Sopron és környéke utcanév keresője

Történelmi utcanévjegyzék

Hárs József: "Mesélő utcák Sopronban" című kiadványának virtuális változata.

A kereső segítségével felfedezheti Sopron (Brennbergbánya, Sopronkőhida, Tómalom, Balf) utcáit, tereit. Megtalálja egy adott elnevezés eredetét, illetve a közterület korábbi elnevezéseit. Jellegzetességek címen néhány hajdani és ma is álló érdekes épület, létesítmény olvasható.

Az utcanévjegyzék jelen formájában és tartalmával védett tartalom, másolása tilos!
Az egyes utcáknál szereplő adatok külön természetesen felhasználhatók.

A fotókat Wallon-Hárs Viktor készítette, illetve hajdani képeslapokat is felhasználtunk. A fotók címében szereplő adatok: kép készítési éve + utcanév + képen látható jellemző épület, építmény.

Sopron és környéke utcanév keresője

Boldizsár utca

Település:
Városrész Sopronon belül:
Honnan hova tart:
Kutya-hegy. Rozsondai Károly—Újdűlő utca
Elnevezés hatályba lépése:
2003
Elnevezés eredete:

A bibliai három bölcs egyike

Boldogasszonyi utca

Település:
Honnan hova tart:
Zárányi utca—Rákosi út
Elnevezés hatályba lépése:
1934
Elnevezés eredete:

A burgenlandi Frauenkirchen magyar neve

Korábbi elnevezések:
Piros u.: 1950., ezt visszavonták: 1959.

Bolyai János utca

Település:
Honnan hova tart:
Béke út—Borsmonostori utca
Elnevezés hatályba lépése:
1945
Elnevezés eredete:

Bolyai Farkas ugyancsak matematikus fiáról

Korábbi elnevezések:
Szeder kert, Meyne-telep:1927. Bólyai javítva Bolyaira: 1999.

Borbála-telep

Település:
Honnan hova tart:
a Soproni úttól Ny-ra
Elnevezés hatályba lépése:
1885
Elnevezés eredete:

Szent Borbáláról, a bányászok védőszentjéről

Borbolya köz

Honnan hova tart:
A Sopron—Nagy-Tómalom kerékpárútból DK-re elágazva
Elnevezés hatályba lépése:
2005
Elnevezés eredete:

Másképpen sóskafa. A környék növénye.

Borisfalvi utca

Település:
Honnan hova tart:
Harkai út—Kőszegi út
Elnevezés hatályba lépése:
1927
Elnevezés eredete:

A burgenlandi Klein Warasdorf magyar neve

Borostyán utca

Honnan hova tart:
Tómalom sor—Tarló sor
Elnevezés hatályba lépése:
2003
Elnevezés eredete:

Örökzöld kúszónövényről

Korábbi elnevezések:
Korábban Szivárvány utca néven, a 10.119/302 és 10.119/301 hrsz-on. Átkeresztelve 2000-ben, meghosszabbítva a Kis-Tómalom felé 2003-ban a 12175. hrsz. u.-val

Borsmonostori utca

A borsmonostori ciszterek (1194-1532)
A régi Sopron vármegyéhez tartozó község ma Klostermarienberg, s a középkor folyamán fennállott kolostorának nyomát sem találni. A Miskolc-nembeli Domonkos bán által Heiligenkreuzból ide telepített szerzetesek mezőgazdasági tudományukkal fontos szerepet játszottak a megye életében.
Birtokaik közé tartozott Ágfalva is, s házuk volt Sopronban, ha nem is ott, ahol ma utcájukat találjuk. Hogy mitől Bors ez a monostor? Attól, hogy az alapító apját hívták így. A német név (Klostermarienberg) azt a történelmi tényt rejti, hogy a kegyhellyé fejlődött épületeket Máriának szentelték, továbbá azt a feltevést sugallja, hogy fent volt a közeli szólóhegyen.
A Répce folyó melletti, alig ötszáz lakosú községnek az Esterházy-család a legnagyobb birtokosa, nekik köszönhető mai temploma és kolostora a barokk idők emlékeit őrzi.
A Borsmonostori utca első és nemrég visszaszerzett nevét 1927-ben kapta. Akkor, amikor a városban szerteszét számos kis utcácskára került föl az Ausztriához csatolt helységek magyar neve. Emlékeztetőül - mondták a városatyák.
(Forrás: Hárs József - Akikről utcát neveztek el Sopronban, 1992)

Település:
Honnan hova tart:
Hunyadi János utca—Bajcsy-Zsilinszky út
Elnevezés hatályba lépése:
1991
Elnevezés eredete:

Az itt földbirtokos ciszterci apátságról. A falu mai neve: Klostermarienberg.

