Sopron és környéke utcanév keresője

Történelmi utcanévjegyzék

Hárs József: "Mesélő utcák Sopronban" című kiadványának virtuális változata.

A kereső segítségével felfedezheti Sopron (Brennbergbánya, Sopronkőhida, Tómalom, Balf) utcáit, tereit. Megtalálja egy adott elnevezés eredetét, illetve a közterület korábbi elnevezéseit. Jellegzetességek címen néhány hajdani és ma is álló érdekes épület, létesítmény olvasható.

Az utcanévjegyzék jelen formájában és tartalmával védett tartalom, másolása tilos!
Az egyes utcáknál szereplő adatok külön természetesen felhasználhatók.

A fotókat Wallon-Hárs Viktor készítette, illetve hajdani képeslapokat is felhasználtunk. A fotók címében szereplő adatok: kép készítési éve + utcanév + képen látható jellemző épület, építmény.

Sopron és környéke utcanév keresője

Barka sor

Honnan hova tart:
Tómalmi üdülőtelep. Tómalmi út—Lápréti út
Elnevezés hatályba lépése:
2005
Elnevezés eredete:

A vízparti fűzfák virágzatáról.

Baross út

Bellusi Baross Gábor kereskedelemügyi miniszter Trencsén megye egyik kis falujában született. lskolába Léván, majd az esztergomi bcncésekhez járt. A jogot a budapesti egyetemen hallgatta. Tevékenyen részt vett megyéje életében. Itt főjegyző, később a parlamentben szabadelvű párti képviselő (1875).
1883-ban közlekedési mirtisztériumi államtitkár lett, de előtte nagy tanulmányutat tett nyugaton. 1886-ban foglalta el a közmunka- és közlekedésügyi minisztériumban, 89-ben a kereskedelemügyben az első bársonyszéket, s maradt ott haláláig.
Ebben a tisztségében erélyesen folytatta az elódei által megkezdett vasútpolitikát: az államosításokat, a MÁV szervezetének megszilárdítását, annak a közlekedési elgondolásnak megvalósítását, amelyet még Széchenyi álmodott meg. (A fővárosból sugarasan kiinduló fóvonalak rendszere, különösen a körkörös összeköttetések kevésbé rangos kialakítása miatt, ma - a kisebbre zsugorodott országban - nem éppen előnyös oldaláról mutatkozik meg.)
Barossnak, a vasminisztemek, nagy vívmánya volt a távolságtól függő, ún. zónadíjszabás, amellyel - hiszen 20 %-os díjmérséklést jelentett - népszerűvé tette a vasutat, és megadta a lehetőséget Budapest és a vidéki központok könnyű megközelítésére.
A Kossuth Lajos utcából elágazó utcát csak 1909-ben nevezték el róla. Ennek az oka a Sőrgyár, a város és a közbenső telkek tulajdonosainak árvitája volt.
Amíg csupán az állomásig volt kiépítve (1847 óta), Indóház utcának hívták.
(Forrás: Hárs József - Akikről utcát neveztek el Sopronban, 1992)

Település:
Honnan hova tart:
Kossuth Lajos utca—Vándor Sándor utca
Elnevezés hatályba lépése:
1909
Elnevezés eredete:

Baross Gáborról (1848—1892), a vasútépítő miniszterről

Korábbi elnevezések:
A Déli pályaudvarig Indóház utca: 1847., majd a Sörgyárig: 1898.
Jellegzetességek:
A volt Déli pályaudvar (elődje: 1847.), ma MÁV-állomás, eddig járt a villamos. A SOTEX (Soproni Szőnyeggyár Rt., 1904.), Egyetemi Kollégium (volt Munkásszállás). Volt Tejgyár.

Bartók Béla utca

Település:
Honnan hova tart:
Mátyás király utca—Tallián utca
Elnevezés hatályba lépése:
1947
Elnevezés eredete:

A zeneszerzőről (1881—1945)

Korábbi elnevezések:
Névtelen utcából Prohászka Ottokár utca: 1934.
Jellegzetességek:
A Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű központja.

Bástya tér

Település:
Honnan hova tart:
mélyített rész a várkerületi nagy rondella előtt
Elnevezés hatályba lépése:
1949
Elnevezés eredete:

A nagy rondelláról. A bombázások következtében vált szabaddá, de a teret csak a városfal helyreállítása után mélyítették és kövezték ki. (Addig sportpálya is volt.)

Bástya utca

Település:
Honnan hova tart:
Storno Ferenc út—Bécsi út
Elnevezés hatályba lépése:
1898
Elnevezés eredete:

A Lackner-féle külső várfal mentén

Jellegzetességek:
Németh László Közép-európai Népi Akadémia. Az esernyős ház

Batsányi utca

Település:
Honnan hova tart:
Deák tér—Batsányi utcai vasúti átjáró
Elnevezés hatályba lépése:
1948
Elnevezés eredete:

Batsányi János (1763—1845) költőről.

