Táncsics utca

2012 - Táncsics utca, a "Szürkék" temploma
2012 - Táncsics utca
2012 - Táncsics utca
Táncsics Mihály (1799-1884)
Település: 
Sopron
Honnan hova tart: 
Kossuth Lajos utca—Somfalvi út
Jelenlegi elnevezés: 
1948
Elnevezés eredete: 

Táncsics Mihályról (1799—1884)

Az 1848-ban fogságából kiszabadított Stancsics Mihál, a parasztforradalmár köziró és néptanító sokfelé járt az országban, sőt Nyugat-Európában. Arról azonban nem tudunk, hogy Sopronban is megfordult volna. A Magyar Irodalmi Lexikon szerint a nemzetiségekkel szembeni álláspontja türelmetlen, soviniszta. Nevezetes röpirata Kiáltó szó a kormányhoz és a népnevelőkhöz az elnémetesedés tárgyában (1871). Talán ezért is került a neve 1948-ban éppen az egykori Somfalvi út elejének tábláira, kiszorítva onnan a „német” Flndorffer Ignácot (róla 1886-ban nevezték el).
Flandorffer a soproni kapitalizmus egyik vezéralakja, a Városszépítő Egyesület megszervezője, az utcájára néző Gázmű
egyik létrehozója volt (1865). A szénből előállított városi gázt főzésre (fűtésre) és világításra is használták, míg a villany ki nem szorította. A két üzem 1898-tól Soproni Világítási és Erőátviteli Rt. néven - egymás mögötti telephelyen - magáncégként működött 1921-ig. Ettől kezdve a városé volt Sopron Város Világítási és Erőátviteli Vállalat elnevezéssel. 1949-ben a villamosművet államosították. A gázgyártás csak 1966-ban került ki a tanács felügyelete alól.
Erre az utcára nyílt Flandorffer pincészete. A szerteágazó pincerendszert ma is a régi célra hasznosítják. - Nevezetes épületcsoport a határőr- (korábban 48-as) laktanya is. 1889-ben építtette a tõrvényhatóság.
(Forrás: Hárs József - Akikről utcát neveztek el Sopronban, 1992)

Korábbi elnevezések: 
A Somfalvi út ezen szakaszából Flandorffer u.: 1886.
Jellegzetességek: 
A „Szürkék” temploma

wahavi honlaptervezésdrupal