Korábbi elnevezések:
A Meyne- telep helyén volt névtelen utcából Borsmonostori utca: 1927., Entzbruder Dezső utca: 1959.

Borz utca

Település:
Városrész Sopronon belül:
Honnan hova tart:
Lakfalvi utca -- Vepperdi utca
Elnevezés hatályba lépése:
2011
Elnevezés eredete:

Azonos nevű állatról

Botanikus-kert

Település:
Honnan hova tart:
az Egyetem területén
Jellegzetességek:
1978 óta védett

Botond utca

Település:
Honnan hova tart:
Halász utca—zsákutca
Elnevezés hatályba lépése:
1942
Elnevezés eredete:

A honfoglalás kori buzogányos vitézről

Korábbi elnevezések:
Névtelen utcából Menedékház utca: 1934

Bozi utca

Település:
Honnan hova tart:
Fő utca—
Elnevezés hatályba lépése:
1978
Elnevezés eredete:

A szomszéd községbe, Fertőbozra (Holling) vezető utca

Brand-major

Település:
Honnan hova tart:
Harka felé
Elnevezés hatályba lépése:
1935
Elnevezés eredete:

Régi városi tulajdon volt

Brennbergi út

Település:
Városrész Sopronon belül:
Honnan hova tart:
Hajnal tér—Brennbergbánya
Elnevezés hatályba lépése:
1898
Jellegzetességek:
Erdei Iskola. Brennbergvölgyi Tábor.

Brennbergvölgyi Tábor

Település:
Honnan hova tart:
Brennbergi út 82.
Elnevezés hatályba lépése:
1991
Korábbi elnevezések:
Úttörő, majd KISZ-vezetőképző tábor 1978-tól, Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány Tábora: 1990. Soproni Gyermek- és Ifjúsági Tábor, Erdő Háza

Bünker János Rajnárd köz

Néprajztudós. Keresztneveit a németek Johann Reinhardnak írják, a másodikat Raimundnak is. Svájci szülőktől Karintiában született, Felsőlövőn végezte el a tanítóképzőt. Magyarul itt és Győrött tanult meg. A soproni evangélikus elemi iskola tanítójaként oktatta a gyerekeket kézügyességre (slöjd volt a neve a tárgynak), erről könyvet írt. A nyári szünetekben Nyugat-Magyarország és Ausztria parasztházait kutatta, rajzolta, fényképezte. Főleg a hienc népmeséket gyűjtötte, s magyar néprajzi munkákat fordított németre.
A soproni múzeum néprajzi anyagából a horvát, német szobaberendezéseket, a harkai vendéglő kármentős ivóját ő gyűjtötte. Egyik főőre a Deák téri Lenck-villában 1913-ban nyílt múzeumnak.
Hirtelen és korai halála (1914 novemberében hunyt el, 51 éves korában) jelentős néprajzi munkáit szakította félbe. Talán ezért is van az, hogy német nyelvterületen még ma is nagyobb a híre, mint nálunk a múzeum falain kívül. Most is egy svájci egyesület segít a kutató és múzeumberendező tudós széleskörű elismertetésében.
(Forrás: Hárs József - Akikről utcát neveztek el Sopronban, 1992)

Település:
Honnan hova tart:
Templom utca—Színház utca
Elnevezés hatályba lépése:
1991
Elnevezés eredete:

Svájci származású soproni tanító, néprajzos és múzeumőr (1863—1914)

Korábbi elnevezések:
Névtelen az evangélikus templom építése után: 1784
Jellegzetességek:
Bíróság (volt ev. elemi iskola)

Búzavirág utca

Honnan hova tart:
Csemetekert sor—Rezeda utca
Elnevezés hatályba lépése:
1974
Elnevezés eredete:

Környékbeli kék, fészkes virágzatú növényről

Camping

Település:
Honnan hova tart:
Pócsi-domb, az Egeredi vagy a Harkai úton érhető el
Elnevezés hatályba lépése:
1961
Elnevezés eredete:

Lövér Kemping

Korábbi elnevezések:
Cserkésztábor és az Egyetem céllövő-pályája.

