Sopron és környéke utcanév keresője

Történelmi utcanévjegyzék

Hárs József: "Mesélő utcák Sopronban" című kiadványának virtuális változata.

A kereső segítségével felfedezheti Sopron (Brennbergbánya, Sopronkőhida, Tómalom, Balf) utcáit, tereit. Megtalálja egy adott elnevezés eredetét, illetve a közterület korábbi elnevezéseit. Jellegzetességek címen néhány hajdani és ma is álló érdekes épület, létesítmény olvasható.

Az utcanévjegyzék jelen formájában és tartalmával védett tartalom, másolása tilos!
Az egyes utcáknál szereplő adatok külön természetesen felhasználhatók.

A fotókat Wallon-Hárs Viktor készítette, illetve hajdani képeslapokat is felhasználtunk. A fotók címében szereplő adatok: kép készítési éve + utcanév + képen látható jellemző épület, építmény.

Sopron és környéke utcanév keresője

Hosszúhegy utca

Település:
Városrész Sopronon belül:
Honnan hova tart:
Kutya-hegy, a Darufalvi u.-ból ÉNy-ra nyíló zsákutca
Elnevezés hatályba lépése:
2001

Hóvirág utca

Település:
Városrész Sopronon belül:
Honnan hova tart:
Mikoviny utca—Tulipán köz
Elnevezés hatályba lépése:
1971
Elnevezés eredete:

A tavasz hirnökeként kibújó fehér virágot a tiltásig sokan árusították. Kipusztulását kel-
lett a rendelkezéssel megakadályozni.

Hubertusz út

Település:
Városrész Sopronon belül:
Honnan hova tart:
Koronázó-domb, Virágvölgyi út—egy kanyarral a Poncichter utcába
Elnevezés hatályba lépése:
1992
Elnevezés eredete:

A vadászok védszentjéről, a SVSZE-nek vadászlak helyére épített, majd 1945 után lerombolt menedékháza emlékére

Hunyadi János utca

Település:
Honnan hova tart:
Béke út—Mikoviny utca
Elnevezés hatályba lépése:
1927
Elnevezés eredete:

A törökverő kormányzóról (1407—1456)

Korábbi elnevezések:
Felső, D-i része Nyúl u.: 1910 körül. Vadásztak errefelé, a szaporodó házak lakói azonban szégyellték a Nyúl utca nevet

Huszár utca

A Nádasdy-huszárok (1688-1918)
Egyenruhájuk hagyományos színei: a nadrág vöröse, az aranysújtásos atilla és mente sötétkékje, amelyet fekete prém szegélyezett. Fejükön fehéren-feketén a csákó. Szívdobogtató látvány volt azoknak, akik az évszázad elején látták őket, amint gyakorlatra vonulnak Baross úti laktanyájukból a környékre. Az ezred akkor a 9-es számot viselte a közös hadseregben, pedig a török elleni felszabadító hadjáratban az első ilyen alakulat. A Nádasdy nevet 1888-ban kapta. Ez a gróf Nádasdy nem az Nádasdy, akit lázadó országbiróként ismer a történelem, hanem annak császárhű unokája (ugyancsak Ferenc), az ezrednek 1741-től néhány évig tulajdonosa.
Az oroszok elleni első világháborús, limanovai haditettük dicsőségét hirdette a Deák téren az az emlékmű, amelyet 1924-ben faragott Kisfaludy Strobl Zsigmond, s egyes kommunisták szétvertek úgy, hogy nyoma sem maradt.
Egykori laktanyájuk a vasútra szánt 1944-45. téli szőnyegbombázások áldozata lett. (Ők 1938 vége óta már nem voltak itt.) Benne-körülötte egy kései utódnak számos katonája halt hősi halált.
A közelben húzódó külvárosi utca Knapp Gábor tanácskoztársasági vezető nevét őrizte, korábban viszont Csendőr utca volt. Ez változott most „Huszár”-rá. A Deák téri szobor helyett pedig emléktábla kerül az egyik közeli ház falára.
Utóbb jutott tudomásomra, hogy a 3. huszárezred megtartotta az 1918 előtti eredeti nevet. A bombázáskor már nem voltak itt, mert elhelyezték őket. Búcsújukról a Soproni Hírlap 1938.
december 31-i száma ad hírt. Egy közelebbről még nem ismert felvidéki lovasalakulat került ide.
(Forrás: Hárs József - Akikről utcát neveztek el Sopronban, 1992)

Település:
Honnan hova tart:
Táncsics utca—Kismartoni sor
Elnevezés hatályba lépése:
1991
Elnevezés eredete:

A közeli volt huszárlaktanyáról

Korábbi elnevezések:
Csendőr utca: 1898., Knapp Gábor utca: 1947.

