lépése:
2005
Elnevezés eredete:

Az erősen megritkult erdő emlékére

Felsőlövér út

Település:
Városrész Sopronon belül:
Honnan hova tart:
Lőver körút—Kőfejtő út
Elnevezés hatályba lépése:
1911
Elnevezés eredete:

A lőverek házas gyümölcsöskertek. A szó eredete a bajor löwer (határdomb). Nincs
kapcsolatuk a Villa Luer nevű korai középkori faluval. A Cseresznye sor—Hársfa sor közötti szakasz csak 1969 óta.

Fényi Gyula utca

Település:
Városrész Sopronon belül:
Honnan hova tart:
Ágfalvi úti lakótelep, Ágfalvi út—Rozsondai Károly utca
Elnevezés hatályba lépése:
2001
Elnevezés eredete:

Soproni származású jezsuita csillagászról (1845—1927). Eredeti neve: Finck. A Szőlőskert utcáig körútként: 1997. A Rozsondai Károly utcáig megrövidítve: 2001.

Fenyő tér

Település:
Honnan hova tart:
Tölgyes köz—Besenyő utca
Elnevezés hatályba lépése:
1959

Fenyves sor

Település:
Városrész Sopronon belül:
Honnan hova tart:
Hársfa sor—Lőver körút
Elnevezés hatályba lépése:
1935
Elnevezés eredete:

Muck András volt a fenyőfák elterjesztője

Jellegzetességek:
A 8-as szám előkertjében áll az ország legnagyobb, védett liliomfája. A 10-es szám alatt Sopron legnagyobb összefüggő, védett szelídgesztenyés lővere.

Magyarázatok

A jegyzék tartalmazza az alábbi közterületeken kívül a város hagyományosan névvel illetett részeinek (pl. Kuruc-domb), lakótelepeinek és jellemző építményeinek (pl. Károly-kilátó) listáját is.

Előforduló közterületfajták:

  • aluljáró (nálunk kettő csak vasúti sínek alatt, illetve egy helyen vegyesen vasúti sínek és közút alatt, — pl. Terv utcai vasúti aluljáró)
  • átjáró, ill. átjáróház (két utca összekötése vasúti síneken, kapualjakon, udvarokon át — általában nincs külön nevük, hivatalos semmiképpen, — pl. „Fórum”-átjáró)
  • dűlő (külterületen lévő százados földútból, — pl. Erdburger dűlő)
  • köz (utcákat összekötő utcácska, — pl. Bünker János Rajnárd köz)
  • park (zöldterület a határoló házak nélkül, — pl. Szent István park)
  • sétány (sétálóutca, — pl. Füredi sétány)
  • sor (csak az egyik oldal van beépítve, — pl. Kismartoni sor)
  • tér (házsorral határolt térség, — pl. Széchenyi tér)
  • út (laza beépítés, — pl. Városligeti út)
  • utca (zárt sorú beépítés, — pl. Kolostor utca)

Közlekedési szempontból megkülönböztetjük a zsákutcát (pl. Pázmány Péter u.) a tovább kiépítetlentől, az utóbbinál csak a kiindulást adom meg (pl. Felső sor—).
Vannak érdekes — történelmileg kialakult — elnevezések, pl. Előkapu, Ikvahíd, Jégverem. Különleges eset az Ógabona téré, annál is inkább, mert a számozása (és mai formája) inkább utca (számozása okán említhetnénk a Deák teret is).