Sopron és környéke utcanév keresője

Történelmi utcanévjegyzék

Hárs József: "Mesélő utcák Sopronban" című kiadványának virtuális változata.

A kereső segítségével felfedezheti Sopron (Brennbergbánya, Sopronkőhida, Tómalom, Balf) utcáit, tereit. Megtalálja egy adott elnevezés eredetét, illetve a közterület korábbi elnevezéseit. Jellegzetességek címen néhány hajdani és ma is álló érdekes épület, létesítmény olvasható.

Az utcanévjegyzék jelen formájában és tartalmával védett tartalom, másolása tilos!
Az egyes utcáknál szereplő adatok külön természetesen felhasználhatók.

A fotókat Wallon-Hárs Viktor készítette, illetve hajdani képeslapokat is felhasználtunk. A fotók címében szereplő adatok: kép készítési éve + utcanév + képen látható jellemző épület, építmény.

Sopron és környéke utcanév keresője

Lápréti út

Honnan hova tart:
A kerékpár útra merőlegesen, attól Ny felé, a Nyúldombi és Forrás utcák végében
Elnevezés hatályba lépése:
2005
Elnevezés eredete:

Védett területről elnevezve

Leánykökörcsin utca

Település:
Városrész Sopronon belül:
Elnevezés hatályba lépése:
0
Elnevezés eredete:

a környéken élő lila virágú növényről

Lehár Ferenc utca

Település:
Honnan hova tart:
Híd utca—Bella Lajos utca
Elnevezés hatályba lépése:
1940
Elnevezés eredete:

A zeneszerzőről, Sopron díszpolgáráról (1870—1948)

Korábbi elnevezések:
Malom u.: 1869.
Jellegzetességek:
Az orsolyiták volt pincéi

Lejtő utca

Település:
Városrész Sopronon belül:
Honnan hova tart:
Winkler út—Városligeti út
Elnevezés hatályba lépése:
1948
Korábbi elnevezések:
Névtelen utcából Gebhardt József u., a millenniumi kor polgármesteréről: 1927.

Lenck-átjáró

Település:
Honnan hova tart:
Várkerület 98.—Szent György utca 11.
Elnevezés hatályba lépése:
1852
Elnevezés eredete:

Az átjáró házainak tulajdonosairól, Lenck Sámuel és Gyula nagykereskedőkről. (De
már egy 1622. évi rajzon látható.)

Lenkey utca

LENKEY JÁNOS (1810-1849) vagy LENKEY KÁROLY (1803-1874)
A város törvényhatósági bizottsága 1948. május 31-i közgyűlésén határozatban változtatta meg 18 utca régebbi nevét. Ezek között volt a máig híres Gensel Ádám XVII. századi soproni orvosról elkeresztelt rövid utca, a mai SZTK mellett. Jellemző a légkör antidemokratikusságára (fordulat éve!): az egyetlen észrevételt azzal utasították vissza, hogy a pártok és a Nemzeti Bizottság közötti megállapodást nem lehet megváltoztatni. A belügyminiszteri felszólításra indított akcióban részt vevők azt a fáradságot sem vették maguknak, hogy a nevet helyesen, y-nal írják, s eldöntsék, milyen keresztnevet ragasszanak utána. (Persze akkor az y olyan anakronizmusnak számított, mint mondjuk a nyakkendő.)
Mivel magyarázatot sem a hivatalos iratokban, sem az újságokban nem találtunk, csak tippelhetünk, kiről is akartak olyan sürgősen megemlékezni. Kétségtelen, hogy mindkét személy megérdemli a figyelmet, bár Sopronhoz egyiknek sincs köze.
Lenkey János huszártisztként hazavezette csapatát galíciai állomáshelyéről szabadságharcot vívni a Délvidékre, ahol tábornokságig vitte. Világos után az aradi börtön kazamatáiban megőrült. Így kerülte el a kivégzést, de nem a halált.
Ezzel szemben Lenkey Károly - nehéz vasban eltöltött esztendők után - megírhatta visszaemlékezéseit. Különben ő is huszártiszt volt, bár csak őrnagy, ám szintén a Délvidéken harcolt Világosig. Ha már szabadsághősre esett akkor a választás, lehetett volna Murmann Sámuel soproni nemzetőrparancsnok, aki vértanúhalált halt 1849-ben, vagy a Fabricius-rokon Szontágh Frigyes, aki nagyjából Lenkey János útját járta be, de börtönben halt meg.
Igaz, mindkettöjük neve német.
Mint Gensel Ádámé.
(Forrás: Hárs József - Akikről utcát neveztek el Sopronban, 1992)

