Mit jelent soproninak lenni? - Aki válaszol: Hárs József

Dátum: 
2012. május 8.

Sopron büszkén viseli a „civitas fidelissima”, a leghűségesebb város címet, a cím mellett pedig hűséges soproni polgáraira is büszke le­het. Sorukból a Soproni Téma a héten Hárs József Pro Urbe Sopron-díjas statikust, a Soproni Helytörténészek Baráti Körének alapító tag­ját kérdezi arról, neki mit jelent a soproniság érzése.

– Legutóbbi könyvem ismertetőjekor az összejövetel szervezője azon 38% egyikeként mutatott be, aki az őssoproniak közé tartozik. Fel kellett világosítanom, hogy bár a soproni kórházban segítettek napvilágra, tulajdonképpen eszterházi illetőségű vagyok. Hogy olyan nincs? Az igaz, de akkor, amikor Bajáról elszármazott apámat építészmérnöki diplomájával az Esterházy hercegi hitbizománynál juttatta álláshoz anyám édesapja, a neves budapesti ügyvéd, még igenis volt. Alighanem a herceg elhatározásától függött, hogy a központ Kismartonba kerül-e, de a népszavazás eredményeként is végül a soproni hercegi házakba költöztek az óriási birtokok igazgatásával foglalkozó hivatalok.

– Szüleim a Pejácsevich-kaszinóból többszöri átépítés után kialakult Petőfi téri elemi iskolába írattak be. A történelem már akkor érdekelt, ezért is emlékszem oly jól Mihalovich János tanítónkra, aki színes krétával az egész táblára felrajzolta, Munkácsy után szabadon, a Honfoglalás nagy jelenetét. A másik életre szóló „tananyag” a gót betűs írás. Ennek az ismerete biztosította számomra, most már több mint négy évtizede, helytörténeti munkásságom alapját. A „reál”, azaz a Széchenyi adta hozzá a művészet szeretetét. Horváth József festőművész rajzóráin ezt plántálta belénk. A háborúnak egyetemistaként csak elszenvedője voltam. Tervező irodai dolgaim közül a fertői csónakházi lehetőség nyáron és a mi terveink szerint felépült fedett uszoda évszaktól függetlenül biztosította az úszás rendszerességét. A szabad természet, az erdő szépsége pedig a kikapcsolódást.

– Nekem ez a város elsősorban nem egy színes tabló, hanem egy mélységében is kikutatható érdekes, állandóan új és új ötleteket adó csodálatos lehetőség, ahol több száz éves múltra visszatekintő, büszke, jó értelemben vett polgári öntudatot sugárzó embereket ismerhettem meg. Nekem ez a város annyi pluszt adott, hogy ehhez sokszor kevésnek is érzem magam.

– Ha ma megkérdezik tőlem, hogy szolgál az egészségem, ezt szoktam mondani: felül kóválygok, alul imbolygok és hullámzik alattam a járda. Remélem, még egy darabig legalább ennyit elmondhatok.

Életút:
1925-ben született Sopronban. Bajai származású édesapja építészmérnökként az Esterházy hitbizomány soproni központjában dolgozott. Hosszú évtizedekig dolgozott statikus szerkesztőként a Soproni Tervezőirodában. Szerteágazó a helytörténeti munkássága, olvasószerkesztője volt a Soproni Szemlének. Gyógyszertári asszisztens feleségével két fiút neveltek föl, akik Sopronban élnek.

Forrás: 
Soproni Téma 2012.05.08.

wahavi honlaptervezésdrupal