Sopron és környéke utcanév keresője

Történelmi utcanévjegyzék

Hárs József: "Mesélő utcák Sopronban" című kiadványának virtuális változata.

A kereső segítségével felfedezheti Sopron (Brennbergbánya, Sopronkőhida, Tómalom, Balf) utcáit, tereit. Megtalálja egy adott elnevezés eredetét, illetve a közterület korábbi elnevezéseit. Jellegzetességek címen néhány hajdani és ma is álló érdekes épület, létesítmény olvasható.

Az utcanévjegyzék jelen formájában és tartalmával védett tartalom, másolása tilos!
Az egyes utcáknál szereplő adatok külön természetesen felhasználhatók.

A fotókat Wallon-Hárs Viktor készítette, illetve hajdani képeslapokat is felhasználtunk. A fotók címében szereplő adatok: kép készítési éve + utcanév + képen látható jellemző épület, építmény.

Sopron és környéke utcanév keresője

Vitnyédy (helyesen Wittnyédy) utca

Sokat utazó, sárvári születésű, evangélikus jogász, a Habsburg-uralom ellen szerveződő Wesselényi-féle összeesküvés egyik mozgatója. Előbb a szülőhelyén birtokos Nádasdy titkára, majd Sopronban telepedik le, s itt nősül meg. A város 1638-ban jegyzőjévé választotta, néhány évvel később pedig követül küldte az országgyűlésre. A megyénél szintén vállalt tisztségeket. Egy ideig Pálffy nádor szolgálatában állt, de ugyanakkor több főuri család ügyeit is intézte. Ilyen módon került szoros kapcsolatba, sőt bizalmas baráti viszonyba Zrínyi Miklóssal, a költővel, egészen annak haláláig. Bizonyíték: fennmaradt levelezésük.
A köznemesi ellenzék nagy hatású vezérének szerepéhez méltó életrajzát még nem írták meg. Azt azért így is tudjuk, hogy amikor az összeeskküvést leleplezték, őt már nem állíthatták bíróság elé. Nem sokkal előbb Nezsideren hirtelen meghalt. Ez azonban nem akadályozta meg a kincstárt abban, hogy vagyonának nagyobb részét (többek közt egyik Szent György utcai házát lefoglalja.
A „Vas-Villa” mellett a piacig húzódó utca névtáblájának rossz helyesirása következtében kevesen tudják, hogy a város ott nem a megye egyik falvát, hanem országos hírű polgárának emlékét tiszteli meg, 1927 óta.
(Forrás: Hárs József - Akikről utcát neveztek el Sopronban, 1992)

Település:
Honnan hova tart:
Csarnok utca—Höflányi utca
Elnevezés hatályba lépése:
1927
Elnevezés eredete:

Wittnyédy István helyi ügyvédről (1612—1670). Zrínyi Miklós, a költő szolgálatában állt, háza a Szent György utcában.

Völgy utca

Település:
Városrész Sopronon belül:
Honnan hova tart:
Virágvölgy. Storno Ferenc út—Poncichter utca
Elnevezés hatályba lépése:
2005
Elnevezés eredete:

A Virágvölgyről

Vörösbegy utca

Település:
Városrész Sopronon belül:
Honnan hova tart:
Apáca-kert. Diebold Károly utca—Bajnok utca
Elnevezés hatályba lépése:
2005
Elnevezés eredete:

Rigóféle tarka tollú énekesmadár. Eredetileg a Kutya-hegy utcáira javasolták.

Vörösmarty utca

Település:
Honnan hova tart:
Kossuth Lajos utca—Frankenburg út
Elnevezés hatályba lépése:
1934
Elnevezés eredete:

Vörösmarty Mihályról (1800—1855)

Korábbi elnevezések:
Már 1884 óta tervezték

Wälder József utca

Település:
Városrész Sopronon belül:
Honnan hova tart:
Ágfalvi úti lakótelep, a városhatárral párhuzamosan, Fényi Gyula utca— Szőlőskert utca
Elnevezés hatályba lépése:
1997
Elnevezés eredete:

A városi főmérnökről és városrendezőről (1862—1913)

Washington-park

Település:
Honnan hova tart:
Magyar utca—Fapiac—Győri út—Kőfaragó tér—Kazinczy tér
Elnevezés hatályba lépése:
1932
Elnevezés eredete:

Az USA első elnökének 200. születésnapjára létesítette a város

Jellegzetességek:
védett közpark amerikai feketedió fákkal; Nepomuki Szent János szobra, Kolera-kereszt

Wesselényi utca

Település:
Honnan hova tart:
Kossuth Lajos utca—Táncsics utca
Elnevezés hatályba lépése:
1948
Elnevezés eredete:

Valószínűleg Báró Wesselényi Miklósról, az „árvízi hajósról” (1796—1850)

Korábbi elnevezések:
Herceg Esterházy utca: 1884., (helytelenül) Eszterházi utca: 1947.