Hüvelyk utca

Település:
Honnan hova tart:
Ravazd utca—Tégla utca
Elnevezés hatályba lépése:
1943

Ibolya út

Település:
Városrész Sopronon belül:
Honnan hova tart:
Ady Endre út—Hársfa sor
Elnevezés hatályba lépése:
1945
Elnevezés eredete:

Sokfelé kéklő virágról. Hosszabbítva 2003.

Icce utca

Település:
Városrész Sopronon belül:
Honnan hova tart:
Virágvölgy. Virágvölgyi út—Csőszház dűlő
Elnevezés hatályba lépése:
1992
Elnevezés eredete:

Soproni űrmértékről. 1 icce = 0,71 liter

II. Rákóczi Ferenc utca

Település:
Honnan hova tart:
Széchenyi tér—Újteleki utca
Elnevezés hatályba lépése:
1906
Elnevezés eredete:

a Rákóczi-szabadságharc vezetőjéről (1676-1735), fejedelem

Korábbi elnevezések:
Lebergasse: 1424—1535., Lange Zeil és Scharfes Eck: a 18. századtól, Hosszú sor és Éles szeglet: 1836, 1841.
Jellegzetességek:
Itt állapították meg az 1921-es népszavazás végeredményét.

II. Rákóczi Ferenc utcai gyalogos átjáró

Település:
Honnan hova tart:
II. Rákóczi Ferenc utca 45.—Csatkai Endre utca
Elnevezés hatályba lépése:
1945
Elnevezés eredete:

19. századi utcanyitási tervek után

Ikva sor

Település:
Honnan hova tart:
Szélmalom utca—Patak utca
Elnevezés hatályba lépése:
1927
Elnevezés eredete:

Az Ikva-patak partján

Ikvahíd

Település:
Honnan hova tart:
Várkerület—Balfi utca, Szentlélek utca, Dorffmaister utca csomópont
Elnevezés hatályba lépése:
1869
Elnevezés eredete:

Házakkal beépített, középkori eredetű híd az Ikva felett

Korábbi elnevezések:
Spitalpruck: 1404., Ispotályhíd: 1843. Fahíd, 1802-ben építették át boltozatos kőhíddá.

Ipar körút

Település:
Városrész Sopronon belül:
Honnan hova tart:
Keleti ipartelep. Győri út—Győri út
Elnevezés hatályba lépése:
1991
Elnevezés eredete:

K-i vége Ipar út: 1977., Ny-i vége Beloiannisz utca lett 1991-ig, miután a Beloiannisz teret
ismét Fő térnek nevezték el 1977-ben

István bíró utca

Az utcanévtábla festőjének „jóvoltából” egybeírt nevű soproni polgár sorsfordító embere volt történelmünknek. A fiát és rokonainak gyermekeit túszokként fogva tartó cseh király seregével - és a rabok életével - nem törődve, beengedte falaink közé a törvényes magyar uralkodót és csapatait. Jutalmul ő lehetett az első városbíró, akit a frissen kiérdemelt szabadalomlevél birtokában a cívisek 1277. április 24-én, Szent György virágos napján, maguk választóttak.
A dátum évszázadokig megmaradt jeles napnak, amikor is vezetőséget cseréltek a polgárok. Előbb a székesfehérváriak szokása szerint, majd a budai kiváltságok mintájára.
István bíróról keveset tudunk. A róla szóló írásában (Soproni Szemle, 1973) Házi Jenő sem tud életrajzi adatokról, viszont érdekes javaslattal zárja sorait. A városbíró alakját bronzba kellene önteni, s az akkor még üresen álló telken, az Új utca és a Szent György utca közötti háromszőgben, felállítani. Volt főlevéltárosunk elképzelését a 700. évforduló hangsúlyozására szánta. Elgondolkodhatunk rajta, hogy akarjuk-e, s ha igen, hova képzelnénk el.
Bőven van rá időnk a legközelebbi kerek évfordulóig.
(Forrás: Hárs József - Akikről utcát neveztek el Sopronban, 1992)

Település:
Honnan hova tart:
Paprét—Pócsi utca
Elnevezés hatályba lépése:
1927
Elnevezés eredete:

Az első ismert (13. századi) városvezetőről

Korábbi elnevezések:
Névtelen, határozat a megnyitására: 1918

Ív utca

Település:
Honnan hova tart:
Rákosi út—zsákutca a Téglagyár felé
Elnevezés hatályba lépése:
1989
Elnevezés eredete:

Íves vonalvezetésű utca

IV. László király út

Az utcák ábécérendjében a számítógép az i-hez sorolja, pedig valójában a rómaiak négyes sorszámával jelölt Árpád-házi királyunkról van szó. Gyermekként lépett trónra 1272-ben, s éppen szeretett cimborái, a kunok gyilkolták meg 1290-ben. Sok jót nem jegyzett föl róla a történelem. Ezek egyikéért a Habsburgok lehettek hálásak neki. Bécs központú, sok évszázados uralmuk kezdetét számították attól a csatától, amelyben Kun Lásfló csapatai segítették őket győzelemhez. Holtan maradt a Morva mezején az az Ottokár cseh király, akivel kevéssel előbb Sopronnak gyűlt meg a baja.
Mi is történt 1273-ban? Az ellenség árulás folytán a falakon belülre került, s hogy megszilárdítsa hódítását, gyermekeket
szedett túszokul. Ezek sorsával nem törődve, a soproniak a felszabadításukra érkező magyar uralkodó előtt megnyitották
kapuikat. Húségükre emlékezve a király 1277-ben oklevélben adományozott városi kiváltságot nekik. Így lett váras helyből
várossá Sopron, a székesfehérváriak mintájára fogalmazott jogokkal. Egyúttal a besenyő íjászok villa Luerje, meg az
udvarnokok földje bővítette birtokaikat.
Tanulság: nem az ajándékozó jelleme, hanem a jogállása a fontos. No és természetesen az ajándék, amitől ez a civitas századokkal később fidelissima lehetett.
(Forrás: Hárs József - Akikről utcát neveztek el Sopronban, 1992)

Település:
Városrész Sopronon belül:
Honnan hova tart:
Jereván, Teleki Pál út—Soproni Horváth József utca
Elnevezés hatályba lépése:
1974
Elnevezés eredete:

IV. László királyról, aki a városi jogállást adományozta Sopronnak (uralkodott: 1272—1290)

János-telep

Honnan hova tart:
a Tómalmi sor előtt, a Pozsonyi úttól Nyugatra
Elnevezés hatályba lépése:
1889
Elnevezés eredete:

Egykori szőlővessző-telep a filoxera ellen

Jázmin utca

Település:
Városrész Sopronon belül:
Honnan hova tart:
Ágfalvi úti lakótelep, Szegfű utca—Kertvárosi utca
Elnevezés hatályba lépése:
1991
Elnevezés eredete:

Délről hozzánk került kellemes illatú, fehér virágú díszcserje

Jegenye sor

Település:
Városrész Sopronon belül:
Honnan hova tart:
József Attila úti lakótelep, József Attila utca—Vas Gereben utca
Elnevezés hatályba lépése:
1974
Elnevezés eredete:

Jegenyefák szegélyezik (Az 1974-ben létesült József Attila-lakótelepen)

Jégverem

Település:
Honnan hova tart:
Halász utca—Sas tér
Elnevezés hatályba lépése:
1869
Elnevezés eredete:

Mészárszék ma is látható jégverméről

Korábbi elnevezések:
Az utca és környéke Am Pflaster a középkorban, Eisgrube: 1829.
Jellegzetességek:
Az utcáról betekinthetünk a korsó alakra boltozott pincébe, melyet a Fertő jegével hűtöttek. Erre utal a fogadó cégére is.

Magyarázatok

A jegyzék tartalmazza az alábbi közterületeken kívül a város hagyományosan névvel illetett részeinek (pl. Kuruc-domb), lakótelepeinek és jellemző építményeinek (pl. Károly-kilátó) listáját is.

Előforduló közterületfajták:

  • aluljáró (nálunk kettő csak vasúti sínek alatt, illetve egy helyen vegyesen vasúti sínek és közút alatt, — pl. Terv utcai vasúti aluljáró)
  • átjáró, ill. átjáróház (két utca összekötése vasúti síneken, kapualjakon, udvarokon át — általában nincs külön nevük, hivatalos semmiképpen, — pl. „Fórum”-átjáró)
  • dűlő (külterületen lévő százados földútból, — pl. Erdburger dűlő)
  • köz (utcákat összekötő utcácska, — pl. Bünker János Rajnárd köz)
  • park (zöldterület a határoló házak nélkül, — pl. Szent István park)
  • sétány (sétálóutca, — pl. Füredi sétány)
  • sor (csak az egyik oldal van beépítve, — pl. Kismartoni sor)
  • tér (házsorral határolt térség, — pl. Széchenyi tér)
  • út (laza beépítés, — pl. Városligeti út)
  • utca (zárt sorú beépítés, — pl. Kolostor utca)

Közlekedési szempontból megkülönböztetjük a zsákutcát (pl. Pázmány Péter u.) a tovább kiépítetlentől, az utóbbinál csak a kiindulást adom meg (pl. Felső sor—).
Vannak érdekes — történelmileg kialakult — elnevezések, pl. Előkapu, Ikvahíd, Jégverem. Különleges eset az Ógabona téré, annál is inkább, mert a számozása (és mai formája) inkább utca (számozása okán említhetnénk a Deák teret is).