Sopron és környéke utcanév keresője

Történelmi utcanévjegyzék

Hárs József: "Mesélő utcák Sopronban" című kiadványának virtuális változata.

A kereső segítségével felfedezheti Sopron (Brennbergbánya, Sopronkőhida, Tómalom, Balf) utcáit, tereit. Megtalálja egy adott elnevezés eredetét, illetve a közterület korábbi elnevezéseit. Jellegzetességek címen néhány hajdani és ma is álló érdekes épület, létesítmény olvasható.

Az utcanévjegyzék jelen formájában és tartalmával védett tartalom, másolása tilos!
Az egyes utcáknál szereplő adatok külön természetesen felhasználhatók.

A fotókat Wallon-Hárs Viktor készítette, illetve hajdani képeslapokat is felhasználtunk. A fotók címében szereplő adatok: kép készítési éve + utcanév + képen látható jellemző épület, építmény.

Sopron és környéke utcanév keresője

Kelénpataki utca

Település:
Városrész Sopronon belül:
Honnan hova tart:
Ágfalvi úti lakótelep, Heimler Károly utca—Heimler Károly utca
Elnevezés hatályba lépése:
1996
Elnevezés eredete:

A burgenlandi Klingenbach magyar neve

Kelta utca

Település:
Városrész Sopronon belül:
Honnan hova tart:
Ipar körút—Ipar körút
Elnevezés hatályba lépése:
1997
Elnevezés eredete:

A környéken élt ókori népről

Kempten utca

Település:
Városrész Sopronon belül:
Honnan hova tart:
Pihenőkereszt és környéke, Balfi út—Potzmann utca
Elnevezés hatályba lépése:
2000
Elnevezés eredete:

Sopron egyik német testvérvárosának neve

Keresztúri út

Település:
Honnan hova tart:
Lőver körút—Kőszegi út
Elnevezés hatályba lépése:
1927
Elnevezés eredete:

A burgenlandi Deutschkreutz magyar neve

Korábbi elnevezések:
Névtelenből
Jellegzetességek:
Déli fele városi erdő

Kert utca

Település:
Honnan hova tart:
Fácán utca—Mikoviny utca
Elnevezés hatályba lépése:
1910

Kertekalja

Település:
Városrész Sopronon belül:
Honnan hova tart:
a volt Gyermekszanatórium—Károly-magaslati út
Elnevezés hatályba lépése:
1960
Jellegzetességek:
A Gyermekszanatórium a Lőver körútra néz, egykor Gruber Szálló volt

Kertesi utca

Település:
Honnan hova tart:
Uszoda utca—Lackner Kristóf utca
Elnevezés hatályba lépése:
1927
Elnevezés eredete:

A burgenlandi Baumgarten magyar neve (Sopronkertes)

Kertvárosi utca

Település:
Városrész Sopronon belül:
Honnan hova tart:
Ágfalvi úti lakótelep, Bánfalvi út—Ágfalvi út
Elnevezés hatályba lépése:
1977
Elnevezés eredete:

Sopronbánfalva újabb nevéből

Kerülő köz

Település:
Városrész Sopronon belül:
Honnan hova tart:
Csitke dűlő—Tövis köz
Elnevezés hatályba lépése:
1992
Elnevezés eredete:

Az Akasztó dűlőből lett két utat kerülővel összekötő útvonal

Késmárki utca

Település:
Városrész Sopronon belül:
Honnan hova tart:
Kuruc-domb, Thököly tér—Ónodi utca
Elnevezés hatályba lépése:
1988
Elnevezés eredete:

A felvidéki Ke marok — a Thököly-családi fészek — magyar neve

Kétház köz

Település:
Honnan hova tart:
Schönherr malom utca—zsákutca
Elnevezés hatályba lépése:
1999

Király Jenő utca

Hosszú pályafutása alatt sok ezer embernek mentette meg az életét azzal, hogy jó diagnózis felállításával, biztos kézzel, fáradhatatlanul operálta meg betegeit. Mindenkor hivatása magaslatán állott: rendelés közben érte utól a halál. Halkszavú, szerény ember volt; széles látókőre és szervezőképessége mégis alkalmassá tették őt arra, hogy a város sokpavilonos új létesítményének, az Erzsébet Kőzkórháznak, igazgatója legyen. Tisztségét az intézmény 1919-beli alapításától 1949-ig töltötte be. Azután a rendelőintézetben működött tovább.
1969-ben, 84 éves korában hunyt el. Emlékét ezentúl a volt Kellner Sándor utca őrzi. Lakása, kertje a közelben volt, ez indokolja a döntést. Működéséről többek közt a Soproni Szemlében is olvashatunk.
(Forrás: Hárs József - Akikről utcát neveztek el Sopronban, 1992)

Település:
Honnan hova tart:
Kőfaragó téri lakótelep, Gyóni Géza utca—Csengery utca
Elnevezés hatályba lépése:
1991
Elnevezés eredete:

Dr. Király Jenő, neves sebészről, kórházigazgatóról (1885—1969)

Korábbi elnevezések:
Új utcaként Kellner Sándor utca: 1970.