Winkler út

Az ember felballag az Alsólőver utcából a Winkler úton (vagy még egyszerűbben: a Szerpentinen) az erdőbe, s talán nem is gondol arra, hogy amin kanyarog, azt nem a régi evangélikus családból származó Winkler Oszkár építészmérnökről, egyetemi tanárról nevezték el. Dr. Winkler Adolf ügyvéd Győrött született és Bécsben halt meg. Negyedszázadot töltött el városunk kongresszusi izraelita hitkőzségének élén mint annak elnöke.
(Ennek a közösségnek a Templom utcában volt a zsinagógája. „Szervezeti szabályzatuk” az 1869-ben tartott egyetemes zsidó kongresszuson formálódott ki. Neológoknak is hívták őket, mert kevésbé őrizték vallásuk külsőségeit, mint a kongresszusból kivált, nálunk a Papréten tőmőrült ortodoxok.)
A Szerpentin helyén volt az ügyvéd lővere. Azzal a feltétellel hagyta a városra, hogy fiatalon elhunyt fiának (Dr. Winkler Ernőnek) az emlékét valamiképpen örökitsék meg. A város a már 1891 óta tervezgetett kanyargós út megépítésével és elnevezésével teljesítette a kérést, még a húszas évek végén. Emléktábla is került az egyik kerítésre. Beton kerete ma, sajnos, üresen tátong a Lejtő út torkolatának felső sarkán.
(Forrás: Hárs József - Akikről utcát neveztek el Sopronban, 1992)

Település:
Városrész Sopronon belül:
Honnan hova tart:
Mikoviny—Károlymagaslati út
Elnevezés hatályba lépése:
1925
Elnevezés eredete:

Dr. Winkler Adolf ügyvédről (1850—1925), akinek a városra hagyott telkén épült meg az út

Korábbi elnevezések:
Első ötlet mint Szerpentin út: 1891. Meghosszabbítva a Lánzséri úttól a Károlymagaslati útig: 2001.

Zárányi utca

Település:
Honnan hova tart:
Nezsideri utca—Pozsonyi út
Elnevezés hatályba lépése:
1927
Elnevezés eredete:

A burgenlandi Zagersdorf magyar neve

Zárdakert köz

Település:
Honnan hova tart:
Schönherr-malom utca—zsákutca
Elnevezés hatályba lépése:
1999
Elnevezés eredete:

Az orsolyita apácák kertjéről

Zerge út

Település:
Városrész Sopronon belül:
Honnan hova tart:
Ibolya út—Kőfejtő út
Elnevezés hatályba lépése:
1950
Korábbi elnevezések:
Megerősítve: 1959., korábban Cserkész út Sopronbánfalván

Zrínyi Miklós utca

Település:
Honnan hova tart:
Béke út—Mikoviny utca
Elnevezés hatályba lépése:
1927
Elnevezés eredete:

A költőről (1620—1664)

Zsidó temetők

Település:
Honnan hova tart:
Tómalom utca—Okai utca
Jellegzetességek:
Neológ zsidó temető (1869), ortodox zsidó temető (1911)

Zsilip utca

Település:
Honnan hova tart:
Csatkai Endre utca—Frankenburg út
Elnevezés hatályba lépése:
1869
Elnevezés eredete:

A Rák- (Bánfalvi-) patakon volt zsilipről

Jellegzetességek:
Északi házsorának kertvégeiben folyt 1940-es évekig a Rák-patak ága, mely a Hosszú soron (ma II. Rákóczi Ferenc utca) át a mai Petőfi és Széchenyi tér tavait táplálta, majd a Torna utcán át folyt az Ikvába. Az utca elején szép villában gyakorlóóvoda védett kerttel.

Magyarázatok

A jegyzék tartalmazza az alábbi közterületeken kívül a város hagyományosan névvel illetett részeinek (pl. Kuruc-domb), lakótelepeinek és jellemző építményeinek (pl. Károly-kilátó) listáját is.

Előforduló közterületfajták:

  • aluljáró (nálunk kettő csak vasúti sínek alatt, illetve egy helyen vegyesen vasúti sínek és közút alatt, — pl. Terv utcai vasúti aluljáró)
  • átjáró, ill. átjáróház (két utca összekötése vasúti síneken, kapualjakon, udvarokon át — általában nincs külön nevük, hivatalos semmiképpen, — pl. „Fórum”-átjáró)
  • dűlő (külterületen lévő százados földútból, — pl. Erdburger dűlő)
  • köz (utcákat összekötő utcácska, — pl. Bünker János Rajnárd köz)
  • park (zöldterület a határoló házak nélkül, — pl. Szent István park)
  • sétány (sétálóutca, — pl. Füredi sétány)
  • sor (csak az egyik oldal van beépítve, — pl. Kismartoni sor)
  • tér (házsorral határolt térség, — pl. Széchenyi tér)
  • út (laza beépítés, — pl. Városligeti út)
  • utca (zárt sorú beépítés, — pl. Kolostor utca)

Közlekedési szempontból megkülönböztetjük a zsákutcát (pl. Pázmány Péter u.) a tovább kiépítetlentől, az utóbbinál csak a kiindulást adom meg (pl. Felső sor—).
Vannak érdekes — történelmileg kialakult — elnevezések, pl. Előkapu, Ikvahíd, Jégverem. Különleges eset az Ógabona téré, annál is inkább, mert a számozása (és mai formája) inkább utca (számozása okán említhetnénk a Deák teret is).