Korábbi elnevezések:
Az Alsólövér utca alsó része 1885., Wälder József utca: 1927., a városrendező főmérnökről.
Jellegzetességek:
Híd gyalogosok számára 1967—1987. A vasút villamosítása miatt bontották le.

Batthyány tér

Település:
Honnan hova tart:
Bajcsy-Zsilinszky út — Béke út
Elnevezés hatályba lépése:
1948
Elnevezés eredete:

Gróf Batthyány Lajos miniszterelnökről (1806—1849)

Korábbi elnevezések:
Névtelenből Jacquin Miklós tér: 1930., selmeci tanárról
Jellegzetességek:
II. Rákóczi Ferenc mellszobra, a hadapródiskola emlékköve

Becht Rezső út

Talán legigényesebb írónk, akinek veretes alkotásait német és magyar nyelvű olvasóközönsége egyaránt nagyra értékelte.
Tisztviselőcsaládból származott, s maga is tisztviselőként kereste kenyerét. Közismert volt város- és ternészetszeretetéről.
Ezt nemcsak a Pro Urbe vagy a Hűség Díj, hanem a lőverében és erdei sétái során megtapasztalt madár- és növényvilág míves leírásai is bizonyítják. Erkölcsi elveit és polgári öntudatát fel nem adva, inkább íróasztalának dolgozott, semhogy behódoljon a pártállam elvárásainak. Számos munkája így csak mostanában láthatott nyomdafestéket. Már csak ezért sem tévesztendó össze Brechttel, a német drámaíróval. Pedig sokan mondják úgy a nevét.
A volt Gesztenyés utat 1988-ban keresztelték el róla. Az önkormányzat legújabb határozata szerint azonban osztoznia kell Szent Margittai, aki - az ottani plébános és hívei kérésére - a Mikoviny utca felőli alsó szakaszt foglalta el. A művelt és udvarias író ez ellen aligha tiltakozna, viszont szomorúan venné tudomásul, hogy személyének, személyüknek tisztelete az egyik jellegzetes soproni növényt szorította háttérbe. Egyelőre ugyan csak jelképesen. Reméljük, hogy a kertekben megmaradnak a gesztenyefák, s nem pusztán a messzi Bánfalván lévő körút táblái fognak emlékeztetni rájuk.
(Forrás: Hárs József - Akikről utcát neveztek el Sopronban, 1992)

Település:
Városrész Sopronon belül:
Honnan hova tart:
Szt. Margit út—Lőver körút
Elnevezés hatályba lépése:
1991
Elnevezés eredete:

Neves soproni íróról (1893—1976)

Korábbi elnevezések:
Gesztenyés út: 1910 k., a Mikoviny utcától a Lőver körútig: 1988.

Bécsi út

Település:
Honnan hova tart:
Sas tér—Bécsi országút)
Elnevezés hatályba lépése:
1940
Korábbi elnevezések:
Bécsi utcából és Bécsi útból egyesítve, korábban Szélmalom utca, a középkorban esetleg Szent János utca
Jellegzetességek:
Pékmúzeum: 1975, Szent János-templom 13. század, a johanniták háza és 1905-től Mária Jozefinum

Bécsi-domb

Település:
Honnan hova tart:
a Koronázódombi úttól a városhatárig
Elnevezés hatályba lépése:
1869
Elnevezés eredete:

Wien ismeretlen eredetű magyar nevéről. (A 19. század eleji katonai felméréseken
még nem szerepel.)

Jellegzetességek:
Koronázási emlék, Amfiteátrum.

Béke út

Település:
Honnan hova tart:
Batthyány tér—József Attila utca
Elnevezés hatályba lépése:
1946
Korábbi elnevezések:
Vasúti sor: 1912., gróf Tisza István út: 1927.

Bella Lajos utca

A Várhely kora vaskori halomsírjainak első kutatója, a főreăliskola (ma Széchenyi Gimnázium) tanára. Ő találta meg a városháza építésekor az ún. capitoliumi triászt, amely - Szakál Ernő helyreállításában - ma a Fabricius-ház római kőtárának dísze.
Pozsonyban született és nevelkedett, majd Pesten szerzett tanári oklevelet. Szakja a történelem, földrajz és torna volt, de Európaszerte elsősorban régészként ismert. Ásatásaik számos értékes és látványos lelete található - a Hallstatt városáról elnevezett kultúra emlékeiként - a bécsi Kunsthistorisches Museumban. Szerencsére jut belőlük a soproni múzeum termeibe is.
Sok közleménye jelent meg a régészet bécsi és budapesti szaklapjaiban. Előadásokat tartott többek között a Soproni Irodalmi Körben, amelynek alapító tagja volt. 35 évi soproni tanárkodás után 1913-ban a fővárosba költözött, ahol a Nemzeti Múzeum régészeti osztályán dolgozott.
Emlékművét 1957-ben avatták fel a Várhelyen, első ottani feltárásainak hetvenedik évfordulóján. Szakál Ernő alkotása méltó módon hirdeti munkásságának jelentőségét. Nevét 1945 óta viseli egy kis utca, amely a Lehár Ferenc utcából az Anger-rét felé vezet.
(Forrás: Hárs József - Akikről utcát neveztek el Sopronban, 1992)

Település:
Honnan hova tart:
Lehár Ferenc utca—Anger rét
Elnevezés hatályba lépése:
1945
Elnevezés eredete:

Reáliskolai tanárról, a Capitoliumi triász és a Várhely sírjainak felfedezőjéről, aki
később a Nemzeti Múzeum régésze lett (1850—1937).