Király-tölgy sor

Település:
Városrész Sopronon belül:
Elnevezés hatályba lépése:
0

Kis János utca

A Sopron megyei jobbágyfiúból evangélikus püspökké lett költő és műfordító legnagyobb érdeme az első magyar önképzőkörnek, a Soproni Magyar Társaságnak a megalapitása (1790) és a falusi birtokán visszahúzódott volt soproni licista, Berzsenyi Dániel felfedezése. Legértékesebb munkája: „Kis János szuperintendens visszaemlékezései életéből”, amelyet halála előtt nem sokkal jelentetett meg városunkban.
Kazinczy és nyomában Kölcsey sokra tartotta kőltészetét, pedig - hatalmas munkássága ellenére - igencsak középszerű alkotónak minősíthető. Kritikáiban, amelyeket gyakran osztrák lapokban helyezett el, igen óvatosltodó, márcsak szelíd természete miatt is.
Néha szokták idézni Sopron tájékához c. versét, amely jellemző ókori példaképeket utánzó stílusára. Kezdő sorai:
„Szép vagy, Sopronnak zordon hegye, völgye, hol ormos
Rengeteged feketéll, s bérceid árja zuhog ...”
A Templom utcai paplakban sokszor fogadta a magyar reformkor irodalmárait, s élénk levelezésben állott velük, jöttek
légyen Erdélyből vagy a Felvidékről.
Utcája ott húzódik - az Erzsébet és a Mátyás király utca között -, ahol líceumi diák korában játszott diáktársaival, vagy
később, teolőgusként, barátaival elmélyülten vitatkozgatott.
(Forrás: Hárs József - Akikről utcát neveztek el Sopronban, 1992)

Település:
Honnan hova tart:
Erzsébet utca—Mátyás király utca
Elnevezés hatályba lépése:
1927
Elnevezés eredete:

Kis János evangélikus lelkész-költőről (1770—1846)

Jellegzetességek:
Itt volt régen az evangélikus temető

Kisdobos utca

Település:
Honnan hova tart:
Ruszti utca—Margitbányai utca
Elnevezés hatályba lépése:
1963
Elnevezés eredete:

Az 1848/49-es szabadságharc kisdobosairól

Kisfaludy utca

Település:
Honnan hova tart:
Mátyás király utca—Gyóni Géza utca
Elnevezés hatályba lépése:
1939
Elnevezés eredete:

vagy Kisfaludy Sándor, vagy öccse, Károly emlékére

Kisház utca

Település:
Városrész Sopronon belül:
Honnan hova tart:
Hajnal tér—Brennbergi út
Elnevezés hatályba lépése:
1950

Kismartoni sor

Település:
Honnan hova tart:
Kossuth Lajos utca—Kanizsai tér
Elnevezés hatályba lépése:
1927
Elnevezés eredete:

A burgenlandi Eisenstadt magyar neve

Kistómalom utca

Honnan hova tart:
Pesti Barnabás utca— a Kis-Tómalom felé, párhuzamosan a Papucsvirág utcával
Elnevezés hatályba lépése:
2003
Elnevezés eredete:

A Nagy-Tómalom melletti horgászparadicsomról

Kitaibel Pál utca

Település:
Honnan hova tart:
Vas Gereben utca—Harkai út
Elnevezés hatályba lépése:
1958
Elnevezés eredete:

A híres természettudósról (1757—1817)

Magyarázatok

A jegyzék tartalmazza az alábbi közterületeken kívül a város hagyományosan névvel illetett részeinek (pl. Kuruc-domb), lakótelepeinek és jellemző építményeinek (pl. Károly-kilátó) listáját is.

Előforduló közterületfajták:

  • aluljáró (nálunk kettő csak vasúti sínek alatt, illetve egy helyen vegyesen vasúti sínek és közút alatt, — pl. Terv utcai vasúti aluljáró)
  • átjáró, ill. átjáróház (két utca összekötése vasúti síneken, kapualjakon, udvarokon át — általában nincs külön nevük, hivatalos semmiképpen, — pl. „Fórum”-átjáró)
  • dűlő (külterületen lévő százados földútból, — pl. Erdburger dűlő)
  • köz (utcákat összekötő utcácska, — pl. Bünker János Rajnárd köz)
  • park (zöldterület a határoló házak nélkül, — pl. Szent István park)
  • sétány (sétálóutca, — pl. Füredi sétány)
  • sor (csak az egyik oldal van beépítve, — pl. Kismartoni sor)
  • tér (házsorral határolt térség, — pl. Széchenyi tér)
  • út (laza beépítés, — pl. Városligeti út)
  • utca (zárt sorú beépítés, — pl. Kolostor utca)

Közlekedési szempontból megkülönböztetjük a zsákutcát (pl. Pázmány Péter u.) a tovább kiépítetlentől, az utóbbinál csak a kiindulást adom meg (pl. Felső sor—).
Vannak érdekes — történelmileg kialakult — elnevezések, pl. Előkapu, Ikvahíd, Jégverem. Különleges eset az Ógabona téré, annál is inkább, mert a számozása (és mai formája) inkább utca (számozása okán említhetnénk a Deák teret is).