Település:
Honnan hova tart:
Kis János utca—Deák tér
Elnevezés hatályba lépése:
1948
Elnevezés eredete:

A szabadságharc két ilyen nevű főtisztje közül valószínűleg az aradi várbörtönben 1849-ben megőrült, János keresztnevű hős tábornokról

Korábbi elnevezések:
Gensel Ádám u.: 1927.
Jellegzetességek:
Volt Rendelőintézet (1970)

Lépcsős utca

Település:
Honnan hova tart:
Felsőbüki Nagy Pál utca—Lőver körút
Elnevezés hatályba lépése:
1969

Lépesfalvi utca

Település:
Honnan hova tart:
Höflányi utca—Márcfalvi utca és Trefort tér
Elnevezés hatályba lépése:
1927
Elnevezés eredete:

A burgenlandi Loipersbach magyar neve. A Schreiner-telepből.

Lepke utca

Település:
Városrész Sopronon belül:
Honnan hova tart:
Virágvölgy. Völgy utca—töréssel az országútig
Elnevezés hatályba lépése:
2005
Elnevezés eredete:

A környéken mindenfelé előforduló rovar. Eredetileg a Kutya-hegy utcáira javasolták.

Levendula utca

Település:
Városrész Sopronon belül:
Elnevezés hatályba lépése:
2012
Elnevezés eredete:

ismert gyógynövényről

Liget utca

Település:
Honnan hova tart:
Ágfalvi út—
Elnevezés hatályba lépése:
1996
Elnevezés eredete:

Ágfalva felé van a Liget nevű természetvédelmi terület

Liszt Ferenc utca

Település:
Városrész Sopronon belül:
Honnan hova tart:
Templom utca—Petőfi tér
Elnevezés hatályba lépése:
1927
Elnevezés eredete:

A Sopron megyei (doborjáni) születésű zongoraművészről (1811—1886)

Korábbi elnevezések:
Iskola utca / Schulgasse: 1869.
Jellegzetességek:
Magyar Művelődés Háza (elnevezés a Volksbund ellen 1942., Kaszinóként 1873. Helyén hatalmas bástya volt. Konferencia- és kultúrközponttá építették át. Széchenyi Gimnázium (1857).

Locsmándi köz

Település:
Városrész Sopronon belül:
Honnan hova tart:
Kuruc-domb, Kuruc körút—Bercsényi Miklós utca
Elnevezés hatályba lépése:
1927
Elnevezés eredete:

A burgenlandi Lutzmannsburg magyar neve

Lófuttató utca

Település:
Városrész Sopronon belül:
Honnan hova tart:
Keleti ipartelep. Ipar körút—Ipar körút, a Rák-patak mentén
Elnevezés hatályba lépése:
1997
Elnevezés eredete:

19. sz. végén és a 20. sz. elején itt volt a lóversenypálya

Lóki sor

Település:
Honnan hova tart:
Győri út—Ónodi utca
Elnevezés hatályba lépése:
1939
Elnevezés eredete:

A burgenlandi Unterfrauenhaid magyar neve

Lomb utca

Település:
Városrész Sopronon belül:
Honnan hova tart:
Bánfalvi út—Rozsondai Károly utca
Elnevezés hatályba lépése:
1950
Korábbi elnevezések:
Megerősítve: 1959. Korábban Templom utca Sopronbánfalván

Lőver körút

Ezúttal nem személynév kíván magyarázatot, hanem egy olyan szó, amely - bár hosszú évszázadok óta használatos - az 1930-as években hatalmas energiákat felszabadító viták tárgya volt. Kisebb részben a tartalma, nagyobbréazt az írásmódja miatt. A növekvő pángermán propaganda kivédésére minden alkalmat megragadtak magyar érzelmű eleink. Egyik ilyen lehetőség volt annak bizonyítása hogy a déli dombokon sorjázó gyümölcsösök, egyúttal nyaralók, lőverként használt német neve az ősi besenyő villa Luer falut rejti, s székely példák alapján lövérnek ejtendő. Így formálták át az összes hivatalos elnevezést (az Alsó-Lövér, Felső-Lövér, Lövér Szálló, s - bár vonakodva - a Lövér uszoda nevét). A kertek azonban a várusházi tisztviselők szóhasználatában éppúgy lőverek maradtak, mint a soproniak többsége számára. Már csak a logika miatt is, hiszen az egykori falunak nincs többes száma. Azóta ugyancsak bizonyosnak látszik, hogy az íjászok kőzsége nem a dombokon terült el, hanem valahol a mai Rákóczi utca környékén. Ezért helyesen cselekedett az önkormányzat, mikor a korábbi Szabadság körutat nem szabdalta föl részekre, s nem erőltette a Lövér nevet, hanem a lővereket összefűző kőrutat Lőver körútnak keresztelte el. Ezen az sem változtat, hogy az utcanévtáblák készítői, felemás megoldással, Lővérként
festették föl. Csupa hosszú ékezettel.
(Forrás: Hárs József - Akikről utcát neveztek el Sopronban, 1992)

