Történelmi utcanévjegyzék

Találatok száma: 634
Bajnok utca
Település:
Sopron
Városrész (Sopronon belül):
Apáca-kert lakópark
Honnan hova tart:
Bella Lajos utca—Lehár Ferenc utca
Elnevezés hatályba lépése:
1943
Elnevezés eredete:

A közeli Anger-réti sportteleppel kapcsolatos név.

Balassi Bálint utca
Balassi Bálint (1554-1594)
Település:
Sopron
Honnan hova tart:
Ruszti utca—Tégla utca
Elnevezés hatályba lépése:
1991
Elnevezés eredete:

Balassi Bálint költőről (1554—1594)

Korábbi elnevezések:
Új utcaként Komszomol u.: 1969

Nevét Balassának is írta. Nyugtalan, harcias és szerelmes természete Bécstől Danzigig, Pozsonytól Erdélyig űzte-hajtotta várakon és városokon, csatamezőkön és várnagy-feleségek ágyasházain keresztül. Közben lengyel földön megtanult olaszul, a magyar végvárakban tõrökül, Némethonban latinul.
Elhódított szépasszonyokat és szomszédbeli birtokokat, majd kisebb kalandjait nagy kikosarazások követték. Igazi reneszánsz életet élt szerte az országban, s Európa közelebbi térségein (csak az nem bizonyított, hogy Sopronban is járt volna).
Első olyan költőnk, akit világirodalmi mércével mérhetünk, akár vitézi, akár szerelmes, akár pedig istenes énekeit számláljuk elő. Könnyed technikával írt versciklusaiban híven tükröződik változatos élete, s a másoktól átvett formákat is egyéni mondandójához igazítja. Szerelmes versei csak kéziratban terjedtek, vallásos költészete viszont a protestáns, sőt a katolikus énekeskönyvekbe is bekerült. Nehéz anyagi helyzetben, házasságában csalódva beállt a nádor seregébe, s Esztergom ostrománál, szinte keresve a halált, súlyosan megsebesült. A fellépő vérmérgezés oltotta ki életét.
Az önkormányzat 1991. április 2-án határozott úgy, hogy a tőlünk idegen Komszomol szervezetének neve helyett híres költőnké kerüljön a város észak-keleti részén, a Híd utcával párhuzamosan húzódó utcácska névtábláira.
(Forrás: Hárs József - Akikről utcát neveztek el Sopronban, 1992)

Balffürdő
Település:
Balf
Honnan hova tart:
A Balfi út végében, a községtől Ny-ra
Elnevezés hatályba lépése:
1580
Elnevezés eredete:

Ősi fürdő. (A rómaiak korában, majd Farkasd, Wolffs, Balf néven)

Jellegzetességek:
Szanatórium, szálló, fedett uszoda, régi fürdőszálló, fürdőkápolna (1773)
Balfi út
Település:
Sopron
Honnan hova tart:
Ikvahíd—Balf, Fürdő sor
Elnevezés hatályba lépése:
1842
Elnevezés eredete:

Balf (Wolfs) felé

Korábbi elnevezések:
Schlippergasse = Széplaki utca 1413., Wolfser Straße 1869., a Balfi utcából és Balfi útból egyesítve: 1940
Jellegzetességek:
Sopron M. J. V. Önkormányzata Gondozó Otthon és Egyesített Szociális Intézmény, volt Polgárotthon (1873), Evangélikus temető (1886), előtte 13 hársfa és Aradi vértanúk-emlékkő, SFAC-sportpálya az Angeron (1925), volt Hasenöhrl-téglagyár (1935 előtt), új téglagyár (1979). Pihenő-kereszt (13. század).
Balogh Ádám utca
Település:
Sopron
Városrész (Sopronon belül):
Kuruc-domb
Honnan hova tart:
Kuruc-domb, Thököly tér—zsákutca
Elnevezés hatályba lépése:
1939
Elnevezés eredete:

A kuruc hadvezérről (1665—1711)