Cházár András tér

Gömör megyei evangélikus család fia. Az ügyvédi pályán indult el, ám erről lemondott akkor, amikor a Kalapos király elrendelte, hogy az ügyvédek ezentúl kereseteiket csakis német nyelven nyújthatják be a törvényszékeknél.
1790-től a magyar öntudatot és nyelvet védő megyei szervezetben tevékenykedik mint főjegyző. Tüzes szónoklatai az önkényuralom ellen dôrögnek. Sopronhoz legközelebb tanulmányai során jutott: Pozsonyban jogászkodott, utána Győrött tanulta az ügyvédi mesterséget.
"1799-ben ő volt a váczi siketnéma intézet legelső tervezője s kezdeményezője, e czélra 50 ezer forintot gyűjtött és azt maga ezerrel növelte” - írják róla. E tárgyban fogalmazott munkája nyomtatásban a következő címet kapta: „Kőnyörgő
levél, melyet segedelemnyujtás végett nyujtott a váczi siketnémák nevelőházának nevében a segedelem beszedő. Kassa, 1802."
A „jólészi” előnevű fériú családnevét 'császár'-nak kell ejteni. A terecske, ahol szép emléktáblája van, a Tóth Antal utca vége felé, a Siketnéma Intézet oldalában található. Korábban - 1950 előtt - Tóth Antal tér volt a neve. Érdekessége, hogy egyetlenegy házszáma sincs.
(Forrás: Hárs József - Akikről utcát neveztek el Sopronban, 1992)

Település:
Honnan hova tart:
Tóth Antal utca—Dóczy Lajos utca
Elnevezés hatályba lépése:
1950
Elnevezés eredete:

Cházár (ejtsd: császár) András ügyvédről, a siketnéma intézetek támogatójáról (1745—1816)

Korábbi elnevezések:
Meghosszabbított Kossuth Lajos utca: 1894., Tóth Antal tér: 1910
Jellegzetességek:
Védett park hársfákkal. Nincs benne a hivatalos jegyzékben, s házszáma sincs, csak emléktáblája.

Ciklámen út

Település:
Városrész Sopronon belül:
Honnan hova tart:
Várisi út—Károlymagaslati út
Elnevezés hatályba lépése:
1912
Elnevezés eredete:

Erdeink nevezetes, védettségét 1933-ban kezdeményezett, 1955-től védett virágáról

Korábbi elnevezések:
Korábban Szálfa út, kiépítetlen út a mai Állami Szanatórium É-i kerítése mellett
Jellegzetességek:
Zenepavilon (Füredi Oszkár terve 1934, majd 1958)

Magyarázatok

A jegyzék tartalmazza az alábbi közterületeken kívül a város hagyományosan névvel illetett részeinek (pl. Kuruc-domb), lakótelepeinek és jellemző építményeinek (pl. Károly-kilátó) listáját is.

Előforduló közterületfajták:

  • aluljáró (nálunk kettő csak vasúti sínek alatt, illetve egy helyen vegyesen vasúti sínek és közút alatt, — pl. Terv utcai vasúti aluljáró)
  • átjáró, ill. átjáróház (két utca összekötése vasúti síneken, kapualjakon, udvarokon át — általában nincs külön nevük, hivatalos semmiképpen, — pl. „Fórum”-átjáró)
  • dűlő (külterületen lévő százados földútból, — pl. Erdburger dűlő)
  • köz (utcákat összekötő utcácska, — pl. Bünker János Rajnárd köz)
  • park (zöldterület a határoló házak nélkül, — pl. Szent István park)
  • sétány (sétálóutca, — pl. Füredi sétány)
  • sor (csak az egyik oldal van beépítve, — pl. Kismartoni sor)
  • tér (házsorral határolt térség, — pl. Széchenyi tér)
  • út (laza beépítés, — pl. Városligeti út)
  • utca (zárt sorú beépítés, — pl. Kolostor utca)

Közlekedési szempontból megkülönböztetjük a zsákutcát (pl. Pázmány Péter u.) a tovább kiépítetlentől, az utóbbinál csak a kiindulást adom meg (pl. Felső sor—).
Vannak érdekes — történelmileg kialakult — elnevezések, pl. Előkapu, Ikvahíd, Jégverem. Különleges eset az Ógabona téré, annál is inkább, mert a számozása (és mai formája) inkább utca (számozása okán említhetnénk a Deák teret is).