Település:
Honnan hova tart:
József Attila út—Ady Endre út
Elnevezés hatályba lépése:
1991
Elnevezés eredete:

A lőverek házas gyümölcsöskertek. A szó eredete a bajor löwer (határdomb). Nincs kapcsolatuk a Villa Luer nevű korai középkori faluval.

Korábbi elnevezések:
Kiépül 1919., a mai József Attila úttól a Várisi útig Károly körút, a Deákkúti útig Horthy Miklós körút, onnan Szent István körút: 1927. Az egész Szabadság körút: 1946. Mai nyomvonala: 1969.
Jellegzetességek:
Fedett uszoda (1977 óta)

Lövér—Lőver

Település:
Elnevezés eredete:

Hírlapi viták után 1933. október 8-tól vezették be a városban hivatalosan az addig használt németes Alsó-Lőver, Felső-Lőver, lőverek helyett a Villa Luer feltételezett kiejtése szerinti Alsó-Lövér, Felső-Lövér, lövérek szavakat. A Magyar Tudományos Akadémia helyesírásunkban a Lövér mellett áll ki, de a város a 37/1992. (XII.30.) Kgy. sz. szabályrendeletében a Lőver, lőverek formát használja (a hivatalos utcajegyzékben ma is). Ennek ellenére a táblákon a Lővér alak látható.
További érdekességek a témában a Lőver-Lövér pályamunkámban olvashatók.

Lövész utca

Település:
Városrész Sopronon belül:
Honnan hova tart:
Honvéd út—Lánzséri út
Elnevezés hatályba lépése:
1960

Machatsek Gyula utca

Település:
Városrész Sopronon belül:
Honnan hova tart:
Ágfalvi úti lakótelep, Kertvárosi utca—Kelénpatak utca
Elnevezés hatályba lépése:
1996
Elnevezés eredete:

Erdőmérnökhallgató, a második ágfalvi csata (1921. szeptember 8.) hősi halottja

Magyarázatok

A jegyzék tartalmazza az alábbi közterületeken kívül a város hagyományosan névvel illetett részeinek (pl. Kuruc-domb), lakótelepeinek és jellemző építményeinek (pl. Károly-kilátó) listáját is.

Előforduló közterületfajták:

  • aluljáró (nálunk kettő csak vasúti sínek alatt, illetve egy helyen vegyesen vasúti sínek és közút alatt, — pl. Terv utcai vasúti aluljáró)
  • átjáró, ill. átjáróház (két utca összekötése vasúti síneken, kapualjakon, udvarokon át — általában nincs külön nevük, hivatalos semmiképpen, — pl. „Fórum”-átjáró)
  • dűlő (külterületen lévő százados földútból, — pl. Erdburger dűlő)
  • köz (utcákat összekötő utcácska, — pl. Bünker János Rajnárd köz)
  • park (zöldterület a határoló házak nélkül, — pl. Szent István park)
  • sétány (sétálóutca, — pl. Füredi sétány)
  • sor (csak az egyik oldal van beépítve, — pl. Kismartoni sor)
  • tér (házsorral határolt térség, — pl. Széchenyi tér)
  • út (laza beépítés, — pl. Városligeti út)
  • utca (zárt sorú beépítés, — pl. Kolostor utca)

Közlekedési szempontból megkülönböztetjük a zsákutcát (pl. Pázmány Péter u.) a tovább kiépítetlentől, az utóbbinál csak a kiindulást adom meg (pl. Felső sor—).
Vannak érdekes — történelmileg kialakult — elnevezések, pl. Előkapu, Ikvahíd, Jégverem. Különleges eset az Ógabona téré, annál is inkább, mert a számozása (és mai formája) inkább utca (számozása okán említhetnénk a Deák teret is).