Bánfalva (Kertváros)
Település:
Sopron
Városrész (Sopronon belül):
Bánfalva (Kertváros)
Korábbi elnevezések:
11. században Zovány (1291: Zuan), Wandorf különböző változatokban, Bandorf 1808-ban, ezt magyarította a közigazgatás Bánfalvára (1851, Fényes Elek könyvében), 1906-ban Sopronbánfalva, mert volt máshol is Bánfalva. 1950-ben csatolták Sopronhoz, Kertváros néven.
Jellegzetességek:
Pálos-Karmelita templom és kolostor, árpádkori Mária Magdolna kápolna
Bánfalvi út
Település:
Sopron
Városrész (Sopronon belül):
Bánfalva (Kertváros)
Honnan hova tart:
Tóth Antal utca—Hajnal tér
Elnevezés hatályba lépése:
1948
Elnevezés eredete:

Az ómagyar Zoványból németesített Wandorf 19. századi magyarítása Bánfalvára,
Sopronbánfalva: 1906., ma hivatalosan: Kertváros.

Jellegzetességek:
Fiókkönyvtár. Mária Magdolna templom (13. század) 14. századi falképekkel
Bányamester köz
Település:
Görbehalom
Honnan hova tart:
Tárna utcából jobbra az 5. —
Elnevezés hatályba lépése:
2001
Elnevezés eredete:

Brennbergbányával kapcsolatos elnevezés

Baracsi László utca
Település:
Sopron
Városrész (Sopronon belül):
Ágfalvi úti lakótelep
Honnan hova tart:
Ágfalvi úti lakótelep, Fényi Gyula utca—zsákutca a Csata utca mögé
Elnevezés hatályba lépése:
1997
Elnevezés eredete:

Az első ágfalvi csatában, 1921. augusztus 28-án elesett hősről

Barátság park
Település:
Sopron
Honnan hova tart:
Zrínyi utca—Béke utca—József Attila utca—Udvarnoki utca
Elnevezés hatályba lépése:
1987
Korábbi elnevezések:
Névtelenből a trianoni béketárgyalásokon a magyar küldöttség vezetőjéről, gróf Apponyi Albertről elnevezett tér: 1934., Apponyi tér: 1947., nincs szükség a változtatásra, mert a név nem használatos: 1959., elfeledett névből Felszabadulás-park: 1972.
Jellegzetességek:
Az 1277. év 700 éves jubileumára „Hét pecsét”-emlékszobor-csoport, Székely-kapu (1996), Millenniumi kopjafás emlék (2001), Trianoni emlék.

Oldalak

Magyarázatok

A jegyzék tartalmazza az alábbi közterületeken kívül a város hagyományosan névvel illetett részeinek (pl. Kuruc-domb), lakótelepeinek és jellemző építményeinek (pl. Károly-kilátó) listáját is.

Előforduló közterületfajták:

  • aluljáró (nálunk kettõ csak vasúti sínek alatt, illetve egy helyen vegyesen vasúti sínek és közút alatt, — pl. Terv utcai vasúti aluljáró)
  • átjáró, ill. átjáróház (két utca összekötése vasúti síneken, kapualjakon, udvarokon át — általában nincs külön nevük, hivatalos semmiképpen, — pl. „Fórum”-átjáró)
  • dűlő (külterületen lévõ százados földútból, — pl. Erdburger dûlõ)
  • köz (utcákat összekötõ utcácska, — pl. Bünker János Rajnárd köz)
  • park (zöldterület a határoló házak nélkül, — pl. Szent István park)
  • sétány (sétálóutca, — pl. Füredi sétány)
  • sor (csak az egyik oldal van beépítve, — pl. Kismartoni sor)
  • tér (házsorral határolt térség, — pl. Széchenyi tér)
  • út (laza beépítés, — pl. Városligeti út)
  • utca (zárt sorú beépítés, — pl. Kolostor utca)

Közlekedési szempontból megkülönböztetjük a zsákutcát (pl. Pázmány Péter u.) a tovább kiépítetlentõl, az utóbbinál csak a kiindulást adom meg (pl. Felső sor—).
Vannak érdekes — történelmileg kialakult — elnevezések, pl. Előkapu, Ikvahíd, Jégverem. Különleges eset az Ógabona téré, annál is inkább, mert a számozása (és mai formája) inkább utca (számozása okán említhetnénk a Deák teret is).

wahavi honlaptervezésdrupal