Korábbi elnevezések:
„Szebb jövőt!” utca: 1942., az Anger réten gyakorlatozó leventék köszöntése

Bem utca

Település:
Honnan hova tart:
Paprét—Balfi út
Elnevezés hatályba lépése:
1948
Elnevezés eredete:

A szabadságharc tábornokáról (1794—1850)

Korábbi elnevezések:
Paprét utca: 1911 előtt

Bercsényi Miklós utca

Település:
Városrész Sopronon belül:
Honnan hova tart:
Kuruc-domb, Kuruc-domb sor—Csóronfalvi utca
Elnevezés hatályba lépése:
1927
Elnevezés eredete:

A kuruc vezérről (1665—1725)

Berkenye utca

Település:
Városrész Sopronon belül:
Honnan hova tart:
Ágfalvi úti lakótelep, Ágfalvi út—Jázmin utca
Elnevezés hatályba lépése:
1991
Elnevezés eredete:

Az almafélék alcsaládjába tartozó ritka gyümölcsfa

Berzsenyi Dániel utca

Település:
Honnan hova tart:
Hunyadi János utca—Bajcsy-Zsilinszky utca
Elnevezés hatályba lépése:
1927
Elnevezés eredete:

A költőről (1776—1836)

Besenyő utca

Település:
Honnan hova tart:
Ady Endre út—Vándor Sándor utca
Elnevezés hatályba lépése:
1934
Elnevezés eredete:

A határt őrző besenyőkről (több helyen tévesen két s-el). Névtelen utcából.

Bezerédj utca

Település:
Városrész Sopronon belül:
Honnan hova tart:
Kuruc-domb, Thököly tér—zsákutca
Elnevezés hatályba lépése:
1939
Elnevezés eredete:

Bezerédj Imréről, dicsőséges, majd árulási kísérlet vádja miatt kivégzett kuruc hadvezér-
ről (?—1708)

Bóbita utca

Település:
Honnan hova tart:
Agyag utca—Gólya utca
Elnevezés hatályba lépése:
1993
Elnevezés eredete:

Ernyő formájú repítő képződmény növényen

Boglárka köz

Település:
Városrész Sopronon belül:
Honnan hova tart:
Virágvölgy. Poncichter utca — Ny-ra, zsákutca
Elnevezés hatályba lépése:
2005
Elnevezés eredete:

Sallangos levelű, sárga virágú növények nemzetsége

Magyarázatok

A jegyzék tartalmazza az alábbi közterületeken kívül a város hagyományosan névvel illetett részeinek (pl. Kuruc-domb), lakótelepeinek és jellemző építményeinek (pl. Károly-kilátó) listáját is.

Előforduló közterületfajták:

  • aluljáró (nálunk kettő csak vasúti sínek alatt, illetve egy helyen vegyesen vasúti sínek és közút alatt, — pl. Terv utcai vasúti aluljáró)
  • átjáró, ill. átjáróház (két utca összekötése vasúti síneken, kapualjakon, udvarokon át — általában nincs külön nevük, hivatalos semmiképpen, — pl. „Fórum”-átjáró)
  • dűlő (külterületen lévő százados földútból, — pl. Erdburger dűlő)
  • köz (utcákat összekötő utcácska, — pl. Bünker János Rajnárd köz)
  • park (zöldterület a határoló házak nélkül, — pl. Szent István park)
  • sétány (sétálóutca, — pl. Füredi sétány)
  • sor (csak az egyik oldal van beépítve, — pl. Kismartoni sor)
  • tér (házsorral határolt térség, — pl. Széchenyi tér)
  • út (laza beépítés, — pl. Városligeti út)
  • utca (zárt sorú beépítés, — pl. Kolostor utca)

Közlekedési szempontból megkülönböztetjük a zsákutcát (pl. Pázmány Péter u.) a tovább kiépítetlentől, az utóbbinál csak a kiindulást adom meg (pl. Felső sor—).
Vannak érdekes — történelmileg kialakult — elnevezések, pl. Előkapu, Ikvahíd, Jégverem. Különleges eset az Ógabona téré, annál is inkább, mert a számozása (és mai formája) inkább utca (számozása okán említhetnénk a Deák teret is).