Képes Krónikás Sopron

Sétálni...

Sétálni lehet úgy, hogy az ember gondolattalanul hagyja, vigyék a lábai valamerre, de lehet úgy is, míg előre halad a valóságban, közben képzelete bejárja a múltat. Kezdjük hát így a délnyugati sarokban, s haladjunk kelet felé.

Kilátás a Várhelyről

Régen, amikor még lelkesen magyarítottunk mindent, amit a környezetünkben találtunk, amikor még Gőte János Farkast mondtunk és Verne Gyulát, az újság olvasói a Burgstallra a Várhely nevet javasolták. És valóban: mélyen bent az erdőben, azon a magaslaton, Bella Lajos főreáliskolai tanár és régész (később a Nemzeti Múzeum régészeti osztályának vezetője, a Magyar Tudományos Akadémia tagja) akkoriban ásta napvilágra a védművekkel körülvett illír telep halomsírjait. A küllős kocsival és a mindennapok jeleneteivel díszített hasas urnák jó néhányát ma a bécsi Szépművészeti Múzeumban csodálják.

A környékbeli ősök és kései utódaik, mikor munkájukból feltekintettek, s nyugatra fordultak, elmerengve néztek a napfényben fehéren szikrázó Schneebergre, az Alpok utolsó keleti kétezresére. Mellette van, ma elérhető közelségben, a Semmering síparadicsoma. A hegyet mi gyerekek Hóhegynek hívtuk, de lejjebb (akkor még makacsul) Fraknó várának ide látszó öregtornyát kerestük, nem pedig Forchtensteint.

Az Esterházy hercegeknek — egykor Sopron város és megye örökös főispánjainak — várához alig fél óra az út, vonattal Mattersburgig, onnan a felfelé kapaszkodó szerpentinen busszal. Saját autóval jóval hosszabb, mert annyira még nem vagyunk uniós tagok, hogy minden dűlőúton áthajthatnánk Ausztriába. Igen.

Burgenland és a népszavazás

Az első világháborút lezáró békék Magyarország nyugati szélét Ausztriának ítélték, elősegítve ezzel Vierburgenland tartományának megszervezését. Pozsony, Moson, Sopron és Vas vármegyék német neve burggal végződik. (Számláljuk csak elő: Pressburg, Wieselburg, Oedenburg, Eisenburg.) Hamar lekopott a név elől a szám, s maradt Burgenland. Az osztrákok először Sopront szerették volna tartományi székhelyüknek, ám felkelők ütöttek rést a trianoni béke határvonalán. A velencei nemzetközi megállapodás alapján 1921. december 14-én (15-én és 16-án) Sopronban és nyolc közeli községben népszavazást tartottak. Ennek eredményeképpen, Saint Germain és Trianon határozataival szemben, a város és környéke magyar maradt. Ezt a zsákszerű beékelődést Burgenland területébe a Károly-magaslat kőkilátójának tetejéről távcső nélkül is szemügyre vehetjük. Amíg szögesdrót és aknazár jelölte meg a vonalát, a senki földje fehér csíkja elért a Fertőig, ma már egyre inkább visszahódítja magának a természet.